15680

Пермь во время Великой Отечественной войны

Доклад

История и СИД

Пермь во время Великой Отечественной войны Сражения войны прошли далеко за пределами Пермского края но вклад который внесли пермяки в общую победу над врагом поистине неоценим. Пермские формирования прошли славный путь и приняли участие во всех решающих сражениях

Русский

2013-06-15

12.81 KB

95 чел.

Пермь во время Великой Отечественной войны

Сражения войны прошли далеко за пределами Пермского края, но вклад, который внесли пермяки в общую победу над врагом, поистине неоценим. Пермские формирования прошли славный путь и приняли участие во всех решающих сражениях Великой Отечественной войны.

Родина высоко оценила ратные подвиги уральцев: за мужество и отвагу 135000 воинов с Западного Урала были награждены орденами и медалями, около 200 человек удостоены звания Героя Советского Союза, а 50 стали полными кавалерами ордена Славы. Нашим землякам М. П. Одинцову и Г. Ф. Сивкову высокое звание Героя Советского Союза было присвоено дважды.

Около полумиллиона трудящихся ушло из Прикамья на фронт, их место у станков и мартенов заняли ветераны труда, подростки и женщины. Во время войны уральские заводы и фабрики дали 40% всей военной продукции страны, в том числе 60% металла, 60% средних и 100% тяжелых танков, здесь сосредоточилось более трети советского машиностроения и металлообработки. Практически вся армия была одета в каски, выпущенные Лысьвенским металлургическим заводом. Во имя всенародной победы работали шахтеры Кизеловского угольного бассейна, металлурги Чусового и Нытвы, химики Перми, Березников и Соликамска, обувщики Кунгура, энергетики, железнодорожники и речники, труженики сёл Прикамья. Героизм тружеников края был высоко оценен Родиной: более 5 тысяч трудящихся в годы войны удостоены правительственных наград, 11 предприятий награждены орденами.

Памятники, обелиски, мемориальные доски в честь участников великих сражений, боевых и трудовых подвигов пермяков были созданы не сразу. В послевоенные годы, в период восстановления народного хозяйства, не было возможности сразу приступить к увековечиванию памяти живых и павших героев. Но на сегодняшний день, в Пермском крае, по официальным данным, имеется 574 памятника (а по неофициальным - около 1300), посвященных героям и событиям Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

Многие наши земляки прославились мужеством, смелостью, четкостью в выполнении боевых задач, из полумиллиона призванных в Пермской области в годы Великой Отечественной войны погиб и пропал без вести каждый третий, а если говорить о Перми, то не вернулся каждый четвертый солдат.

Вечная слава…

Юля Тараканова


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

22978. Переривання 5.91 MB
  Організація переривань Все починається з того що ЗП виставляє сигнал високого рівня логічну одиницю на вхід INT мікропроцесора. Ці дані будуть оброблятися мікропроцесором за підпрограмою обробки переривань яка повинна бути заздалегідь закладена у память мікропроцесора . Замість цього в лічильник команд заноситься адреса команди з якої починається підпрограма обробки переривань. Лише після цього стає можливим введення даних з ЗП і старт підпрограми обробки переривань цих даних.
22979. Прямий доступ до пам’яті (ПДП) 3.8 MB
  Контролер ПДП Забезпечити роботу в режимі захоплення шин можна за допомогою логічних схем та тригерів саме так це зроблено наприклад у Мікролабі але зручніше скористатися спеціальною ВІС контролером прямого доступу до памяті КПДП. Працює КПДП в двох сильно відмінних один від одного режимах: в режимі програмування коли мікропроцесор закладає в нього необхідні інструкції і в режимі обміну даними між зовнішнім пристроєм і ОЗП. Схематичне зображення ІМС КПДП типу КР580ВТ57 подано на рис. В режимі програмування вони...
22980. Клавіатура і індикація 5.36 MB
  ОЗП індикації являє собою область операційної памяті в якій стільки комірок скільки знаків може бути розміщено на екрані. Побудова знаків Знаки на екрані дисплею будуються за мозаїчним принципом. Знакоформувач Знакоформувач являє собою ПЗП в якому закладена інформація про структуру утворюваних ним знаків. Таким чином ці три ІМС можуть створювати 96 різних знаків символів.
22981. Робота зі співпроцесором 3.19 MB
  Обгрунтування необхідності співпроцесора Хоча мікропроцесор К1810ВМ86 оперує з 16розрядними числами відносна точність його обчислень не дуже висока. Такий допоміжний процесор має назву співпроцесора. Включення співпроцесора Для спільної роботи зі співпроцесором мікропроцесор МП86 слід включити у максимальний режим = 0.
22982. Тенденції у розвитку мікропроцесорної техніки 1011.5 KB
  Другий шлях полягає навпаки у роздрібненні секціонуванні мікропроцесора на окремі функціональні блоки і модулі кожний з яких виконує свої операції: операційний блок блок мікрокомандного керування блок памяті мікрокоманд та інше. Його система команд майже цілком співпадає з системою команд МП80 і відрізняється від неї лише декількома додатковими командами про які мова йтиме далі. У апаратному відношенні МП85 містить всі ті ж блоки що і МП80 але має крім того: блок керування перериваннями котрий розширює можливість звернення до...
22983. Система команд та методи адресації в мікропроцесорі КР1810ВМ86 1.05 MB
  Серед цього списку можна виявити що деякі команди не змінили ані форми ані змісту наприклад HLT NOP STC IN OUT JMPCALL тощо. Деякі команди зберегли свій зміст але мають дещо іншу мнемоніку: для МП80 INR DCR ANA ORA XRA JZ JNZ JC JNC для МП86 INC DEC AND OR XOR JE JNE JB JNB Зявилися принципово нові команди пoвязані з новими можливостями МП86: MUL множення; DIV ділення; NEG утворення доповняльного коду; NOTінверсія; TEST операція І без фіксації результату тільки заради...
22984. Мультипроцесорні системи 4.79 MB
  Дійсно звернення до памяті або до зовнішніх пристроїв та захоплення системної шини дозволяється одночасно лише одному з процесорів тоді як останні повинні в цей час переробляти раніш одержані дані або знаходитись в режимі очікування. Такий часовий розподіл загальних ресурсів системи має назву арбітражу системної шини і виконується групою пристроїв спеціальних ІМС так званих арбітрів шини. Арбітр шини дозволяє захоплення системної шини лише одному з процесорів що виставили запит тому котрий посідає найвищого пріоритету і...
22985. Мікропроцесори 80386 і 80486 4.79 MB
  Це дозволяє йому здійснювати обмін з памяттю зі швидкістю до 32 Мбайт сек і виконувати до 5 мільйонів операцій у секунду MIPS. Отже під час виконання одної команди відбувається декодування другої а третя видобувається з памяті. Усі можливості МП386 мультипрограмність віртуальна память захист пріоритети зповна відкриваються лише в захищеному режимі. У порівнянні з МП286 у МП386 існують істотні відміни в організації віртуальної памяті.
22986. Поняття про RISC-процесори. Процесори п’ятого та шостого поколінь 6.22 MB
  Процесори пятого та шостого поколінь Поняття про RISCпроцесори Якісний стрибок у розвитку мікропроцесорних систем відбувся з появою мікропроцесора 8086. Такі процесори і компютери дістали назву RISC процесорів та RISC компютерів на відміну від процесорів та компютерів зі складною системою команд Complex Instruction Set Computer CISC компютер. Перший справжній RISC компютер було створено наприкінці 70х років в університеті Берклі.