1612

Неполноценные половые циклы (анэстральный, арэактивный, алибидный, ановуляторный)

Доклад

Медицина и ветеринария

Половые циклы бывают полноценными, если во время стадии возбуждения проявляются все ее феномены: течка, общая реакция, охота и овуляция, и неполноценными, когда выпадает один или несколько феноменов.

Русский

2013-01-06

19.53 KB

48 чел.

Неполноценные половые циклы (анэстральный, арэактивный, алибидный, ановуляторный и т. д. ).

Половые циклы бывают полноценными, если во время стадии возбуждения проявляются все ее феномены: течка, общая реакция, охота и овуляция, и неполноценными, когда выпадает один или несколько феноменов, например, течка (анэстральный половой цикл), признаки общей реакции (ареактивный половой цикл), охота (алибидный половой цикл), овуляция (ановуляторный половой цикл). Могут быть смешанные неполноценные половые циклы (ареактивно-ановуляторные и др. ). Неполноценность половых циклов — очень частое проявление нарушения функции половых желез у коров и протекает чаще всего в виде анэстрального и ановуляторного половых циклов. Низкая оплодотворяемость коров в зимние и ранние весенние месяцы обычно связана с отсутствием у них течки или овуляции. Анэстральный цикл обычно проявляется изменением физикохимических свойств слизи — повышением удельного веса, рН и вязкости и снижением эластичности слизи. Таким образом, у коров при анэстральных половых циклах состояние среды половых путей неблагоприятно для движения и выживаемости половых клеток. Изменение биохимических показателей слизи наступает также у коров с неполноценными половыми циклами. При анэстральном половом цикле нарастает сухой остаток и содержание молочной кислоты, происходит снижение активности окислительных процессов в тканях матки, активность дыхания составляет 14 и 30% по отношению к животным с полноценными половыми циклами. У таких коров В. Г. Парий (1968) отмечал понижение каталазной и пероксидазной активности тканей матки и падение скорости кровотока. Следовательно, у коров с анэстральными половыми циклами надает активность биохимических реакций в ткани матки.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

83026. РОЗРОБКА ОПТИМАЛЬНОГО СТРАТЕГІЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЛЮДСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ 458 KB
  Провідна роль високоякісної робочої сили у забезпеченні перспектив розвитку вітчизняних підприємств обумовлює обєктивну необхідність постійного зростання кваліфікаційного рівня персоналу що відбувається шляхом безперервного розвитку працівників.
83027. Аналізом собівартості продукції 364.5 KB
  Добре відомо що покупця в першу чергу цікавить якість продукції і її ціна. Резерви поліпшення цих показників якраз і поміщені в собівартості продукції. В узагальненому вигляді собівартість продукції відображає всі сторони господарської діяльності підприємств їх досягнення і недоліки.
83028. Динаміка метеорологічних величин на прикладі метеостанції міста Бережани з 1991 по 2013 роки 1.64 MB
  Поставлена мета обумовила необхідність розвязання наступних завдань дослідження: зібрати метеорологічні дані із фондових матеріалів метеостанції у місті Бережани за період від січня 1991 по грудень 2013 років; із отриманих даних створити бази даних у програмі Microsoft Аccess...
83029. Аудит виробничих запасів підприємства ТОВ «Комсомольськхліб плюс» 160.87 KB
  Мета курсової роботи полягає в дослідженні методології аудиту виробничих запасів та контролю за їх рухом і наявністю. Для досягнення поставленої мети аудиту а також задоволення потреб користувачів в отриманні нової правдивої та неупередженої інформації щодо запасів аудитору потрібно...
83030. Формування рекламного бюджету підприємства 1.57 MB
  Метою даної курсової роботи є закріплення і поглиблення знань, отриманих в процесі вивчення дисципліни «Маркетингова політика комунікацій», надбання навичок складання медіа-плану підприємства на прикладі ТОВ «Подільська незалежна оцінка» та оцінка його ефективності.
83032. The headline features of the translation of newspaper «Day» and information materials 177 KB
  Objective on the characteristics newspaper and information transfer is to investigate lexical and grammatical aspects of translation, transmit extra translation problems, show the features category abbreviations in the newspaper and informational text and reveal stylistic means that the most used in newspaper and information texts.
83034. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ РОБОТИ З НАДАННЯ ПОСЛУГ 161.96 KB
  У ринковій економіці номенклатура та якість послуг підприємств оптової торгівлі оцінюється їх здатністю забезпечувати для підприємств роздрібної торгівлі спрощення процедури закупівлі товарів, їх сортування, зберігання, транспортування, утримання товарних кредитів, надання різноманітної...