15312

Создание библиотеки символов компонентов

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Лабораторная работа №1. Создание библиотеки символов компонентов. Цель работы: научиться создавать различные библиотеки символов компонентов. Порядок выполнения работы: Настройка символьного редактора Создание символа компонента Ход работы: ...

Русский

2013-06-11

1.04 MB

2 чел.

Лабораторная работа №1. Создание библиотеки символов компонентов.

Цель работы: научиться создавать различные библиотеки символов компонентов.

Порядок выполнения работы:

  1.  Настройка символьного редактора
  2.  Создание символа компонента

Ход работы:

1. Настройка символьного редактора

Запустил программу  графического редактора схем – EeSchema. Ознакомился с интерфейсом программы (рис.1).

Рисунок 1. Окно графического редактора схем EeSchema.

Слева находятся кнопки настройки работы с чертежом. Вверху расположены кнопки для вызова внешних и вспомогательных приложений (редактор библиотек символов компонентов, менеджер библиотек компонентов, редактор плат, генерация списка цепей, аннотация компонентов схемы, проверка правильности соединений схемы). Справа расположены кнопки для рисования электрических схем.

Перед началом работы необходимо произвести настройку программы. С помощью команды «Настройки\Библиотека», осуществил выбор рабочей библиотеки. Так же с помощью неё можно добавлять и удалять библиотеки. Команда «Настройки\Цвета» позволяет задать желаемые цвета для различных видов информации.  С помощью команды «Настройки\Параметры» установил параметры редактора схем: единицы измерения (миллиметры); шаг сетки (50 мил = 1,27 мм = 0,05”); толщина линии по умолчанию (6 мил); размер шрифта по умолчанию (60 мил); горизонтальное смещение при повторении элементов (0 мил); вертикальное смещение при повторении элементов (100 мил);  инкремент повторения меток (1).

С помощью соответствующих пунктов меню «Настройки» можно сохранить или загрузить настройки программы.

2. Создание символа компонента

В верхней линейке программы EeSchema выбрал кнопку перехода в редактор символов библиотеки компонентов  «Редактор библиотеки».  Интерфейс редактора LibEdit  область рисования символьного представления компонента и две линейки кнопок: управления информацией о компоненте и рисования компонента (рис. 2).

 

Рисунок 2. Окно редактора библиотеки компонентов.

Используя кнопки рисования символьного представления компонента, создал символы компонентов по заданным размерам.

Рисунок 3. Компонент – двоично-десятичный счётчик К555ИЕ6.

Рисунок 4. Компонент – резистор.

Рисунок 5. Символ элемента «земля».

Рисунок 6. Символ элемента «питание».

Рисунок 7. Символ элемента «сумматор».

 

Рисунок 8. Символ элемента «ёмкость».

Рисунок 9. Символ элемента «кварц».

Вывод: В ходе выполнения данной работы я приобрёл навыки работы с программой KiCad. Научился загружать и создавать различные библиотеки символов компонентов, а так же их редактировать. В данной работе были созданы символы некоторых компонентов необходимых для построения схемы генератора прямоугольных импульсов.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

80236. Управлінський контроль. Контроль поведінки працівників в організації 10.37 MB
  Управлінський контроль Поняття та процес контролю. Інструменти управлінського контролю. Поняття та процес контролю Контроль це процес забезпечення досягнення цілей організації шляхом постійного спостереження за її діяльністю та усунення відхилень які при цьому виникають. В межах процесу контролю модель якого наведена на рис.
80237. Лідерство. Ситуаційні теорії лідерства 142.5 KB
  Наявність права впливати на діяльність підлеглих є необхідною передумовою керування але ще не гарантує ефективності такого впливу. Але перебуванням нагорі визначає лише видимість керування а не його сутність. Отже поведінковий підхід спирається на стиль керування. Стиль керування це манера поведінки керівника щодо підлеглих через яку і здійснюється вплив на працівників організації.
80238. Комунікації. Управління комунікаційними процесами 160 KB
  Процес комунікації. Міжособистісні та організаційні комунікації. Процес комунікації У вузькому розумінні комунікація це процес обміну інформацією фактами ідеями поглядами емоціями тощо між двома або більше особами. Для здійснення процесу комунікації необхідні принаймні 4 умови: наявність щонайменше двох осіб: відправника особи яка генерує інформацію що призначена для передачі; одержувача особи для якої призначена інформація що передається; наявність повідомлення тобто закодованої за допомогою...
80239. Ефективність управління. Напрямки підвищення ефективності управлінської праці 98.5 KB
  Ефективність управління можна вимірювати за результатами керованих обєктів і процесів. І все ж встановлення ефективності власне управління можливе, але за допомогою іншого використання вихідної логічної формули. Наприклад, способи управління, що дозволяють досягти заданого фіксованого результату за найменших витрат
80240. Поняття і сутність менеджменту. Менеджмент як вид професійної діяльності 6.35 MB
  Важко дати єдине абсолютно чітке та повне визначення поняття «менеджмент». Функції, сфери, рівні менеджменту та ситуації у яких вони реалізуються значно різняться між собою. Щоб з’ясувати сутність менеджменту на нього треба подивитись з різних точок зору
80241. Розвиток науки управління. Ранні теорії менеджменту 1.78 MB
  Розвиток науки управління. Остаточно ідея управління як наукової дисципліни професії та галузі досліджень сформувалася у США. Навпаки на першому етапі до середини ХХ століття наука управління розвивалася одразу за кількома відносно самостійним напрямкам або як кажуть підходам до управління кожний з яких концентрував увагу на різних аспектах менеджменту. Класична теорія підхід менеджменту включає дві школи: а школу наукового управління...
80242. Прийняття управлінських рішень. Методи творчого пошуку альтернатив 6.79 MB
  Прийняття управлінських рішень. Основи теорії прийняття рішень. Процес прийняття рішень. Основи теорії прийняття рішень У науковій літературі зустрічається як розширене так і вузьке розуміння процесу прийняття рішень в управлінні.
80243. Методи обґрунтування управлінських рішень 5.47 MB
  Методи обґрунтування управлінських рішень. Відповідно до цього способу всі методи обґрунтування управлінських рішень поділяються на кількісні та якісні. Кількісні методи або методи дослідження операцій застосовують коли фактори що впливають на вибір рішення можна кількісно визначити та оцінити. Якісні методи використовують тоді коли фактори що визначають прийняття рішення не можна кількісно охарактеризувати або вони взагалі не піддаються кількісному вимірюванню.
80244. Рынок и его инфраструктура 94.5 KB
  Рынок и его инфраструктура План 1. Сущность функции и структура рынка Объединенное понятие рынок как место массовой куплипродажи товаров лишь частичного отражает содержание которое вкладывается в понятие рынок экономической науки и хозяйственной практикой. Рынок в широком смысле объединяет в себе несколько понятий. Вовторых рынок есть вся совокупность процессов торговли актов куплипродажи который характеризуется такими признаками как вид продаваемых товаров объем продаж способ торговли уровень цен.