15310

Календарь. Растровый редактор Gimp

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Лабораторная работа № 5. Растровый редактор Gimp Вариант 8 Задание к лабораторной роботе: Выполнить задание по инструкции Творчески доработать картинку добавить чтото свое В отчет: Текстовый фал тема название задания скриншот картинки Файл рисунка...

Русский

2013-06-11

2.61 MB

9 чел.

Лабораторная работа № 5. Растровый редактор Gimp

Вариант 8

Задание к лабораторной роботе:

  1.  Выполнить задание по инструкции
  2.  Творчески доработать картинку (добавить что-то свое)
  3.  В отчет:
  4.  Текстовый фал (тема, название задания, скриншот картинки)
  5.  Файл рисунка (расширение .xcf)

Календарь

В данном уроке предлагается нарисовать календарик зимних месяцев: Декабрь, Январь и Февраль.

Откройте новое изображение размером 420x300 пикселей.

Активируйте инструмент Текст.

Напишите числа по неделям:

1 8 15 22 29;

2 9 16 23 30;

3 10 17 24 31;

4 11 18 25;

5 12 19 26;

6 13 20 27;

7 14 21 28.

У вас должно получиться 8 слоев: фон и 7 текстовых слоев.

Выровняйте слои по направляющим.

Продублируйте 7 слоев с текстом.

Начнем с Декабря.

1 декабря 2009 г. − это вторник, поэтому перетащите дубликат слоя с текстом 1 8 15 22 29 вправо и вниз на 2 уровня (не как на картинке).

Перетащите другие дубликаты на соответствующие места.

Измените цвет выходных дней на красный.

Оставьте видимыми только дублированные слои.

Склейте видимое изображение.

Назовите слой Декабрь 2009.

Сдвиньте слой Декабрь 2009 вправо, чтоб не мешал.

Отобразите все оставшиеся слои.

Дублируйте снова слои с текстом.

Теперь делаем Январь.

1 января 2010 г. − пятница, поэтому перетащите дубликат слоя с текстом 1 8 15 22 29 вправо и вниз на 5 уровень.

Перетащите другие дубликаты на соответствующие места.

Закрасьте красным цветом выходные дни Января.

Оставьте видимыми только дублированные слои.

Склейте видимое изображение.

Назовите слой Январь 2010.

Переместите слой право за слой Декабрь 2009.

Из оставшихся слоев с Текстом делаем февраль по аналогии с декабрем и январем.

1 февраля 2010 г. − понедельник.

Закрашиваем красным выходные дни.

Склеиваем слои для февраля.

Назовите слой Февраль 2010.

Резинкой стираем 29, 30 и 31 день, так как в феврале в 2010 г. 28 дней.

В итоге у вас должно получиться 4 слоя: Фон, Декабрь 2009, Январь 2010, Февраль 2010.

Пишем дни недели в столбик.

Сб и ВС окрашиваем красным цветом.

Теперь у нас 5 слоев.

Подписываем названия месяцев.

Справа и слева можно расположить 2009 и 2010.

Склейте все слои, кроме фона.

Делаем невидимым наш белый фон.

Правка−>Скопировать видимое.

Открываем картинку Learn8.jpg с пингвином.

Вставляем скопированное на новый слой.

Масштабируем календарик.

В моем случае пришлось увеличить до 220%.

Создаем новый слой между слоем с пингвином и слоем с календариком.

Создаем прямоугольное выделение вокруг календаря.

Заливаем градиентной заливкой от голубого цвета к белому с прозрачностью 50%.

Снимаем выделение.

Можно добавить рамку нашему календарю.

Выделяем слой с пингвином.

Фильтр−>Декор−>Добавить рамку размер 20 пикселей, голубого цвета.

Или Фильтр −>Декор−>Нечеткая рамка размер 40 пикселей, белого цвета.

Также можно применить фильтр Гауссово размывание к слою с подложкой для календарика.

Календарь готов!


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65403. Формування готовності до самопізнання майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі фізичної підготовки 238 KB
  У ході самопізнання відбувається напрацювання проектів і програм формування здорового способу життя та середовища перебування формується Я-концепція зорієнтована на цінності фізичної підготовки.
65404. Благодійність та суспільна опіка в Україні (кінець ХVІІІ – початок ХХ століття) 404 KB
  Глибина і міцність вітчизняних традицій милосердя багатий історичний досвід поєднання державного громадського і приватного компоненту в практиці вітчизняної благодійності які відобразилися як у багатоманітності напрямів так і у великій кількості форм її існування...
65405. Міжнародно-правова регламентація кримінальної юрисдикції держав у внутрішніх водах і територіальному морі 135.5 KB
  Багаторазове ускладнення цих проблем виникає за ситуації коли їхнє вирішення потребує врахування регламентації юрисдикції держав у різних категоріях морських просторів. Через специфіку правового режиму морських просторів проблеми кримінальної юрисдикції держав...
65406. УДОСКОНАЛЕННЯ ІНДУКТОРНИХ СИСТЕМ ДЛЯ МАГНІТНО-ІМПУЛЬСНОГО ФОРМУВАННЯ МЕТАЛЕВИХ ЛИСТІВ 168 KB
  Магнітно-імпульсна обробка металів належить до переліку прогресивних технологій що відповідають усім вимогам сучасності: екологічна чистота економна витрата енергетичних та матеріальних ресурсів висока продуктивність.
65407. Технологія переетерифікації жирів з одержанням харчових поверхнево-активних речовин 468 KB
  Серед пріоритетних напрямків наукових досліджень в олійно-жировій галузі України є проблема створення перспективних технологій одержання харчових поверхнево-активних речовин вітчизняного виробництва.
65408. Формування функціональних компетентностей майбутніх фахівців зв’язку в процесі навчання технічних дисциплін 396 KB
  Сучасне життя неможливо уявити без послуг, що надають фахівці зв’язку, проте постійні зміни технологій, величезний потік інформації безпосередньо впливають на системи механізмів та засобів діяльності зв’язківця, від якого вимагають суттєвої перебудови цільових...
65409. СТРАТЕГІЧНА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ІНСТИТУТІВ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ 178.5 KB
  Поступове входження України у глобальну економіку та динамічний розвиток вітчизняного фондового ринку в останні роки активізували в країні процес становлення нового сегмента фінансового ринку ринку послуг інститутів спільного інвестування ІСІ.
65410. Підвищення працездатності тягових двигунів електровозів 619 KB
  В експлуатації завжди стоїть питання про підвищення працездатності тягових електродвигунів ТЕД. У депо Козятин Південно-західної залізниці за 2006-2007 роки відбулося 308 непланових замін електродвигунів НБ418к6 електровозів ВЛ80р з них 3 по причині неякісної комутації.
65411. УПРАВЛІННЯ ЗМІСТОМ ТА ЧАСОМ У ПРОЕКТАХ З ТЕХНОЛОГІЧНИМ РИЗИКОМ (СТОСОВНО ЗБИРАННЯ ЛЬОНУ-ДОВГУНЦЯ) 434.5 KB
  Складність управління проектами збирання виникає через ймовірнісний характер природних процесів якісного перетворення льонудовгунця зумовлений нестабільним станом зовнішнього проектного середовища. З огляду на це дослідження та обґрунтування систем управління...