1607

Морфофункциональные особенности половых органов кобыл

Доклад

Медицина и ветеринария

Половый органы состоят из вульва, клитор, преддверье влагалища, влагалище, матка. У кобыл матка двурогая: от ее относительно большого тела отходят, направляясь вверх к позвоночнику, два рога.

Русский

2013-01-06

20.32 KB

8 чел.

Морфофункциональные особенности половых органов кобыл.

Половый органы состоят из вульва, клитор, преддверье влагалища, влагалище, матка. У кобыл матка двурогая: от ее относительно большого тела отходят, направляясь вверх к позвоночнику, два рога. Слизистая оболочка, с почти незаменимыми многочисленными криптами. Слизистая оболочка губ покрыта многослойным эпителием.

Преддверье влагалища имеет длину 8-16 см. по его бокам в толще слизистой оболочки заложены два ряда трубчатых желез, открывающихся в его просвет несколькими выводными протоками и выделяющих слизистый секрет, особенно в период течки и при воспалительных процессах. Слизистая оболочка влагалища покрыта плоским многослойным эпителием и не содержит желез; шейка матки имеет длину 4-8 см, диаметр 3-5 см. По бокам преддверья, под слизистой оболочкой и отчасти под сфинктером вульвы располагаются два пещеристых тела, окруженных два плотной фиброзной оболочкой. Эти кавернозные тела при наполнении их кровью во время полового акта вызывают утолщение половых губ и некоторые зияние половой щели, облегчающее коитус.

Шейка матки образует много продольных складок, которые обеспечивают ее широкое раскрытие при родах. В зависимости от физиологического состояния полового аппарата контуры шейки и просвет ее канала могут сильно изменятся.

Тело матки представляет собой полый мышечный орган, краниального переходящий в рога, а каудально в шейку матки. Длинна тела матки 8-15 см, ширина 7-12 см. длина рогов 14-30 см, ширина их 3-7 см.

Яйцеводы длинной 14-30 смсильно извиваются, их брюшной конец, расширяясь, образует воронку, неровные края которой распологаются складками около и вокруг овуляционной ямки яичника.

Яичники круглые, бобовидные или неправильной овальной формы, располагаются в брюшной полости; диаметр яичников от 2до10 см, что зависит от фазы полового цыкла. Яичники расположены в брюшной полости: правый подвешен под 3-4 , а левый под 4-5 поясничными позвонками.

Половые органы самок кровоснабжаются трубной и маточной ветвями яичниковой артерии, а также ветвями внутренней срамной артерии: влагалищьной, переходящей в маточную артерию, и вентральной промежностной артерией.

Иннервация подчревное симпатическое нервное сплетение, расположенное в широкой маточной связке, а также кресцовый отдел спинного мозга через маточно-влагалищьное сплетение, от которого во влагалище отходят влагалищьные нервы (парасимпатическая часть.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

64476. ЗАКОНОМІРНОСТІ ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ І ВЛАСТИВОСТЕЙ НАДТВЕРДИХ КОМПОЗИТІВ В СИСТЕМІ КУБІЧНИЙ НІТРИД БОРУ – ДИБОРИД ТИТАНУ – АЛЮМІНІЙ В УМОВАХ ВИСОКОГО ТИСКУ 798.14 KB
  Міжнародний стандарт специфікації і застосування твердих інструментальних матеріалів ISO513:2001 ставить вимоги до PCBN в залежності від конкретних операцій і конкретних класів оброблюваних матеріалів.
64477. МЕТОДИКА РОЗВИТКУ РУХОВОЇ ПАМ’ЯТІ У ПРОЦЕСІ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ 295.5 KB
  У царині музичної освіти особливо важливими постають питання вдосконалення виконавсько-інструментальної підготовки майбутніх фахівців одним із провідних компонентів якої виступає рухова память.
64478. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ ЄДНОСТІ ФІЗИЧНОГО ТА МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ НА УРОКАХ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ 216.5 KB
  Соціальні та економічні зміни, які відбуваються у сучасному українському суспільстві, потребують впровадження ефективних методів та засобів виховання, що, забезпечують комплексний розвиток фізичних здібностей і моральних якостей шкільної молоді.
64479. ВИКОРИСТАННЯ ІМУНОСТИМУЛЮЮЧИХ ПРЕПАРАТІВ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ПРИРОДНОЇ РЕЗИСТЕНТНОСТІ ТА ПРОФІЛАКТИКИ СТРЕСІВ У ПОРОСЯТ 281 KB
  Для поліпшення стану природної резистентності організму поросят-сисунів можна використовувати різні препарати у тому числі і виготовлені із природної сировини зокрема з тимусу...
64480. КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ МЕТОД ПІДВИЩЕННЯ ВТОМНОЇ ДОВГОВІЧНОСТІ РОЗНІМНИХ БОЛТОВИХ З’ЄДНАНЬ ЕЛЕМЕНТІВ ПЛАНЕРА ЛІТАКА 5.5 MB
  Їх довговічність має бути не меншою за довговічність нерознімних поздовжніх болтових зєднань силових елементів планера виконаних з осьовим і радіальним натягом.
64481. ГЕНЕРАЦІЯ СИГНАЛІВ ЕЛЕКТРОРУШІЙНОЇ СИЛИ В СПЛАВАХ З ВИБУХОВОЮ КІНЕТИКОЮ МАРТЕНСИТНОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ 1.84 MB
  До таких нетрадиційних проявів слід віднести звукову емісію та генерацію електричних сигналів. Появу електричних сигналів при протіканні прямого МП зареєстрували у різних сплавах...
64482. Особливості правового регулювання трудової діяльності депутатів Верховної Ради України як суб’єктів трудового права 162.5 KB
  За цей період відбулися значні зміни в економічному, політичному й громадському житті країни, що, у свою чергу, зумовило зміни в урегулюванні діяльності народних депутатів.
64484. СТРУМИННА ТЕХНІКА В ОПАЛЮВАЛЬНО – ВЕНТИЛЯЦІЙНИХ СИСТЕМАХ 369.5 KB
  Подальший науковотехнічний прогрес який спрямований на вирішення найважливіших проблем що поставлені перед промисловістю України в першу чергу паливних енергетичних екологічних галузях є неможливим без підвищення ефективності опалювальновентиляційних систем ОВС.