1587

Действие факторов внешней среды (температуры, осмотического давления, pH среды, химических вещество на спермиев

Доклад

Медицина и ветеринария

Степень кислотности зависит от концентрации(H*+*; H-)В придатках семенников pH кислая. При эякуляции в следствие смешанной спермиев придаточных желез реакция спермы близка к 7. На pH среды влияют кормление.

Русский

2013-01-06

20.11 KB

7 чел.

Действие факторов внешней среды (температуры, осмотического давления, pH среды, химических вещество на спермиев.

1)температура. при т-ре 36-40° спермии проявляют большую активность. ; 2)влияние осматич давления-внутри спермиев и в плазме уравновешенная-изотония. Гипо и гипертонические растворы губительно действуют на спермии. 3)влияние иммунного состава. В сперме содержатся электролиты и неэлектролиты, органические и неорганич в-ва, которые определяют состав спермы и реакцию среды. Солей меньше у барана, быка. Растворы солей повышают возбудимость спермиев. 4)влияние реакции среды. Степень кислотности зависит от концентрации(H*+*; H-)В придатках семенников pH кислая. При эякуляции в следствие смешанной спермиев придаточных желез реакция спермы близка к 7. На pH среды влияют кормление. 5)влияние света. Влияют прямые солнечные лучи. Под действием этих лучей, спермии сначала активизируются, а затем 20-40 мин они погибают, рассеянный солнечный свет не оказывает никакого действия. 6)влияние хим.  В-в-йод, креалин, лизол. скипидар, яд для спермия. Р=р спирта, фкрацилина, перманганата К и др, d-средства также вызывают гибель спермиев. Табачный дым, запахи одеколона, мыла, фитонцидов(лук, чеснок)- - влияет на спермиев, также антибиотики, кроме бензилпеницилина Na, K, стрептомицин и стрептоцит. 7(влияние микроорганизмов. степень загрязненности спермиев микробами узнают по определению колитуры и оличество микробов. . Часто встречаются микробы: кокки, киш палочка, сапрофиты и простейшие, бруцеллы, трихомонады, возбудители вибриоза и грипки 24 видов. Попадая в сперму микробы оказывают действие: 1)механическое влияние. Микробы оседают на спермиях и препятствуют передвижению; 2) токсическое влияние, которое связано с выработкой продуктов обмена в-в, распада. . , процесс размножения микроорганизмов. 3) ферментное-ферменты выделяют, которые разрушают акросому. Оболочка спермиев набухает, расплавляется, геалорунидаза не выделяется, такие спермии не способны к оплодотворению.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

61097. Київська Русь за часів князя Володимира Великого 98 KB
  Київська Русь за часів князя Володимира Великого. Проаналізувати основні напрямки політики князя Володимира визначити роль його діяльності для зміцнення держави на Русі.
61098. ПИСЬМОВИЙ ТВІР-ОПИС МІСЦЕВОСТІ (ВУЛИЦІ, СЕЛА, МІСТА) НА ОСНОВІ ОСОБИСТИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ І ВРАЖЕНЬ У ХУДОЖНЬОМУ СТИЛІ 44.5 KB
  З якою метою їх можна використовувати Яку структуру має текстопис місцевості У яких стилях мовлення використовується опис місцевості Навести приклади. Зясувати які з них належать текстамописам місцевості.
61099. Київська Русь за часів правління князя Ярослава Мудрого 115 KB
  Київська Русь за часів правління князя Ярослава Мудрого. У цікавій формі уявної подорожі ознайомити учнів з життям та діяльністю великого князя Ярослава Мудрого визначити його роль і місце в історії України.
61100. РЕЧЕННЯ ДВОСКЛАДНІ Й ОДНОСКЛАДНІ, ПРОСТІ І СКЛАДНІ 1.82 MB
  Правопис: розділові знаки в кінці речення повторення. Використовуючи подане висловлювання і власні знання розгорнути зміст останнього речення. Усно схарактеризувати речення в тексті за наявністю головних і другорядних членів.
61101. Політичний, соціальний устрій та господарське життя Київської Русі 17.65 MB
  Мета: формувати в учнів знання про політичний та соціальний устрій, господарське життя Київської, Русі; удосконалювати навички роботи з історичними джерелами та на їх основі аналізувати історичні факти...
61102. Культурне життя Київської Русі доби розквіту 66.5 KB
  Мета: ознайомити учнів з основними досягненнями культури періоду Київської Русі; дати уявлення про досягнення в літературі, літописанні, іконописі, архітектурі; вчити учнів працювати з текстом підручників, ілюстраціями, розвивати в учнів уяву...
61103. ПОРЯДОК СЛІВ У РЕЧЕННІ. ЛОГІЧНИЙ НАГОЛОС 27.66 KB
  Мета: дати восьмикласникам поняття про прямий і зворотний порядок слів у реченні, навчати дотримуватися логічного наголосу при інтонуванні речень; розвивати організаційно-контрольні вміння виконувати спеціальні спостереження над мовним матеріалом; формувати загально-пізнавальні вміння правильно інтонувати різні за метою висловлювання речення...
61104. Утворення Єгипетської держави 59 KB
  Мета: на конкретному історичному матеріалі показати процес утворення Давньоєгипетської держави; розкрити суть понять: ном номарх держава фараон. Основні поняття: Єгипет Африка Ніл дельта Середземне море...
61105. КОНТРОЛЬНЕ АУДІЮВАННЯ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ 52 KB
  Мета: оцінити рівень орфографічної та пунктуаційної грамотності восьмикласників: правильно писати слова на вивчені орфографічні правила та слова визначені для запамятовування; ставити розділові знаки відповідно до опрацьованих правил пунктуації...