15443

Анализ кризисных ситуаций в Project Expert

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Лабораторная работа № 7 Анализ кризисных ситуаций Цель: приобрести навыки по анализу кризисных ситуаций и поиску путей их решения Задачи: научиться анализировать кризисные ситуации научиться анализировать научиться находить пути выхода из кр

Русский

2013-06-13

67 KB

8 чел.

Лабораторная работа № 7

Анализ кризисных ситуаций

Цель:

 •  приобрести навыки по анализу кризисных ситуаций и поиску путей их решения

Задачи:

 •  научиться анализировать кризисные ситуации
 •  научиться анализировать
 •  научиться находить пути выхода из кризисных ситуаций

Задание 1. Создать проект предприятия. Используя ниже приведенные данные.

Индивидуальный предприниматель открывает предприятие по производству мебели. Проект рассчитывается на 1 год 6 месяцев. За это время проект должен окупить все расходы и приносить прибыль.

 1.  Производимая продукция:

Таблица 1

Продукт

Ед. измерения

Начало продаж

Диван

8000

В соответствии с календарным планом

Кресло

4000

В соответствии с календарным планом

Кровать

6000

В соответствии с календарным планом

 1.  Опишите в модуле "Текстовое описание" деятельность предприятия.
 2.  Стартовый баланс предприятия равен 2 миллионам рублей.
 3.  Предприниматель платит подоходный налог равный 18%.
 4.  Инфляция на этапе создания проекта равна 10%.
 5.  Календарный план:

Таблица 2

Этап

Продолжительность(дней)

Затраты

Аренда

5

100000 в месяц

Приобретение оборудования

7

800000

Закупка товаров

10

500000

Начало производства

До окончания проекта

-

Активами будет являться только закупленное оборудование.

 1.  План сбыта:

Таблица3

Продукт

Объем

Цена

Диван

 10

8000

Кресло

15

4000

Кровать

25

6000

 

 1.  Материалы:

Таблица 4

Наименование

Цена(за ед. тыс. руб.)

Пиломатериал

3000

Ткань

800

Поролон

1000

 1.  Персонал:

   a.    Управление

Таблица 5

Должность

Зарплата (тыс. руб)

Директор

35000

 1.  Производство

Таблица 6

Должность

Кол-во человек

Зарплата (тыс. руб)

Мастер

1

12000

Обтяжчик    

1

10000

Сборщики

2

10000

Водитель

1

9000

 1.  Маркетинг

Таблица 7

Должность

Зарплата (тыс. руб)

Менеджер

15000

 1.  Издержки
 2.  Управление

Таблица 8

Название

Сумма

Канцелярия

5000

 1.  Производство

Таблица 9

Название

Сумма

Запчасти

10000

Расходный материал

20000

 1.  Маркетинг

Таблица 10

Название

Сумма

Канцелярия

4000

Реклама

10000

 

Задание 2. Провидите все расчеты, анализируя результаты. Сделайте выводы.

Задание 3. С помощью модуля "Анализ изменений " сделайте, так что бы проект стал эффективным.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

