1584

Гонадальные гормоны и их действие у самок разных видов

Доклад

Медицина и ветеринария

Половой сезон-период, в течении которого проявляется или более напряженно протекает половая жизнь. Он обычно бывает связан с временем года, видовыми особенностями животного.

Русский

2013-01-06

20.32 KB

10 чел.

Гонадальные гормоны и их действие у самок разных видов

Половой сезон-период, в течении которого проявляется или более напряженно протекает половая жизнь. Он обычно бывает связан с временем года, видовыми особенностями ж-го. Главное проявление зависит от усл сод-я, корм-я и сексуальных раздражителей. Ритм половых циклов, последовательность и взаимосвязь сексуальных явлений (овуляия, течка, охота и половое возбуждение) могут быть объяснены взаимодействием нервной и гуморальной систем организма. Необходимым усл для возникновения и течения половых циклов является 2 группы гомонов: гонадотропный и гонадальный (овариальные). Гонадальные гормоны, участвующие в регуляции полового цикла, вырабатываются в яичниках. К ним отн-ся фолликулярный гормон(фолликулин и фолликулостерон) и гормон желтого тела(прогестерон, лютеогормон). Фолликулярный гормон, образующийся в созревающихся фолликулах, называют эстрогенным, т. к. он вызывает течку у ж-х. Известны 3 вида эстрогенов: эстрон, эстрадиол и эстриол. Наиболее активный фолликулярный гормон-эстрадиол, а эстрон и эстриол представляют собой продукты его превращения, в значительном количестве эстрогены образуются также плацентой и в меньшем-корой надпочечников и семмениками. Наивысшая гормональная активность желтого тела полового цикла(ПЦ) прояв-ся на 10-12 день, когда оно достигает максимального развития. Прогестерон обуславливает развитие секреторной функции эндометрия, подготавливает слизистую оболочку матки к прикреплению зародыша и его нормального развитию. Это исключительно важная функция прогестерона. При его недостатке зародыш погибает. Прогестерон способствует сохранению беременности в начальной стадии; выдавливание в этот период желтого тела яичника вызывает аборт. Этот гормон тормозит рост фолликулов и овуляцию, препятствует сокращению матки, поддерживая ее в состоянии уравновешивания. Кроме того, гормон желтого тела вызывает гипертрофию молочных желез и подготавливает их к лактационной деятельности. Вся указанная гуморальная система получает первичные импульсы от коры головного мозга.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

83021. Господарсько-правовий статус інвестиційних фондів в Україні 74.88 KB
  Метою роботи є визначення поняття та видів інститутів спільного інвестування аналіз правового режиму та особливостей їх господарської діяльності а також виявлення недоліків та розробка основних напрямків вдосконалення діяльності інвестиційних фондів та інвестиційних компаній на ринку цінних паперів.
83022. Кадастрове забезпечення формування об’єктів земельної власності 260.5 KB
  Земельний кадастр це методологічно облаштований реєстр даних по земельні ділянки в межах окремої території або країни в цілому який базується на зйомках меж. Згідно із Законом України Про Державний земельний кадастр державний земельний кадастр - це єдина державна геоінформаційна система...
83023. Розробка системи автоматизованого керування процесу прання пральної машини-автомат 812 KB
  Пройшло багато часу і сучасні пральні машини зовсім не схожі на ті, які були сто років тому. У автоматичних пральних машинах, що представляють сьогодні майже весь асортимент машин, наявний на ринку, усі операції з прання виконуються автоматично відповідно з численними циклами.
83024. Бухгалтерський баланс 81.77 KB
  Метою практичної частина курсової роботи є закріплення теоретичних знань при заповненні вступного балансу, складанні бухгалтерських проводок, відкриття рахунків синтетичного і аналітичного обліку, складанні оборотної відомості, а також складанні заключного балансу з використання типової форми бухгалтерської звітності.
83025. Розробка конструкції моделі жіночого демісезонного пальто та її модифікай 459 KB
  Визначення вихідних для проектування нової моделі одягу. Огляд тенденцій моди по заданому асортименту одягу. Найбільшої сили естетичне виховання досягає лише тоді коли увесь предметний світ оточуючий людину буде пронизаний красою гармонією коли культура в поведінці і одягу стане нормою.
83026. РОЗРОБКА ОПТИМАЛЬНОГО СТРАТЕГІЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЛЮДСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ 458 KB
  Провідна роль високоякісної робочої сили у забезпеченні перспектив розвитку вітчизняних підприємств обумовлює обєктивну необхідність постійного зростання кваліфікаційного рівня персоналу що відбувається шляхом безперервного розвитку працівників.
83027. Аналізом собівартості продукції 364.5 KB
  Добре відомо що покупця в першу чергу цікавить якість продукції і її ціна. Резерви поліпшення цих показників якраз і поміщені в собівартості продукції. В узагальненому вигляді собівартість продукції відображає всі сторони господарської діяльності підприємств їх досягнення і недоліки.
83028. Динаміка метеорологічних величин на прикладі метеостанції міста Бережани з 1991 по 2013 роки 1.64 MB
  Поставлена мета обумовила необхідність розвязання наступних завдань дослідження: зібрати метеорологічні дані із фондових матеріалів метеостанції у місті Бережани за період від січня 1991 по грудень 2013 років; із отриманих даних створити бази даних у програмі Microsoft Аccess...
83029. Аудит виробничих запасів підприємства ТОВ «Комсомольськхліб плюс» 160.87 KB
  Мета курсової роботи полягає в дослідженні методології аудиту виробничих запасів та контролю за їх рухом і наявністю. Для досягнення поставленої мети аудиту а також задоволення потреб користувачів в отриманні нової правдивої та неупередженої інформації щодо запасів аудитору потрібно...