15677

История Георгиевской ленты

Доклад

История и СИД

История Георгиевской ленты Георгиевская лента двухцветная лента к ордену Святого Георгия €œЗа победу над Германией€ или как ее еще называют €œГвардейская лента€ Цвета ленты чёрный и жёлтооранжевый означают дым и пламя и являются знаком личной доблести ...

Русский

2013-06-15

42 KB

15 чел.

История Георгиевской ленты

Георгиевская лента - двухцветная лента к ордену Святого Георгия, “За победу над Германией” или как ее еще называют “Гвардейская лента” 

Цвета ленты — чёрный и жёлто-оранжевый — означают «дым и пламя» и являются знаком личной доблести солдата на поле боя. Также считается, что эти цвета имеют в своей основе житие святого Георгия Победоносца и символизируют собой смерть и воскрешение. Св. Георгий, согласно житийной литературе, трижды прошёл через смерть и дважды был воскрешаем.

В некоторых случаях Георгиевская лента использовалась как аналог соответствующей награды — ордена Св. Георгия, Знака отличия Военного ордена и Георгиевского креста. В тех случаях, когда кавалеры Знака отличия Военного ордена не могли получить сам Знак (например, во время обороны Севастополя в 1854-55 гг.), они носили на форме Георгиевскую ленту. В годы Первой Мировой войны Георгиевские кавалеры также носили Георгиевскую ленту в зимнее время поверх борта шинели.

Лента с некоторыми изменениями вошла в советскую наградную систему под названием «Гвардейской ленты» как особого знака отличия. В период СССР гвардейская лента использовалась при оформлении колодки ордена Славы и медали «За победу над Германией». Кроме того, изображение гвардейской ленты размещалось на знамёнах гвардейских войсковых частей и кораблей.

В годы Великой Отечественной войны, продолжая боевые традиции русской армии, 8 ноября 1943 года был учрежден орден Славы трех степеней. Его статус так же, как и желто-черная расцветка ленты, напоминали о Георгиевском кресте. Затем георгиевская лента, подтверждая традиционные цвета российской воинской доблести, украсила многие солдатские и современные российские наградные медали и знаки.

Рената Сабирова


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

46611. Офіційно-діловий стиль сучасної української літературної мови. Підстилі й жанри офіційно-ділового стилю. Їхня характеристика 22 KB
  Офіційноділовий стиль сучасної української літературної мови. Підстилі й жанри офіційноділового стилю. В українській літературній мові виділяють п'ять основних функціональних стилів: публіцистичний розмовний науковий художній офіційноділовий. Офіційноділовий функціональний стиль літературної мови що використовують у сфері офіційноділових відносин.
46612. Поняття термін, термінологія, терміносистема. Проблеми кодифікації та стандартизації сучасної економічної терміносистеми 22 KB
  Термінологія це сукупність термінів певної галузі або мови або розділ лексикології вивчає терміни різних галузей знань. Терміносистема це система термінів у певній галузі підгалузі наукового знання що обслуговує певну наукову концепцію або теорію. Кодифікація це систематизація термінів у словниках та довідниках. Стандартизація це вироблення еталонів термінів унормування термінології певної галузі.
46613. Поняття граматична норма. Стилістичні можливості граматичних форм у різностильових текстах 22 KB
  Стилістичні можливості граматичних форм у різностильових текстах. Вони передбачають правильне вживання граматичних форм слів узгодження керування прилягання морфологічні та правильне утворення словосполучень і речень синтаксичні. Граматична форма слова це засіб вираження граматичного значення показник граматичних значень. Прикладами граматичних форм можуть бути закінчення афікси наголос службові слова суплетивні форми порядок слів у реченні чергування звуків чи взагалі контекст.
46614. Синтаксична норма. Складні випадки керування 22 KB
  Складні випадки керування. Вони передбачають правильне вживання граматичних форм слів узгодження керування прилягання морфологічні та правильне утворення словосполучень і речень синтаксичні. Керування вид підрядного зв'язку коли головне слово вимагає від залежного конкретної граматичної форми яка зберігається при зміні форми головного слова читати книгу читаю книгу. Складні випадки керування: близькі за значенням слова вимагають різних відмінків оволодіти англійською мовою опанувати англійську мову; слова пароніми окрім...
46615. Усна форма літературної мови. Орфоепічні норми як компонент формування мовної компетенції фахівця 22 KB
  Усна форма літературної мови. Усна форма мови це мова яка використовується у спілкуванні. Важливим елементом усної мови є інтонація від якої залежить зміст вислову. Мовна норма сукупність найтісніших усталених елементів мови які в процесі історичного розвитку відібрала і закріпила мовна практика певного суспільства; вони зафіксовані у правописі граматиках і словниках.
46616. Мовний етикет 22 KB
  Він є одним із показників культури мови. Культура мови ознака літературної мови параметр за яким встановлюються авторитетні загальновизнані стандарти реалізовані в нормах писемного й усного спілкування. З культурою мови насамперед пов'язують уміння правильно говорити й писати дотримуватися всіх норм літературної мови.
46617. Типи економічних словників. Їхня характеристика 22 KB
  Також існують ще й спеціальні словники тобто такі в яких набір слів стосується певної галузі знань. Одними з таких є економічні словники. Економічні словники можна класифікувати порізному. Словники відіграють надзвичайно важливу роль у житті кожної людини а спеціальні у житті професіонала.
46619. Общие требования к уроку изобразительного искусства. Традиционный урок его структура и особенности 22.37 KB
  опыт; развивающий характер занятий; реализация дидактических принципов в оптимальных соотнощениях; обеспечение надлежащих условий для продуктивнопознавательной деятти с учетом особенностей интересов; установление межпредметных связей; связь с ранее изученным преемственность; активизация познавательных процессов мотивации; логичность и эмоциональность педагогического процесса; эффективное использование педагогических средств; связь с жизнью; формирование ЗУНОВ;формирование умения учиться; ориентировка на зону ближайшего...