80480. Запис і читання трицифрових чисел. Випадки додавання й віднімання трицифрових чисел, пов’язаних з нумерацією 1.31 MB
  Мета: формувати вміння читати і записувати трицифрові числа в нумераційну таблицю, закріпити додавання і віднімання розрядних чисел та додавання і віднімання одиниці, вдосконалювати вміння розв’язувати складені задачі на «зменшення», «збільшення» на кілька одиниць, задач геометричного змісту...
80481. СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ ЛАД І ПРАВО УКРАЇНИ ПІСЛЯ ПЕРЕМОГИ ЛЮТНЕВОЇ ДЕМОКРАТИЧНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ (лютий—жовтень 1917 р.) 38.27 KB
  Тимчасовий уряд та його органи в Україні. Законодавство Тимчасового уряд. За згодою між лідерами Тимчасового комітету і керівництвом Петроградської Ради робітничих і солдатських депутатів був утворений Тимчасовий уряд. Через кризи прорахунки та помилки коаліційний Тимчасовий уряд представлений кадетами народними соціалістами меншовиками та есерами вів країну до Установчих зборів котрі як він сподівався мали розвязати кардинальні питання її нового буття.
80482. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ ПІД ВЛАДОЮ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ 106.5 KB
  ЗАГАЛЬНИЙ ІСТОРИЧНИЙ ОГЛЯД Після Люблінської унії 1569 року Велике князівство Литовське втратило не лише свої землі а й державне значення. Перше велике козацькоселянське повстання вибухнуло у 1591 році і тривало до 1593 року. Восени 1595 року все українське Правобережжя і ПівденноСхідна Білорусія опинилися в руках повстанців. Згідно зі статтями Переяславської угоди від 29 травня 1630 року козаки визнавали свою провину однак не підлягали покаранню за участь в повстанні.
80483. УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА ТА ПРАВО В РОКИ ВИЗВОЛЬНОЇ ВІЙНИ. ЕВОЛЮЦІЯ ДЕРЖАВНО - ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ (середина ХVІІ – ХVІІІ ст.ст.) 218 KB
  Політичне та економічне становище України було дуже тяжким. Український історик і юрист Андрій Яковлів підкреслював що українським проектом договору гарантувалася повнота внутрішньої автономії держави й усувалося будьяке втручання влади московського царя у внутрішні справи України. Самостійність України визнавалась і на міжнародній арені. Спочатку і Москва ставилась до України як до вільної держави.
80484. УТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ. ДЕРЖАВА І ПРАВО УСРР В РОКИ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ВІЙНИ І ВОЄННОЇ ІНТЕРВЕНЦІЇ 122.5 KB
  Радянське державне будівництво в Україні в умовах громадянської війни та воєнної інтервенції весна 1918 кінець 1920 рр. в Україні розгорталися в загальному контексті громадянської війни на території Росії. Під час збройної боротьби на політичну арену вийшли різноманітні отамани діяльність яких стала однією з характерних рис громадянської війни в Україні. Більшовики спираючись на допомогу радянської Росії докладали чимало зусиль щоб відновити в Україні радянську владу.
80485. СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ ЛАД І ПРАВО УКРАЇНИ В ПЕРІОД З ПОЧАТКУ XX ст. до 1917 року 27.16 KB
  Кожний стан поділявся на групи становища які мали особливі тільки їм надані законом права та обов\'язки. У Луганську та Катеринославі Ради розпустили міські думи і провели роботу по підготовці виборів нового складу цих органів на засадах загального та рівного виборчого права. Вона містила норми про права підданих яких не було в попередніх редакціях Основних законів. Джерела права.
80486. УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ДЕРЖАВНІСТЬ (листопад 1917 — квітень 1918 рр.) 49.43 KB
  Центральна Рада вважала що в такій ситуації можливий єдиний вихід щоб вона стала дійсною фактичною крайовою владою це утворення Української Народної Республіки. Особливе місце в структурі вищих органів УНР займала Центральна Рада. У III Універсалі міститься конструкція згідно з якою Центральна Рада поставлена українським народом разом з братніми народами України. берегти права здобуті боротьбою а в IV Універсалі сказано: Ми Українська Центральна Рада представниця робочого народу селян робітників і солдатів .
80487. СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ ЛАД І ПРАВО УКРАЇНИ В ПЕРІОД УТВЕРДЖЕННЯ КАПІТАЛІЗМУ (друга половина XIX – поч. ХХ ст.) 43.41 KB
  Сільські і волосні органи самоуправління були підпорядковані не тільки системі державних органів управління селянами мировим посередникам повітовим мировим з\'їздам і губернським по селянських справах присутствіям але й поміщикам. Сфера діяльності нових органів всестанового самоврядування була обмежена господарськокультурними справами: освітою охороною здоров\'я торгівлею будівництвом та ін. Маніфест декларував створення Державної думи як законодавчого органу на основі загального виборчого права а також введення громадянських свобод. У...
80488. ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКЕ КНЯЗІВСТВО — ПРОДОВЖЕННЯ ТРАДИЦІЇ РУСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ (перша пол. XIII — друга пол. XIV ст.) 40.5 KB
  Державний лад та правова система Галицько – Волинського князівства. У Новгороді та Пскові утворилися феодальні республіки у ВолодимироСуздальській землі утвердилась одноосібна влада князя в ГалицькоВолинській землі великий вплив на владні відносини мала боярська аристократія. Вершини могутності ГалицькоВолинське князівство досягло під час князювання Романа Мстиславича...