16240

Анализ цепи переменного тока

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Лабораторная работа № 3 Анализ цепи переменного тока Цель: научиться использовать программу PSpice для расчета линейных цепей переменного тока и моделировать работу RLCсхем в стационарном состоянии Ход работы: 1. Схема включающая последовательно соединенные рези...

Русский

2013-06-20

77.68 KB

1 чел.

Лабораторная работа № 3

Анализ цепи переменного тока

Цель: научиться использовать программу PSpice для расчета линейных цепей переменного тока и моделировать работу  RLC-схем в стационарном состоянии

Ход работы:

1. Схема, включающая последовательно соединенные резистор R  = 100 Ом, конденсатор C  = 2 мкФ (analog.slb) и источник напряжения VSIN (source.slb)  амплитудой 1 В  (рисунок 3.1).

Рисунок 3.1

3. Установим вид анализа. Для этого выполним следующие действия:

                                          а                                                                          б

Рисунок 3.2

4 Для того, чтобы результаты моделирования были занесены в выходной файл, установим специальные символы: VPRINT1 – для потенциалов в одной точке, VPRINT2 – для разности потенциалов (напряжения между двумя точками) IPRINT – для токов

5. Запустим процесс моделирования

В нижней части выходного файла будут приведены следующие результаты:

 FREQ                VM($N_0002)       VP($N_0002)

 2.000E+03         3.697E-01              -6.830E+01

В узле схемы  $N_0002 программа PSpice установила значение амплитуды  (VM) 0.3697 В и угол фазы  (VP)  равный -68.30.

6 Добавим в схему еще два символа VPRINT2 и IPRINT для измерения напряжения на резисторе R и протекающего через него тока в соответствии со схемой, приведенной на рисунке 3.7.

Рисунок 3.7


Выполним необходимые установки и запустим процесс моделирования. В выходном файле получили следующие результаты:

FREQ          VM($N_0002)  VP($N_0002)

 2.000E+03         3.697E-01    -6.830E+01

FREQ         IM(V_PRINT5)  IP(V_PRINT5)

 2.000E+03    9.292E-03     2.170E+01

FREQ         VM($N_0003,$N_0002)  VP($N_0003,$N_0002)

2.000E+03  9.292E-01      2.170E+01

Вывод: В лабораторной работе №3 научились использовать программу PSpice для расчета линейных цепей переменного тока и моделировать работу  RLC-схем в стационарном состоянии


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

14051. Дніпрова Чайка. Поезії в прозі. Особливості жанру 26 KB
  УРОК № 36 Тема. Дніпрова Чайка. Поезії в прозі. Особливості жанру. Мета:допомогти учням глибше усвідомити особливості жанру поезії в прозі ідейнохудожнє значення творів Дніпрової Чайки; розвивати навички зв’язного мовлення образного мислення уяву та фантазію учні
14052. «Пісні» М. Рильський 43.5 KB
  УРОК № 38 Тема.М. Рильський. Пісні. Мета:ознайомити учнів із життям та творчістю письменника допомогти їм усвідомити ідейнохудожній зміст вірша Пісні; розвивати навички виразного читання поезій коментування аналізу їх змісту висловлення власних думок з привод
14053. Поради, Ознаки весни. М. Рильський. 40 KB
  УРОК № 39 Тема.М. Рильський. Поради Ознаки весни. Мета:допомогти учням усвідомити ідейнохудожній зміст віршів М. Рильського розвивати навички виразного читання аналізу поетичних творів висловлення власної думки щодо прочитаного; виховувати естетичні смаки л...
14054. Поезії. Віршові розміри: ямб, хорей М. Рильський 53 KB
  УРОК № 40 Тема. М. Рильський. Поезії. Віршові розміри: ямб хорей. Мета:ознайомити учнів з деякими поезіями М. Рильського; дати поняття про віршові розміри ямб і хорей про стопу та строфу; формувати навички визначення віршових розмірів ритму; розвивати творче образне ...
14055. Природа у творах українських поетів 55.5 KB
  УРОК № 41 Тема.Природа у творах українських поетів. Мета:допомогти учням усвідомити красу й силу поетичного слова викликати інтерес до самостійного читання; розвивати навички виразного читання поезії її аналізу висловлення власних думок та вражень від неї; виховува...
14056. «Пиріжок з калиною» В. Кава 67.5 KB
  УРОК № 42 Тема. В. Кава. Пиріжок з калиною. Мета: ознайомити учнів із життям та творчістю письменника змістом його оповідання; розвивати навички виразного читання коментування прочитаного висловлення власної думки про твір і його героїв; виховувати почуття людянос...
14057. Пиріжок з калиною В. Кава 59 KB
  УРОК № 43 Тема.В. Кава. Пиріжок з калиною. Мета:допомогти учням глибше усвідомити ідейнохудожній зміст оповідання; розвивати навички складання плану твору переказу за планом характеризування героїв оцінювання їхніх дій та вчинків; виховувати кращі людські якості:...
14058. Остап Вишня. «Перший диктант» 32.5 KB
  УРОК № 44 Тема.Остап Вишня. Перший диктант. Мета:ознайомити учнів із життям та творчістю письменника із жанром гуморески змістом твору Перший диктант; розвивати навички виразного читання переказу гумористичних творів висловлення власних думок щодо прочитано
14059. Остап Вишня. «Як ми колись учились» 40 KB
  УРОК № 45 Тема. Остап Вишня. Як ми колись учились. Мета:допомогти учням глибше усвідомити ідейнохудожній зміст твору; розвивати навички виразного читання переказу коментування прочитаного висловлення особистого ставлення до героїв твору їхніх дій та вчинків; роз...