1562

Ветеринарно–санитарные и гигиенические условия при получении спермы

Доклад

Медицина и ветеринария

Получают сперму от производителей в условиях теплого, светлого, просторного манежа и идеальной чистоты.

Русский

2013-01-06

19.16 KB

18 чел.

Ветеринарно–санитарные и гигиенические условия при получении спермы.

Получают сперму от производителей в условиях теплого, светлого, просторного манежа и идеальной чистоты. За 1,5 — 2 ч до получения спермы в манеже и лаборатории включают бактерицидные лампы, что уменьшает микробную и грибковую загрязненность спермы. Производителей, чучело или животное, на которое берут сперму, тщательно чистят, используют поролоновые накладки на искусственную вагину. При чистке производителей особое внимание обращают на нижнюю часть живота, область препуциального отверстия, которую обмывают теплым 2%-ным раствором соды, фурацилином 1 : 5000. В теплое время года быков, хряков и жеребцов моют под душем. Некоторые специалисты рекомендуют полость препуция у быков промывать различными дезинфицирующими растворами. Однако следует иметь в виду, что дезинфицирующие вещества при длительном их применении уменьшают бактерицидные свойства слизистой оболочки препуция. Чтобы не допустить несчастных случаев при получении спермы от производителей, особенно от быков и жеребцов, в манеже устраивают заградительные столбы. Для улучшения качества эякулята в некоторых странах на станциях искусственного осеменения перед получением спермы быка сильно возбуждают коровой. Особенно хорошие результаты получаются при использовании самки в охоте. Половое возбуждение быка в течение 6—10 мин является важным средством улучшения качественных показателей спермы ее оплодотворяющей способности.

1


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

6336. Історія України та її місце в системі вузівського навчання 22.77 KB
  Місце вітчизняної історії у системі вузівського навчання. 2 Предмет, завдання, методологічні принципи вивчення історії України. 3 Основні джерела вивчення історії України. 4 Наукова періодизація історії України. 1 Місце вітчизняної історії у...
6337. Праісторія українських земель. Ранньоісторичні племена які населяли територію України 33.94 KB
  Праісторія. Передісторія українських земель. Кіммерійці, скіфи, сармати на території Північного Причорномор'я. Античні міста-держави Північного Причорномор'я. Теорії походження слов...
6338. Київська Русь, утворення розвиток та прийнеття Християнства 73 KB
  Київська Русь 1 Передумови утворення давньоруської держави та теорії її походження. 2 Політичний устрій та соціальна організація Київської Русі. 3 Соціально-економічний розвиток Київської Русі. 4 Основні напрями зовнішньої політики Київської Русі...
6339. Ситема вищої освіти України 131.5 KB
  Ситема вищої освіти України План Вища освіта України: сутність та мета. Система вищої освіти України: Сутність та основні принципи побудови. Структура вищої освіти (освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні). Основні тип...
6340. Визначні етичні вчення 43.5 KB
  Визначні етичні вчення План Сутність етичного вчення Будди. Сутність етичного вчення Конфуція. Сутність етичного вчення Мойсея та Ісуса Христа. Етичні вчення XIX - XXстоліття Великі моральні пророки - Конфуцій, Бу...
6341. Джерела та основні принципи трудового права 217.5 KB
  Джерела та основні принципи трудового права Поняття джерел трудового права України, їх класифікація Суспільні відносини, що виникають при використанні праці, потребують правового регулювання, яке здійснюється прийняттям відповідних юридичних но...
6342. Форматування символів і абзаців. Форматування сторінок документа 193.5 KB
  Форматування символів і абзаців Форматування документа - це процес оформлення його загального вигляду та підготовки до друкування, тобто робота над формою (зовнішнім виглядом) документа. Текст можна форматувати під час його набирання або після ...
6343. Екологічні фактори 132.5 KB
  Екологічні фактори Поняття про екологічні фактори, їх види Абіотичні фактори. Біотичні фактори. Антропогенні фактори. Дія екологічних факторів. I. ПОНЯТТЯ ПРО ЕКОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ, ЇХ ВИДИ. В процесі еволюційного ро...
6344. Інтернет у системі джерел банківської, фінансової і підприємницької інформації 38.53 KB
  Інтернет у системі джерел банківської, фінансової і підприємницької інформації 1. Світовий ринок інформаційних технологій у фінансовій сфері. Розглянемо результати і перспективи розвитку ринку інформаційних технологій та нові тенденції. Слід відміти...