15788

Относительные величины и их виды

Доклад

Экономическая теория и математическое моделирование

Относительные величины и их виды. Относительная величина мера количественного соотношения статистических показателей которая отражает относительные размеры социальноэкономических явлений. Относительная величина получается как частное от деления одной величин

Русский

2013-06-18

15.04 KB

26 чел.

Относительные величины и их виды.

Относительная величина – мера количественного соотношения статистических показателей, которая отражает относительные размеры социально-экономических явлений.

Относительная величина получается как частное от деления одной величины (текущей отчетной, сравниваемой) на другую величину (базисную, основанием сравнения).

Если соотносятся абсолютные величины с одинаковой размерностью, то получаемая относительная величина будет безразмерной (размерность сократится) и носит название коэффициент.

Часто применяется искусственная размерность коэффициентов. Она получается путем их умножения:

  1.  на 100 — получают проценты (%);
  2.  на 1000 — получают промилле (‰);
  3.  на 10000 — получают продецимилле (‰O>)

В зависимости от задач, решаемых с помощью относительных величин, различают их следующие виды:

Относительная величина динамики – выражается через соотношение фактической величины показателя за отчетный период к фактической величине показателя за предыдущий период;

ОВД= Текущий показатель\Предшедствующий или базисный показатель.

Показывает во сколько раз текущий уровень превышает предшествующий(базисный).

Относительная величина планового задания – отношение установленного планом значения показателя на отчетный период к его фактическому значению за предыдущий период.

ОВПЗ=Уплан\Убазис

Относительная величина выполнения плана – отношения фактического значения показателя за отчетный период к его плановому значению на тот же отчетный период.

ОВВП= У1\Уплан

При этом произведение относительной величины планового задания и выполнения планов (в форме коэффициентов) равно относительной величине динамики.

Упл\У0=У1\У0 * Упл\У1

Относительная величина сравнения – соотношения величины одноименных показателей, относящихся к разным объектам или разным территориям;

ОВС = Показатель характеризующий объект А \ Показатель характеризующий объект Б

Относительная величина структур – соотношения величины (части какого либо целого) в величине этого целого;

ОВС= Показатель, характеризующий часть совокупности\Показатель по всей совокупности в целом

ОВС= m\m

Относительная величина координации – соотношение частей какого-либо целого между собой;

ОВК=Показатель характеризующий i-ю часть совокупности \ Показатель, характеризующий часть совокупности, выбранную в качестве базы сравнения.

Относительная величина интенсивности – соотношение размеров двух качественно различных явлений.

ОВИ= Показатель характеризующий явление А \ Показатель, характеризующий сред распростнения явления А

Большинство относительных величин являются безразмерными и выражаются в форме коэффициентов или процентов. Только относительная величина интенсивности имеет единицу измерения, которая образуется из единиц измерения числителя и знаменателя.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65321. МЕТОДИ ПРИСКОРЕНОГО КРИПТОАНАЛІЗУ БСШ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ ПОКАЗНИКІВ СТІЙКОСТІ ЗМЕНШЕНИХ МОДЕЛЕЙ ПРОТОТИПІВ 554 KB
  Відмічене визначає актуальність теми дисертаційної роботи направленої на вдосконалення методик оцінки показників стійкості БСШ до атак диференційного і лінійного криптоаналізу в інтересах в першу чергу підвищення якості і надійності...
65322. МУЛЬТИАГЕНТНІ МЕТОДИ ПОБУДОВИ НЕЙРО-НЕЧІТКИХ МЕРЕЖ 1.04 MB
  Проте методи навчання що використовуються при побудові нейронечітких мереж характеризуються недоліками повязаними з проблемою встановлення параметрів навчання вимагають участі користувача вимогою диференційованості функцій належності до нечітких термів...
65323. МОДЕЛІ АВТОМАТИЗОВАНОГО СИСТЕМНОГО ПРОЕКТУВАННЯ АВТОМАТИЧНОЇ ТРАНСМІСІЇ 663.5 KB
  Метою роботи є підвищення ефективності синтезу АТ за рахунок розробки математичних моделей автоматизованого проектування АТ та її блоків системи автоматичного управління САУ та її елементів звязків між ними вибору програмного забезпечення...
65324. ОБГРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПРОТИГАЗОТЕПЛОВОГО ЗАХИСТУ ГІРНИКІВ 341.5 KB
  Тому розробка і створення індивідуальних засобів протигазотеплового захисту гірників членів ДГК є актуальним науковотехнічним завданням вирішення якого дозволить підвищити безпеку та ефективність ведення робіт в умовах нагрівального мікроклімату.
65325. ПЕРЕТРАВНІСТЬ КОРМУ, ОБМІН РЕЧОВИН І ПРОДУКТИВНІСТЬ КУРЕЙ-НЕСУЧОК ЗА РІЗНОГО РІВНЯ ТА СПІВВІДНОШЕННЯ СІРКИ І СЕЛЕНУ В КОМБІКОРМІ 283 KB
  Доведена доцільність використання в якості джерела сірки сульфату натрію оптимальна кількість якого в комбікормах для курчатбройлерів та ремонтного молодняку курей становить 03 від маси корму для каченят і гусенят − 10 а для курейнесучок − 05 від маси комбікорму.
65326. НЕЙРОМЕРЕЖНА ОБРОБКА БАГАТОВИМІРНИХ СИГНАЛІВ 457 KB
  Обрана тема дисертаційної роботи є актуальною тому що штучні нейронні мережі ШНМ протягом останнього часу переконливо довели свою ефективність при вирішенні різноманітних задач адаптивної обробки інформації таких як апроксимація нелінійних функцій класифікація управління...
65327. ОРГАНІЗАЦІЯ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ ТА ЇЇ МІСЦЕ У СТРУКТУРІ КРИМІНАЛІСТИКИ 147.5 KB
  Чільне місце серед функцій держави займає правоохоронна яка реалізується зокрема за допомогою організації розслідування злочинів. Організаційна діяльність дозволяє підвищувати ефективність розслідування сприяє його всебічності повноті та обєктивності...
65328. МІСТОБУДІВНІ ПРИНЦИПИ КОМПЛЕКСНОГО РОЗВИТКУ ПРИМОРСЬКИХ МІСТ (В УМОВАХ АЗОВО-ЧОРНОМОРСЬКОГО РЕГІОНУ) 182.5 KB
  Активізація урбанізаційних процесів суттєві зміни в соціальноекономічних відносинах посилення антропогенних навантажень на природні системи порушення екологічної рівноваги на територіях прибережної смуги...
65329. НАУКОВІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНАЛЬНО-СТРУКТУРНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ МОДЕЛЕЙ МЕРЕЖ ГІРНИЧИХ ВИРОБОК ВУГІЛЬНИХ ШАХТ 544 KB
  Мережа гірничих виробок вугільної шахти є важливим її елементом який визначає надійність функціонування й технікоекономічні показники роботи. Питома вага витрат пов'язаних зі спорудженням гірничих виробок під час будівництва...