15299

Снятие кривой намагничивания ферромагнитного образца

Лабораторная работа

Физика

В результате проделанной работы я познакомился с методами получения кривой намагничивания ферромагнитного образца, построил графики зависимости В(В0) и М(В0). Получившаяся кривая практически совпадает с табличными значениями. Не значительные расхождения свазаны с наличием погрешностей в данной лабораторной работе

Русский

2013-06-11

69.5 KB

6 чел.

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №18 а

“Снятие кривой намагничивания ферромагнитного образца”

  1.  Расчетные формулы:

  1.  Схема электрической цепи:

  1.  Средства измерения, их характеристики:

Наименование средства измерения

Предел измерений или номинальное значение

Цена деления шкалы

Класс точности

Предел основной погрешности

Миллиамперметр

Гальвонометр

300mA

25

2mA

1

1mA

0,5

  1.  Параметры установки:

N1

D1

S

N2

Rk

Rr

RM

k

901

150,05

мм

240,5

4104

14000 Ом

1,5

  1.  Расчет постоянных и C:

         ==0,0000024,

         C==0,000228658 Тл/мм

  1.  Результаты наблюдений:

Намагничивающий ток I1, мА

Индукция В, намагничивающего поля, Тл

Отброс  вправо, дел

Отброс   влево, дел

дел

Индукция В магнитного поля в образце, Тл

Относительная магнитная проницаемость 

5

0,000012

1,2

1,3

1,25

0,000285823

23,8

10

0,000024

2,5

2,6

2,55

0,000583079

24,3

15

0,000036

4,2

4,4

4,3

0,000983231

27,3

20

0,000048

5,7

5,9

5,8

0,001326219

27,6

30

0,000072

9,5

9,7

9,6

0,002195121

30,5

50

0,00012

14,4

14,6

14,5

0,003315548

27,6

70

0,000168

17,6

17,8

17,7

0,004047256

24,1

90

0,000216

19,3

19,5

19,4

0,004435975

20,5

100

0,00024

19,6

20,0

19,8

0,004527439

18,9

110

0,000264

19,9

20,3

20,2

0,004618902

17,5

120

0,000288

20,2

20,5

20,35

0,004653201

16,2

130

0,000312

20,9

21,2

21,05

0.004813262

15,4

140

0,000336

21,1

21,5

21,2

0,00484756

14,4

150

0,00036

21,2

21,7

21,45

0,004904725

13,6

  1.  Графики B=f(B0), =f(B0).
  2.  max=30,5;

B0max=0,00036 Тл;

Bmax=0,004904725 Тл;

  1.  Выводы:

В результате проделанной работы я познакомился с методами получения кривой намагничивания ферромагнитного образца, построил графики зависимости В(В0) и М(В0). Получившаяся кривая практически совпадает с табличными значениями. Не значительные расхождения свазаны с наличием погрешностей в данной лабораторной работе. Это погрешность гальванометра, рассчета сопротивления цепи, погрешность отсчитывания.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

52826. Застосування сучасних прикладних програм і технологій при розв’язуванні задач економічного напрямку 337 KB
  Можливо за допомогою всього лише прикладних програм, що входять до пакета MS Office, розв’язати задачу про те, який кошторис потрібно фірмі закласти сьогодні в новий проект для того, щоб через певний період часу вона отримала від здійснення цього проекту максимальний прибуток? Чи можна в середовищі MS Excel розв’язати проблему оптимального розподілу ресурсів фірми
52827. ЭКОНОМЕТРИКА Методические указания к выполнению контрольной работы для студентов заочной формы обучения 956 KB
  Если работа не принимается к зачету, то она вместе с рецензией возвращается студенту. Студент обязан учесть все замечания и внести их в текст работы или выполнить ее заново
52828. Використання мультимедійних засобів для проведення лекційного заняття з дисципліни «Основи менеджменту та маркетингу» 26.03 MB
  По-перше. Кожен викладач може розробити власний пакет лекцій, який буде максимально адаптований саме для певного кола слухачів. Для створення таких лекцій необхідний лише один персональний компютер, на якому установлено стандартний пакет програм Microsoft Office, a саме стандартна програма Power Point.
52829. Школа бізнесу 37.5 KB
  Мета: Ознайомити дітей з грошовими одиницями інших держав, продовжувати вчити дітей ощадливо ставитися до грошей, економно та раціонально їх використовувати. Пригадати основний закон економіки. Розрізняти першочергові і другорядні потреби. Вправляти в розв’язуванні кросвордів, читанні ребусів; розвивати пам'ять, логічне та образне мислення, творчу уяву, пізнавальні інтереси.
52830. Машини і механізми 200 KB
  Мета. Ознайомити учнів з різними видами машин і механізмів, де і як вони використовуються у виробництві; розвивати мислення, уяву, мовлення, виховувати інтерес до різних видів професій.
52831. РЕАЛІЗАЦІЯ МЕТОДУ ПРОЕКТІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ПРОЕКТУВАННІ ДІЯЛЬНОСТІ ФІРМИ СТУДЕНТАМИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ „ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА“ 121 KB
  З’явилась можливість бути учасником міжнародних проектів телеконференцій спілкуватися з величезною і дуже різноплановою аудиторією. Серед різноманітних напрямів нових педагогічних технологій найбільш адекватним до поставлених завдань є метод проектів. Численними дослідженнями встановлено що метод проектів виступає як важливий компонент системи продуктивної освіти і є нестандартним нетрадиційним способом організації освітніх процесів через активні дії планування прогнозування аналіз синтез спрямованих на реалізацію...
52832. Екосистеми світу. Ecosystems of the World 83.5 KB
  To start with we’ll see how well you know the matter of our discussion and revise the lexical units which help us to keep it and be aware of the problem under consideration. On your desks there are cards with words and word-combinations. During two minutes define them and give examples. At that time one of you will go to the board and draw a scheme of an ecosystem with all elements it comprises and give the definition what an ecosystem is.
52833. Математична наука навколо нас 67 KB
  Математична наука навколо нас Протягом усього свідомого життя людина здобуває нові знання. Знанняце сукупність інформаціїяку вона дістає з навколишнього світу в процесі суспільновиробничої практики. Головна мета такого уроку спостереження предметів явищ процесів які вивчаються та вміння використовувати теоретичні знання на практичних прикладах що супроводжується поясненням учителя. У процесі уроку учні зможуть: повторити теоретичні відомості ; поглибити свої знання про...
52834. Конструювання та розвязання економічних задач в середовищі табличного процесору Microsoft Excel 108.5 KB
  Раціональність вибору вказаних класів пояснюється тим, що разом з наочно-образним мисленням, що допомагає цілісно бачити обєкти, в учнів у цьому віці активно розвивається асоціативне мислення, сприяюче засвоєнню різних абстрактних понять.