15797

Сопоставимость уровней и смыкания рядов динамики

Доклад

Экономическая теория и математическое моделирование

Сопоставимость уровней и смыкания рядов динамики Анализировать ряды динамики нельзя если приводятся несопоставимые данные. Несопоставимость статистических данных во времени может быть вызвана следующими причинами: инфляционным процессом; территориальные изменени...

Русский

2013-06-18

15.16 KB

16 чел.

Сопоставимость уровней и смыкания рядов динамики

 Анализировать ряды динамики нельзя, если приводятся несопоставимые данные. Несопоставимость статистических данных во времени может быть вызвана следующими причинами: инфляционным процессом; территориальные изменения; изменения единиц счета; изменения курса валют; изменения степени охвата статистического наблюдения; несовершенство методологии статистического наблюдения. Для того, чтобы привести уровни ряда в ряду динамики к сопоставимым уровням ряда необходимо провести смыкание рядов динамики. Это можно сделать лишь в том случае, если один из уровней ряда имеется в старом и новом исчислении. Статистические показатели динамики социально-экономических явлений.

Смыкание – один из разнообразных приемов обработки количественных показателей рядов динамики, обеспечивающих их сопоставимость.

При изучении явлений встречаются случаи, когда показатели, характеризующие данное явление, имеются в справочниках до какого-либо периода, а далее они или вообще не приводятся, или даются несопоставимыми с предшествующими данными.

Например, в справочнике о внешней торговле опубликованы индексы (%) физического объема экспорта страны N:

 

1995

1996

1997

100

139

153

 

В другом справочнике тоже опубликованы данные о физическом объеме экспорта этой же страны N:

 

1997

1998

1999

2000

100

120

156

176

 

Из приведенных показателей видно что, хотя оба ряда динамики характеризуют одно и то же явление (физический объем экспорта), данные этих рядов несопоставимы.

Показатели первого ряда рассчитаны на базе 1995 г. и составляют 100%, а показатели второго ряда на базе 1997 г. и соответствуют тоже 100%.

Для того чтобы показатели этих рядов были сопоставимы, необходимо произвести смыкание рядов динамики.

Смыкание рядов производят следующим образом.

Для пересчета показателей второго ряда на базе 1995 года необходимо определить коэффициент пересчета, который получают путем деления общего показателя первого ряда на общий показатель второго ряда, т.е. 153: 100 = 1,53. Затем показатели второго ряда за 1998, 1999, 2000 годы умножают на этот коэффициент:

120  1,53 = 184; 156 1,53 = 239; 176  1,53 = 269.

Полученными таким путем показателями заполняем первый ряд (1995 г. = 100).

 

1995

1996

1997

1998

1999

2000

100

139

153

184

239

269

 

Для пересчета показателей первого ряда на базе 1997 г. определяем коэффициент пересчета путем деления общего показателя второго ряда на показатель первого ряда, т.е. 100: 153 = 0,6535.

Затем показатели первого ряда за 1995 и 1996 г. умножаем на этот коэффициент, т.е. 100 0,6535 = 65,4; 139  0,6535 = 90,8.

Полученными таким образом показателями заполняем второй ряд (1997=100).

 

1995

1996

1997

1998

1999

2000

65

91

100

120

156

176

 

В международной статистической практике принято отделять двумя горизонтальными (или вертикальными) черточками показатели года, на базе которого произведено смыкание ряда, что сделано нами в обоих сомкнутых рядах.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

64367. Організація взаємодії підприємств при здійсненні технічного обслуговування повітряних суден 567.5 KB
  Організаційно-економічне забезпечення технічного обслуговування здійснення контрольно-відновлюваних робіт та управління поставками авіаційного технічного майна для забезпечення льотної придатності повітряних суден є одним із визначальних чинників впливу...
64368. АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА СЛУЖБОВІ ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН 182 KB
  Україна у межах адміністративної реформи здійснює реформування державної служби, як її органічної складової, що є цілісною системою становлення адміністративно-правового статусу посадових осіб...
64369. ПОЛІПШЕННЯ ПАЛИВНОЇ ЕКОНОМІЧНОСТІ БЕНЗИНОВОГО ДВИГУНА З СИСТЕМОЮ НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ ВІДПРАЦЬОВАНИХ ГАЗІВ 2.71 MB
  Для ефективного зниження викидів шкідливих речовин ШР з ВГ бензинових двигунів широко використовують засоби зовнішньої очистки каталітичні нейтралізатори які дають можливість звести до нуля викиди ШР в окремих режимах роботи двигуна.
64370. ТЕРМОКІНЕТИЧНА ОЦІНКА І ПРОГНОЗ ВПЛИВУ ДОБАВОК НА ТВЕРДІННЯ ТА ВЛАСТИВОСТІ ЦЕМЕНТУ І БЕТОНУ 398.5 KB
  За рахунок освоєння високоефективних хімічних мінеральних і комплексних добавок забезпечуються недосяжні раніше властивості бетонних сумішей і бетонів віднесених у світовій практиці до бетонів нового покоління.
64371. ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ОБРОБКИ ЦИФРОВАНИХ ЗОБРАЖЕНЬ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ В-СПЛАЙНІВ П’ЯТОГО ПОРЯДКУ 698.11 KB
  Розвиток інформаційних технологій ІТ в Україні та світі демонструє сталу тенденцію до потреби обробки даних у обсягах що збільшуються. Існує декілька факторів що стримують розвиток математичних методів обробки даних.
64372. НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ВІДТВОРЕННЯ РОДЮЧОСТІ ҐРУНТІВ ТА ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ЗЕРНО-БУРЯКОВИХ СІВОЗМІН ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ 763 KB
  Умовою інтенсивного ведення галузі землеробства є розширене відтворення родючості ґрунту за допомогою науково-обґрунтованих систем землеробства, які враховують ґрунтово-кліматичні умови, ландшафтні особливості і екологічну безпеку довкілля.
64373. ПРОГНОЗУВАННЯ, ДІАГНОСТИКА І ПРОФІЛАКТИКА УСКЛАДНЕНЬ ІНФЕКЦІЙНО-ЗАПАЛЬНОГО ГЕНЕЗУ У ОБПЕЧЕНИХ В ГОСТРІЙ СТАДІЇ ОПІКОВОЇ ХВОРОБИ 219 KB
  Результати лікування пацієнтів з поширеними та критичними опіками за площею ураження шкіри на сьогодні не можуть бути визнані задовільними. Незважаючи на певний прогрес в лікуванні такого контингенту травмованих завдяки обґрунтуванню та широкому застосуванню в останні роки раннього...
64374. РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ ВЛАШТУВАННЯ БУРОНАБИВНИХ ПАЛЬ З ГІДРОФОБІЗОВАНИМ ПРОШАРКОМ У ПРОСАДОЧНИХ ҐРУНТАХ ІІ ТИПУ 915 KB
  Відомо що при влаштуванні буронабивних паль в просадочних ґрунтах ІІ типу для зниження негативного тертя що діє у просадочному шарі та підвищення несучої здатності рекомендується застосовувати антифрикційні покриття поліетиленові плівки пластик бітумні матеріали.
64375. Сучасні тенденції розвитку професійної технічної освіти у Польщі 158 KB
  Соціально-економічні перетворення, що відбулися в Україні впродовж останнього десятиліття, призвели до суттєвої реструктуризації багатьох галузей, зникнення одних напрямів і виникнення інших.