1561

Беременность как физиологический процесс

Доклад

Медицина и ветеринария

Беременность физиологическое состояние женского организма в период плодоношения. Она начинается с момента оплодотворения и заканчивается рождением зрелого плода. В практике началом беременности считается день последнего осеменения.

Русский

2013-01-06

20.09 KB

9 чел.

Беременность как физиологический процесс.

Беременность физиологическое состояние женского организма в период плодоношения. Она начинается с момента оплодотворения и заканчивается рождением зрелого плода. В практике началом беременности считается день последнего осеменения. 

Беременность сможет быть одноплодной и многоплодной при развитии в матке соответственного одного или нескольких плодов; первичной, протекающей у женского индивида в первые в жизни, и повторной, если она повторяется.

Различают беременность по течению:

Физиологическую, характеризующаяся нормальным состоянием организма плода и матери.

Патологическую, когда она сопровождается нарушением физиологических процессов в организме матери и развивающего плода.

Развитие плода зависит от его жизнеспособности, состояния матери и количества плодов, развивающихся в матке.

Особенно сильные изменения происходят в матке в зонах расположения плода. Слизистая оболочка матки превращается в плаценту у одних видов животных на всем своем протяжении (свиньи, кобылы), у других — на отдельных участках. Она, так же как и мышечная оболочка, подвергается гипертрофии и гиперплазии. В слизистой оболочке матки развиваются маточные железы и продуцируется большое количество гликогена.

Свободный рог матки обычно незначительно увеличивается по сравнению с рогом – плодовместилищем, но иногда размеры его остаются без изменений. Широкие маточные связки вытягиваются. Диаметр сосудов, проходящих по связкам увеличивается в 4–5 раз, извилистость их сглаживается. Шейка матки увеличивается в размере, устье ее закупоривается слизистой пробкой. Слизистая оболочка влагалища гиперемирована и бывает покрыта густой липкой слизью. Яичники также подвергаются изменениям. В них увеличиваются желтые тела, которые сохраняются на протяжении всей беременности и рассасываются только в послеродовом периоде. Исключение составляют кобылы, у которых рассасывание желтых тел происходит в середине беременности и функцию их восполняет плацента. В яичниках также отмечается рост фолликулов, а у некоторых животных (крольчих) — даже их созревание. Изменению подвергаются и наружные половые органы, что прояв­ляется в увеличении (отечности) вульвы и окружающих тканей.

1


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

64436. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 322.5 KB
  Основою ефективної діяльності вищого навчального закладу що функціонує на ринку освітніх послуг є достатнє та стабільне фінансове забезпечення. Вирішення цієї проблеми на мікрорівні стає можливим за умов ефективного управління фінансовим...
64437. ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ РОБОЧИХ ОРГАНІВ МАШИН ДЛЯ ПОВЕРХНЕВОГО ВНЕСЕННЯ САПРОПЕЛІВ 264.5 KB
  Тому одним із актуальних завдань сільськогосподарського виробництва є покращення родючості ґрунтів за рахунок якісного поверхневого внесення сапропелів як органічних добрив що потребує обґрунтування конструктивних технологічних і кінематичних параметрів робочих органів...
64438. ВИПРОМІНЮВАННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ХВИЛЬ ЩІЛИНАМИ В ОДНОМОДОВОМУ ТА БАГАТОМОДОВОМУ ПРЯМОКУТНИХ ХВИЛЕВОДАХ 267 KB
  Так наприклад апроксимація електричного поля в електрично довгих щілинних випромінювачах експоненційно спадаючою уздовж щілини функцією в багатьох випадках помилкова й не відповідає дійсності а розрахунок багатоелементних систем здійснюється...
64439. УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕЧНІСТЮ ТА ЯКІСТЮ ШВИДКОЗАМОРОЖЕНОЇ ПЛОДООВОЧЕВОЇ ПРОДУКЦІЇ 2.9 MB
  Характерною ознакою сучасного ринку плодоовочевих товарів є збільшення у асортиментній структурі частки продуктів з високим ступенем їх готовності до споживання у тому числі швидкозаморожених напівфабрикатів.
64440. Весняно-літня календарна обрядовість бойків (кінець ХІХ ст. – 1930-ті роки) 163 KB
  Дослідження календарних весняно-літніх обрядів та свят на Бойківщині є актуальним для зясування витоків і підґрунтя традицій українського народу коренів його духовної культури.
64441. ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ СУСПІЛЬНО-ТОРГОВЕЛЬНИХ ПРОСТОРІВ У ЖИТЛОВІЙ ЗАБУДОВІ МІСТА 449.38 KB
  Однією з важливіших містобудівних проблем великих міст України є організація системи громадсько-побутових послуг та підвищення рівня суспільного міського комфорту яка тісно повязана з питаннями формування та організації...
64442. Агрохімічна оцінка дії селену та добрив на врожайність і якість селери коренеплідної на чорноземі типовому в умовах Лівобережного Лісостепу України 552.5 KB
  Підвищити вміст селену в харчовій продукції можна шляхом: використання неорганічних солей; застосування органічних сполуканалогів природних; використання продуктів харчування з природно...
64443. КОНТРОЛЬ МЕХАНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК КОНСТРУКЦІЙНИХ СТАЛЕЙ ЗА ЇХ ПИТОМИМ ЕЛЕКТРИЧНИМ ОПОРОМ 3.93 MB
  Мета роботи полягає у вирішенні важливої науковопрактичної задачі в галузі приладів і методів неруйнівного контролю матеріалів розробленні методу визначення механічних характеристик...
64444. Розвиток світового фінансового ринку в аспекті формування глобального економічного простору 372.5 KB
  Зростає глобальна пропозиція капіталу і забезпечується розвиток внутрішнього фінансового ринку що підвищує можливості перерозподілу фінансових ресурсів створює нові фінансові інструменти і підвищує...