15312

Создание библиотеки символов компонентов

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Лабораторная работа №1. Создание библиотеки символов компонентов. Цель работы: научиться создавать различные библиотеки символов компонентов. Порядок выполнения работы: Настройка символьного редактора Создание символа компонента Ход работы: ...

Русский

2013-06-11

1.04 MB

2 чел.

Лабораторная работа №1. Создание библиотеки символов компонентов.

Цель работы: научиться создавать различные библиотеки символов компонентов.

Порядок выполнения работы:

  1.  Настройка символьного редактора
  2.  Создание символа компонента

Ход работы:

1. Настройка символьного редактора

Запустил программу  графического редактора схем – EeSchema. Ознакомился с интерфейсом программы (рис.1).

Рисунок 1. Окно графического редактора схем EeSchema.

Слева находятся кнопки настройки работы с чертежом. Вверху расположены кнопки для вызова внешних и вспомогательных приложений (редактор библиотек символов компонентов, менеджер библиотек компонентов, редактор плат, генерация списка цепей, аннотация компонентов схемы, проверка правильности соединений схемы). Справа расположены кнопки для рисования электрических схем.

Перед началом работы необходимо произвести настройку программы. С помощью команды «Настройки\Библиотека», осуществил выбор рабочей библиотеки. Так же с помощью неё можно добавлять и удалять библиотеки. Команда «Настройки\Цвета» позволяет задать желаемые цвета для различных видов информации.  С помощью команды «Настройки\Параметры» установил параметры редактора схем: единицы измерения (миллиметры); шаг сетки (50 мил = 1,27 мм = 0,05”); толщина линии по умолчанию (6 мил); размер шрифта по умолчанию (60 мил); горизонтальное смещение при повторении элементов (0 мил); вертикальное смещение при повторении элементов (100 мил);  инкремент повторения меток (1).

С помощью соответствующих пунктов меню «Настройки» можно сохранить или загрузить настройки программы.

2. Создание символа компонента

В верхней линейке программы EeSchema выбрал кнопку перехода в редактор символов библиотеки компонентов  «Редактор библиотеки».  Интерфейс редактора LibEdit  область рисования символьного представления компонента и две линейки кнопок: управления информацией о компоненте и рисования компонента (рис. 2).

 

Рисунок 2. Окно редактора библиотеки компонентов.

Используя кнопки рисования символьного представления компонента, создал символы компонентов по заданным размерам.

Рисунок 3. Компонент – двоично-десятичный счётчик К555ИЕ6.

Рисунок 4. Компонент – резистор.

Рисунок 5. Символ элемента «земля».

Рисунок 6. Символ элемента «питание».

Рисунок 7. Символ элемента «сумматор».

 

Рисунок 8. Символ элемента «ёмкость».

Рисунок 9. Символ элемента «кварц».

Вывод: В ходе выполнения данной работы я приобрёл навыки работы с программой KiCad. Научился загружать и создавать различные библиотеки символов компонентов, а так же их редактировать. В данной работе были созданы символы некоторых компонентов необходимых для построения схемы генератора прямоугольных импульсов.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

54553. Інтегроване навчання із використанням інноваційних технологій 105.5 KB
  Етап початкового навчання є перехідним від звичного способу життєдіяльності в період дошкільного дитинства до способу який домінує в режимі життєдіяльності молодшого а потім і старшого підліткового віку. Основним завданням початкової школи вважається і я з цим безперечно згодна підготовка до систематичного цілеспрямованого навчання на старших вікових паралелях виховання позитивної мотивації учіння емоційно благополучного ставлення до школи і навчальної праці формування пізнавальних потреб. Навчання в школі будується на предметній...
54554. Реалізація принципів розвиваючого навчання на уроках і позакласних заходах початкової школи як передумова формування та розвитку креативної особистості 171.5 KB
  Тому особливої актуальності набуває проблема реалізації розвивального принципу навчання на уроках у початковій школі. Розгляд терміну розвиваюче навчання припускає перш за все вивчення проблеми співвідношення навчання і розвитку яка завжди визнавалася однією із основних проблем педагогіки. На різних історичних етапах її рішення мінялося що обумовлене зміною методологічних установок появою нових трактувань розуміння суті розвитку особи і самого процесу навчання переосмисленням ролі останнього в цьому розвитку.
54555. Компетентнісно-зорієнтоване навчання у структурі трудової підготовки учнів 91 KB
  Життєвий досвід дитини вирішальний фактор формування особистості а вся система навчання і виховання повинна допомогти їй виявити у собі і розвинути те що їй органічно притаманне. Тільки таким чином можливо досягти мети формування особистості готової до життя у світі що постійно змінюється здатної до навчання та самовдосконалення до прийняття ефективних рішень. Тому компетентнісна стратегія є одним з магістральних напрямків реформування освітньої системи в Україні і вона пов'язана з принципово новим цілепокладанням у педагогічному...
54556. A compiler system for windows 7.36 MB
  I was working since several years in a compiler environment project. I had written an editor ‘Wedit’ and sold some copies of it to fellow programmers in Paris. But my editor project was stuck: it missed the compiler. Once people bought the compiler with its integrated editor, they wouldn’t think about using any other one. The editor was actually considered as an afterthought. The effort of learning a new editor was considered too big. Besides, the new programming environments were more and more closed.
54557. Отношения собственности и их реализация 18.04 KB
  В системе экономических отношений собственность всегда ассоциируется с определенными вещами, благами, продуктами интеллектуального труда. Но это лишь формы материализации собственности.
54558. Сон – залог здоровья 90 KB
  Задачи: расширить представление о сне; проделать опыты и упражнения, показывающие влияние сна на здоровье человека; сделать выводы, предложить здоровые нормы поведения перед сном; воспитывать потребность в здоровом образе жизни.
54559. Сущность, место и роль государственной собственности 18.58 KB
  Собственность относится к числу наиболее важных и сложных проблем экономики, и экономической теории. История экономической жизни общества в периоды повышенной социальной активности ведет, как правило, к перераспределению объектов и прав собственности.
54560. Основные черты рыночной экономики. Функции рынка 19.07 KB
  Современная экономика всех развитых государств носит рыночный характер, это объясняется тем, что рыночная экономика оказалась наиболее эффективной и гибкой для решения основных экономических проблем.
54561. Основні методи доведення нерівностей 255.5 KB
  Мета: освітня: систематизувати та відкоригувати вміння та навички доводити нерівності різними методами: використання означення нерівності доведення від супротивного використання відомої нерівності виділення квадрата двочлена застосування ключових нерівностей; перевірити та встановити рівень оволодіння учнями способів доведення нерівностей вміння та навички у нестандартних ситуаціях творчість учнів у завданнях найвищого рівня завданнях олімпіадного характеру; повторити глибоко осмислити навчальний матеріал з метою формування...