15774

Виды дисперсий и правило их сложения

Доклад

Экономическая теория и математическое моделирование

Виды дисперсий и правило их сложения. Наряду с вариацией признака по всей совокупности в целом часто бывает необходимо проследить количественные изменения признака по группам на которые разделяются совокупность а также и между группами. Выделяют дисперсию общую ме

Русский

2013-06-18

24.79 KB

21 чел.

Виды дисперсий и правило их сложения.

Наряду с вариацией признака по всей совокупности в целом часто бывает необходимо проследить количественные изменения признака по группам, на которые разделяются совокупность, а также и между группами.

Выделяют дисперсию общую, межгрупповую и внутригрупповую.

Общая дисперсия измеряет вариацию признака во всей совокупности под влиянием всех факторов, обусловивших эту вариацию:

,

где iзначение признаков в j-й группе,

     – число единиц признака .

Межгрупповая дисперсия характеризует систематическую вариацию, т.е. различия в величине изучаемого признака, возникшие под влиянием признака-фактора, положенного в основание группировки:

,

где – среднее значение признака в j-й группе,

      – число единиц j-й группы.

Межгрупповая дисперсия характеризует колеблемость групповых средних около общей средней.

Средняя из внутригрупповых дисперсий отражает случайную вариацию, т.е. часть вариации, происходящую под влиянием неучтённых факторов и не зависящую от признака-фактора, положенного в основание группировки:

,

– внутригрупповая дисперсия j-й группы.

Существует закон, связывающий три вида дисперсии: общая дисперсия равна сумме средней из внутригрупповых и межгрупповой дисперсий:

.

Данное правило называют правилом сложения дисперсий.

Правило сложения дисперсий широко применяется при исчислении показателей тесноты связи, в дисперсионном анализе и т.д.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

4631. Аналіз основних дидактичних концепцій 121.5 KB
  Аналіз основних дидактичних концепцій. У сучасну епоху особливого значення набуває завдання комплексного виховання підростаючого покоління. Формування нової людини, що гармонічно сполучає у собі духовне багатство, моральну чистоту і фізичну до...
4632. Дидактичні принципи розробки електронних підручників 137 KB
  Аналіз поняття електронний підручник. Дидактичні вимоги дозмісту та структури електронних підручників. Концепція розробки та дидактичні принципистворення ЕНП. Висновки...
4633. Розрахунок електричних мереж та вибір апаратів захисту 93.5 KB
  Розрахунок електричних мереж та вибір апаратів захисту. Вибір перерізу електричних дротів за нагріванням. Нагрівання провідників створюється проходженням по ним струму, який для однофазної мережі визначається, А: Лінія освітлення Лінія розеток ко...
4634. Розрахунок еквівалентного рівня звуку на робочому місці 69 KB
  Розрахунок еквівалентного рівня звуку на робочому місці. Нормування й контроль шуму здійснюється відповідно до ДСН 3.3.6.037-99 Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку Характеристикою постійного шуму на робочих місцях є рівні зву...
4635. Освітлення виробничих приміщень 466 KB
  Освітлення виробничих приміщень Перевірний розрахунок природного освітлення. Для виконання перевірного розрахунку креслять необхідні креслення приміщень (при бічному освітленні - поперечний розріз і план приміщення, при горішньому - поперечний, п...
4636. Регулювання якості повітряного середовища 92.5 KB
  Регулювання якості повітряного середовища Кондиціонування повітря Кондиціонер типу спліт-система має два блока, один розташовується усередині приміщення, другій зовні на стіні будівлі. У першому блоці розташовані компресор, вентилятор, в...
4637. Охорона праці. Конспект лекцій. Нещасні випадки та види інструктажів 214.5 KB
  Лекція Основні визначення в галузі охорони праці. Трудова діяльність – це джерело розвитку суспільства, створення матеріальних, культурних і духовних цінностей, передумова існування як кожної окремої людини, так і людства в цілому....
4638. Дослідження машини постійного струму 61 KB
  Дослідження машини постійного струму Мета роботи. Ознайомитися з конструкцією та паспортом машини. Оволодіти способами передпускової розмітки виводів машини постійного струму та розрахунками за паспортними даними. Обладнання та прилади. Машина...
4639. Исследование характеристик диодов и стабилитронов 55 KB
  Исследование характеристик диодов и стабилитронов Цель работы. Научиться составлять и рассчитывать схемы включения полупроводниковых приборов, экспериментальным путем получить их вольтамперные характеристики. Подготовка к лабораторной работе...