15309

Футбольный мяч. Растровый редактор Gimp

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Лабораторная работа № 5. Растровый редактор Gimp Вариант 7 Задание к лабораторной роботе: Выполнить задание по инструкции Творчески доработать картинку добавить чтото свое В отчет: Текстовый фал тема название задания скриншот картинки Файл рисун...

Русский

2013-06-11

440.5 KB

18 чел.

Лабораторная работа № 5. Растровый редактор Gimp

Вариант 7

Задание к лабораторной роботе:

  1.  Выполнить задание по инструкции
  2.  Творчески доработать картинку (добавить что-то свое)
  3.  В отчет:
  4.  Текстовый фал (тема, название задания, скриншот картинки)
  5.  Файл рисунка (расширение .xcf)

Футбольный мяч

Создайте новое изображение большого размера (приблизительно 800х800) с белым фоном.

Создайте новый слой.

Нарисуйте шестиугольник.

Я использовала инструмент Карандаш. Поставьте точку, удерживая клавишу Shift, ведите мышкой вниз примерно на 100 пикселей. Скопируйте слой трижды. 1-й слой поверните на 120o, 2-й на −120o, 3-й слой оставьте, как есть. Скопируйте 1-й и 2-й слои. Получилось 6 слоев + фон. Совместите края прямых, получите шестиугольник и склейте слои (без фона). Теперь у вас 2 слоя (слой с белым фоном и слой с шестиугольником).

Копируем слой с шестиугольником столько, сколько необходимо, чтобы получилось, как на картинке.

Инструментом Волшебная палочка выделяем центры шестиугольников, которые надо закрасить черным. Выделили, затем заливаем черным цветом. Остальные заливаем белым цветом.

Выделяем окружность.

Переводим выделение в контур.

Инвертируем выделение.

Delete.

Инвертируем выделение.

Назовите слой Мяч.

Создаем новый слой над Мячом, заливаем его градиентной заливкой от черного к прозрачному и устанавливаем прозрачность слоя на 50%.

Создаем новый слой под Мячом, заливаем его черным цветом. Применяем к нему фильтр Гауссово размывание, устанавливаем прозрачность слоя на 70%. Инструментом Изменение перспективы слоя кладем тень Мяча на пол.

Заливаем фон градиентной заливкой от черного к белому цвету. Склеиваем слои относящиеся к мячу. Теперь у нас 3 слоя (с мячом, тенью и фоном).

Как видите, мяч получился не совсем реалистичным.

По слою Мяч щелните правой клавишей мыши и выберите из списка Альфа-канал −> Выделение. В итоге выделится наш мяч. Примените к слою Мяч фильтр Свет и тень−>Линза, нажмите OK.

Вот теперь мяч готов!


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

20816. Анализ маркетинговой деятельности в ООО «Техносила» 252.19 KB
  В результате исследований была разработана маркетинговая стратегия ООО «Техносила», которая позволит расширить рынок сбыта продукции, проведена социально-экономическая оценка ее реализации.
20817. Видатні живописці Іспанії 89 KB
  Ознайомити учнів із життям та творчістю видатних іспанських художників ХVI - XХ століть Ель Греко, Дієго Веласкесом, Франсіско Гойя; розвивати зацікавленість мистецтвом, спостережливість, інтерес до світової культурної спадщини, естетичні смаки, естетичні критерії суджень про твори мистецтва, вміння висловлювати власну думку; виховувати любов до художньої творчості, дбайливе ставлення до пам’яток мистецтва.
20818. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ПЕРШОКЛАСНИКІВ У ХОДІ УРОКІВ НАВЧАННЯ ГРАМОТИ 305 KB
  Розробити систему критеріїв та показників дослідження складових естетичної свідомості (мотивації щодо участі в естетичній діяльності та рівня знань щодо естетичної краси слова першокласників на уроках навчання грамоти). Отримати дані про наявний рівень мотивації першокласників щодо участі в естетичній діяльності, знань учнів про естетичну красу слова.
20819. Драматургічні особливості, сценічна історія, популярність в народі та значення п’єси І.Котляревського «Наталка Полтавка» 20.51 KB
  Народність твору полягає не тільки в тому, що він написаний живою народною мовою, а й у тому, який його зміст і чи поданий він з народних традицій, чи відображає погляди, настрої і прагнення народу.
20820. РОЛЬ МОРАЛЬНО-ЕСТЕТИЧНИХ ІДЕАЛІВ В ВИХОВАННІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕЛІТИ 72 KB
  Василь Пачовський писав: “Всі великі державні нації мають ідеї свого національного посланництва, які виростають з почуття самоповаги провідної верстви. Суть цієї ідеї – як каже В.Липинський – лежить в тому
20821. Организация бухгалтерского и налогового учета основных средств на ООО «Агро-Сибирь» 113.32 KB
  Отличительной особенностью основных средств является их многократное использование в процессе производства, сохранение первоначального внешнего вида (формы) в течение длительного периода. Под воздействием производственного процесса и внешней среды они снашиваются постепенно и переносят свою первоначальную стоимость
20822. Відповідальність за розголошення лікарської таємниці 210.5 KB
  Проаналізувати лікарську таємницю як елемент системи професійної таємниці; здійснити загальну характеристику інституту лікарської таємниці як об’єкта правового регулювання; визначити суб’єктів збереження лікарської таємниці та здійснити їх класифікацію; визначити в яких випадках відповідно до законодавства України може бути розголошена лікарська таємниця...
20823. Процессуальное право 38.51 KB
  Административный процесс — это порядок осуществления государственно-управленческой деятельности по реализации норм административного права. В более узком, специальном смысле административный процесс — это деятельность государственных органов по рассмотрению дел об административных правонарушениях. В данной главе речь пойдет именно об этом аспекте административного процесса.