1589

Защитные функции желтка куриного яйца и глицерина при замораживании спермы в жидком азоте

Доклад

Медицина и ветеринария

Хранение спермы в жидком азоте позволяет значительно улучшить породные качества разводимого скота, так как в тысячи раз увеличивается количество самок, осеменяемых спермой ценных производителей.

Русский

2013-01-06

19.4 KB

4 чел.

Защитные функции желтка куриного яйца и глицерина при замораживании спермы в жидком азоте.

Хранение спермы в жидком азоте позволяет значительно улучшить породные качества разводимого скота, т. к.  в тысячи раз увел-ся количество самок, осеменяемых спермой ценных производителей. У спермы быка, хранящейся в жидком азоте, оплодотворющая способность остается удовлетворительной на протяжении 25 лет. При размораживании спермы можно использовать несколько вариантов расфасовки, при каждом из которых применяют соответствующую среду. Наиболее выраженными криозащитными свойствами обладают желток куриного яйца, лактоза и глицерин. Но в растворах этих веществ морфологические изменения спермиев начинаются уже при разбавлении спермы,  а после эквилибрации ее патологические спермин составляют в среднем 30 %.

После разбавления сперму выдерживают при 2—5 °С в течение 2—6 ч (эквилибрация).  Для замораживания спермы в открытых гранулах берут фто-ропластовую пластину,  на которой с двух сторон имеется по 300—324 лунки для накалывания спермы,  обеззараживают ее с помощью бактерицидных ламп,  опускают в широкогорлый сосуд с жидким азотом и охлаждают до тех пор,  пока не прекратится кипение азота.  Охлажденную пластину приподнимают над поверхностью жидкого азота и при помощи шприца наносят разбавленную сперму объемом по 0, 1 мл в каждую лунку.  Спустя 2—3 мин после нанесения спермы в последнюю лунку пластину погружают в жидкий азот на 1 —2 мин.  После этого,  вынув пластину,  замороженные гранулы собирают в пластмассовые коробочки с небольшими отверстиями (или в марлевые мешочки) и хранят в жидком азоте.  При таком способе замораживания температура внутри гранул спермы понижается более равномерно, что обусловливает лучшее сохранение и высокую активность спермиев в оттаянной сперме.  Главный недостаток замораживания спермы в гранулах — их незащищен-ность.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

25189. Сутність матеріалістичного розуміння історії 28 KB
  зору його внутрішньої структури; з т. зору процесу в якому задіяний: його історичних складових і звязків; з т. зору закономірностей його розвитку переходу одного його історичного стану в інший.
25190. Р.Рорті про походження ы засади теорії пізнання (Філософія і дзеркало природи) 37.5 KB
  Оба эти допущения по Рорти вовсе не являются неизбежными для философии; при этом первое из них берет своё начало ещё в античности прежде всего в платонизме а второе представляет собой специфический продукт философии Нового времени начиная с Декарта. Соответственно отказ от этого допущения позволяет Рорти деконструировать образ Зеркала Природы а это в свою очередь ведет к опровержению исходного взгляда на философию как на гарант добывания человеком объективной истины о себе и мире. Эпистемология теория познания с точки...
25191. Громадянське суспільство і держава 25.5 KB
  В основі ідеї громадянського суспільства лежить проблема відносин людини з політичною владою суспільства з державою. Вона є похідною від громадянського суспільства і її призначення полягає в тому щоб слугувати йому. Від ступеня розвиненості громадянського суспільства залежить ступінь демократизму держави. Етатизм навпаки всіляко перебільшує роль держави в житті суспільства.
25192. Філософське вчення Г. Сковороди 27.5 KB
  Сковорода 1722 1794 був всебічно освіченою для свого часу людиною досконало знав стародавні та нові європейські мови старогрецьку філософію і літературу. Сковорода стверджував що природа є безкінечна кількість світів . Сковорода пов'язував цю думку з концепцією двох натур двох природ лат. Сковорода намагався подолати дуалізм вчення про дві натури та знайти єдине начало€.
25193. Головні пункти критики спекулятивної диалектики з боку сучасників Гегеля (Шеллінг, Шопенгауер, Фейєрбах, Кіркегор) 29.5 KB
  Головні пункти критики спекулятивної диалектики з боку сучасників Гегеля Шеллінг Шопенгауер Фейєрбах Кіркегор. Фейєрбах: учень Гегеля незадоволений абстрактністю спекулятивної системи діалектикою €œчужістю€ системи конкретному людському індивідові. з гегелевською ідеєю абсолютного духа – €œвідстороненої€ сили Кіркегор: субєктивна екзистенціальна діалектика Кіркегора виростає як протиставлення системі Гегеля де людина підвладна анонімному принципу історичного розвитку втрачає свою індивідуальність. Критикував Гегеля також за...
25194. Гадамер про герменевтичний досвід і природу філософської істини 24.5 KB
  Мета філософської герменевтики – порятунок цілісного досвіду сприйняття світу. Більшість людських проблем пов’язані з збідненням досвіду ФГ. Вчить дотримуватися набутого досвіду. Герменевтичний досвід не може не залежити від наших упереджень попереднього досвіду.
25195. Знання як особлива форма освоєння світу 27.5 KB
  Пізнання це такий процес що спрямований на отримання знання. Пізнання має багато модусів оскільки людина відноситься до світу у різних площинах і пізнає його у різних ракурсах. Тому можна виділяти наукове пізнання етичне релігійне філософське мистецьке та інші. Пізнанням є таке відношення до світу в якому людина змінює себе за допомогою світу.
25196. Пізнання як особлива форма освоєння світу 25 KB
  Пізнання як особлива форма освоєння світу Якщо дуже просто то пізнання – це процес взаємодії суб’єкта та об’єкта що своїм результатом має знання. Існують різні способи пізнання а отже й різні види знання. Поряд із різноманітністю видів знань існує величезна кількість поглядів на саму природу пізнання. Говорять про абстрактне і конкретне пізнання повне і неповне наукове і філософське тощо.
25197. Концепції комунікативно-структурованого життєсвіту за Ю.Габермасом 35 KB
  Габермас виходить з концепції суспільної еволюції де суспільний розвиток постає у формі руху від родовогоархаїчного до традиційногодержавноорганізованого а потім до модерногокапіталістичного суспільства. Концепція життєсвіту дістає своє втілення в архаїчних суспільствах де структури нормативної інтеграції опосередковані мовленнєвою комунікацією водночас становлять системні структури. Системні механізми в цих суспільства невіддільні від соціальноінтегративних інституцій заснованих на життєвому світі. За умов традиційного...