1625

Половой цикл у разных видов животных, его стадии

Доклад

Медицина и ветеринария

Половой цикл - сложный нейрогуморальный рефлекторный процесс, сопровождающийся комплексом физиологических и морфологических изменений в пол органах и во всем организме самки от одной стадии возбуждения до других.

Русский

2013-01-06

20.82 KB

45 чел.

Половой цикл у разных видов животных, его стадии

Половой цикл (у коров – 18-22сут; овец – 16-17сут; кобыл – 20-21сут; свиней – 20-21сут) - сложный нейрогуморальный рефлекторный процесс, сопровождающийся комплексом физиологических и морфологических изменений в пол органах и во всем организме самки от одной стадии возбуждения до др. В половом цикле различают 3 стадии: 1) возбуждения (у коров – 3-5дн; овец – 3-6сут; кобыл – 7-12сут; свиней – 24ч) характеризируется ярким проявлением 4 феноменов: течки, полового возбуждения (общая реакция), охоты, созревания фолликулов и овуляции. Течка - процесс выделения слизи из половых органов как следствие морфолог-х изменений пол аппарата самки. Происходят сильная гиперемия всех компонентов полового аппарата. Слизистая оболочка влагалища и мочеполового преддверия покрывается 18 - 20 слоями. Сильная гиперемия половых органов, набухание слизистая оболочки и усиленное функционирование желез Преддверия, шейки матки и труб. В период течки шейка матки раскрывается и через нее во влагалище выдел слизь, которая затем вытекает наружу. Половое возбуждение (общая реакция) - изменение в поведении самки во время стадии возбуждения, возникающее в связи с фазами созревания фолликула. Беспокойства, отказа от корма, иногда злобности, самка проявляет «интерес» к самцу, может прыгать на него или на других самок, позволяет делать на себя прыжки других самок, но садку самца на себя не допускает. Охота (у коров – 10-23ч; кобыл – 2-12сут; свиней – 40ч) - положительная сексуальная реакция самки на самца, т. е. проявление у самки пол рефлекса, выражающегося в своеобразном ее поведении в присутствии самца. Во время охоты самка стремится приблизиться к самцу, принимает позу для пол акта, часто производит акт мочеиспускания, завершающийся ритмичными сокращениями половых губ, допускает садку и коитус. Процесс вскрытия созревшего фолликула и выводится из него яйцевой клетки называется овуляцией (у коров – ч/з 10-15 ч после окончания охоты; овец – 27-31ч; кобыл – в конце охоты; свиней – 24-48ч); 2) торможения (у коров – 1-3сут; кобыл – 2-8сут; ) стадия ослабления признаков пол возбуждения и течки. Безразличным отношением к самцу; на месте овулировавшего фолликула развивается желтое тело. Самка становится агрессивно настроенной к самцу. С ослаблением гиперемии уменьшается объем всех участков пол аппарата. Шейка матки закрывается, слизь не выделяется, железы пол аппарата претерпевают обратное развитие и 3) уравновешивания (у коров – 6-14дн; кобыл – 4-17сут;) наступает после стадии торможения пол процессов и длится до наступления новой, очередной стадии возбуждения. В эту стадию общее состояние самки уравновешено, у нее безразличное или отрицательное отношение к самцу (отсутствие охоты), в яичниках им фолликулы и желтые тела. Шейка матки закрыта.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

68165. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ПРАЦІВНИКА ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ 187.5 KB
  Значна роль у здійсненні сучасної податкової політики, яка має забезпечити належний соціально-економічний розвиток країни, належить органам державної податкової служби. За час їх існування зроблений значний обсяг роботи, зокрема, створено ефективну систему прогнозування...
68166. ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕДЖУ 246 KB
  У Національній доктрині розвитку освіти визнається провідна роль педагога в досягненні мети освіти. Різноманітні аспекти професійного розвитку особистості виступили предметом наукових досліджень як вітчизняних Г. Тому при підготовці майбутніх вчителів провідними і приорітетними є завдання...
68167. ОСНОВНІ ХВОРОБИ КУКУРУДЗИ ТА ЗАХОДИ ЩОДО ОБМЕЖЕННЯ ЇХ ШКІДЛИВОСТІ В ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ 237.5 KB
  Спеціалізація вирощування кукурудзи відбувається в сівозмінах з короткою ротацією з насиченням зернових культур понад 50 а це спричиняє акумуляцію інфекційного запасу хвороб в ґрунті. Головними чинниками що дестабілізують виробництво зерна є хвороби які знижують ефективність сучасних технологій вирощування кукурудзи.
68168. ПРИНЦИПИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 206 KB
  Аналіз заходів щодо зниження рівня негативного впливу на економіку, що включають від відверто протекціоністських заходів для захисту власних виробників, девальвації національної валюти до регулювання ринків праці на користь громадян власних країн, прийнятих розвиненими економіками...
68169. МУЗИЧНИЙ ВИМІР БУТТЯ ЛЮДИНИ ТА СОЦІАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ 127.5 KB
  Але якщо раніше звучання музики було локалізоване в часі та просторі то у сучасному світі музику можна почути коли і де завгодно. У подібному процесі немає нічого дивного оскільки сама природа музики як мінімум подвійна. Двоїстість музики свідчить про подвійну природу самої людини а значить...
68172. УЯВЛЕННЯ ПРО БАГАТОВИМІРНЕ МИСЛЕННЯ, ЙОГО ПРИЙОМИ ТА ПРОЦЕДУРИ 327 KB
  Це мислення формується в рамках нової народжуваної холістичної раціональності усвідомлення якої багато в чому сполучене з переосмисленням уявлень про еволюцію у якій слід розрізняти еволюцію екстенсивну та інтенсивну. Інтенсивна еволюція у першу чергу вимагає глибокого переосмислення фундаментального...