15787

Основные тенденции(тренда) ряда динамики и методы её распределения

Доклад

Экономическая теория и математическое моделирование

Основные тенденциитренда ряда динамики и методы её выявления. Закономерности изменения явления во времени не проявляются в каждом конкретном уровне ряда. Это связано с действием на явления общих и случайных причин. Поэтому в статистике для выявления закономерности ил...

Русский

2013-06-18

17.77 KB

14 чел.

Основные тенденции(тренда) ряда динамики и методы её выявления.

Закономерности изменения явления во времени не проявляются в каждом конкретном уровне ряда. Это связано с действием на явления общих и случайных причин. Поэтому в статистике для выявления закономерности или тенденции развития явления используют следующие методы обработки рядов динамики:

1.    Метод сглаживания путем укрупнения интервалов во времени.

2.    Выравнивание рядов динамики методом скользящей средней.

3.    Метод аналитичного выравнивания.

Сущность приема укрепления интервалов сводится к следующему:

I прием. Первоначальный ряд динамики преобразуется и заменяется другим рядом, в котором показатели относятся к большим по продолжительности периодам времени, т.е. интервал укрупнен. Этот прием используется только для интервальных рядов динамики. Укрупнение производится до тех пор, пока не будет выявлена четкая тенденция развития явления, а уровни ряда охватывать большие периоды времени. Посмотрим на примере: имеются данные о производстве обуви за ряд лет (табл. 5.8), выявить тенденцию роста или снижения производства обуви методом укрепнения интервалов.

Таблица 5.8

Данные о производстве обуви

Годы

Производство обуви, млн. пар.

1995

680

1996

683

1997

550

1998

670

1999

685

2000

690

 

В данном РД нечетко обозначена тенденция выпуска обуви.

Для выявления тенденции укрупним интервалы до 3-х лет и рассчитаем общий и средний выпуск обуви, используя среднюю арифметическую .

Таблица 5.9

Укрупненный ряд динамики

Годы

Производство обуви

Всего

Среднегодовое

1995–1997

1997–2000

1913

2045

637,6

681,6

 

В этом ряду четко прослеживается тенденция роста выпуска обуви.

Недостатком этого приема является то, что при его использовании не прослеживается процесс изменения явления внутри укрупненных интервалов.

II прием. Метод скользящей средней заключается в следующем: формируются укрупненные интервалы, состоящие из одинакового числа уровней. Каждый последующий интервал получаем, постепенно сдвигаясь от начального уровня ряда на один уровень. По укрупненным интервалам определяем среднюю из уровней, входящих в каждый интервал.

Известны следующие данные о рабочих днях и производстве продукции (табл. 5.10).

Для четкого проявления тенденции производства продукции необходимо укрупнить ряды динамики с интервалом в пять дней. Рассчитаем скользящую среднюю с интервалом в пять дней. Решение в табл. 5.10.

Таблица 5.10

Ряд динамики

Рабочие 
дни

Произведено продукции, в тыс. руб.

Скользящая производства, 
продукции (интервал 5 дн.)

Скользящая средняя из 5 уровней

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

37
42
33
45
58
55
56
70
69
74
71
86

37+42+33+45+58=215
42+33+45+58+55=233
247
284
308
324
339
340
370

215: 5=43,0
233: 5=46,6
49,4
56,8
61,6
67,8
68
74

 

Получили новый РД, где четко прослеживается тенденция роста производства продукции.

Недостатки:

1. Невозможность получения всех уровней для сглаженного ряда. Число уровней в сглаженном РД меньше, чем в исходном, на (к – 1), где к – число периодов в укрупненном интервале (5 – 1) = 4, т. е. на 4.

2. Произвольность выбора интервала для определения скользящей средней.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

68565. Педагогічна вітальня «Творчий портрет учителя» 74.5 KB
  Мета заходу: презентувати педагогічний досвід вчителів, які атестуються; розвивати в них уміння об’єктивно оцінювати результати своєї праці; стимулювати безперервну фахову та загальну освіту педагогів школи, активізувати їхню творчу професійну діяльність.
68566. Моніторинг професійної педагогічної майстерності 93 KB
  Поняття моніторингу багатогранне і являє собою цілісний управлінський інструмент. Які ж методи використовуємо для забезпечення якісного об'єктивного надійного результату моніторингу Метод спостереження найдоступніший спосіб збору інформації. Проте варто пам’ятати: щоб уникнути суб’єктивності й однобічності...
68567. Конкурс професійної майстерності «Щасливий разом з дітьми» 62.5 KB
  Мета: сприяти формуванню професійної майстерності учителів школи, показати розвиток їх професійних здібностей; розвивати потребу в самовдосконаленні, саморозвитку; сприяти піднесенню їхнього авторитету. Обладнання: виставка творчих доробок учителів, що атестуються; портфоліо, плакат із висловом...
68570. ДІЄВІ ФОРМИ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ З ПЕДАГОГАМИ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 53 KB
  Методична робота є однією з найважливіших ланок у діяльності закладу освіти оскільки забезпечує постійне навчання педагогів підвищення їх фахової майстерності знайомить із інноваційними процесами в освіті та залучає до активної творчої педагогічної діяльності
68571. Нетрадиційні форми проведення педагогічних рад. Педагогічна вітальня 60.5 KB
  Що ж таке педагогічна вітальня? Це форма методичної роботи, до якої залучаються не тільки вчителі, а й батьки, учні, представники органів місцевого самоврядування та громадських організацій. Виходячи із назви даної форми роботи «вітальня», можна зазначити, що на заходах такого типу повинні...
68572. Система научно-методической работы учебного учреждения как основа построения и реализации индивидуальной траектории профессионального развития педагога 75 KB
  Система научно-методической работы учебного учреждения как основа построения и реализации индивидуальной траектории профессионального развития педагога На современном этапе организации учебно-воспитательного процесса самым важным есть личность педагога его развитие его профессионализм.