1628

Понятие о естественном осеменении животных

Доклад

Медицина и ветеринария

Естественное осеменение в половые - комплекс условных и безусловных рефлексов обеспечения, выделения спермы из органа самца в половые органы самки.

Русский

2013-01-06

20.15 KB

11 чел.

Понятие о естественном осеменении животных

Естественное осеменение в половые - комплекс условных и безусловных рефлексов обеспечения, выделения спермы из органа самца в половые органы самки. Для осуществления полового акта необходим непосредственный контакт самца и самки. ЕО- делится на у домашних животных при ЕО с влагалищно-маточным типом осеменения у животных половой акт не большой, объем эякулята небольшой, концентрация спермиев в высокая, придаточные половые железы вырабатывают небольшое количество спермии, животные с маточным типом осеменения сперма поступают в матку самки, продолжительность полового акта значительная, объем эякулата большой, концентрация спермиев низкая.

Происходит при половом акте, т. е. при контакте самки и самца, когда проявляется весь комплекс половых рефлексов, характерных для спаривания. Основными способами естественного осеменения являются ручная, варковая, вольная случки.

Ручная случка — спаривание происходит под наблюдением обслуживающего персонала. Она дает возможность подбирать маток и производителя по намеченному плану и в определенные сроки; регулировать половую нагрузку на производителя; предупреждать появление половых заразных болезней, так как самки и самцы перед спариванием осматриваются ветспециалистом; точно учитывать приплод от родителей.

Варковая случка заключается в том, что самку в охоте и самца ставят в отдельное помещение (варок, баз, загон, клетка) и оставляют на некоторое время. Недостаток этого способа в том, что производитель несколько раз осеменяет одну и ту же самку.

Вольная случка — производитель постоянно находится в табуне, стаде или отаре на пастбище и осеменяет пришедших в охоту самок. Такая случка затрудняет племенную работу, производители быстро теряют потенцию, а также возможно распространение заразных болезней.

Половой акт у животных с влагалищным типом осеменения (корова, овца, коза, крольчиха) длится всего 1 — 3 с (после введения полового члена во влагалище делается один резкий толчок); у животных с маточным типом осеменения (лошадь, свинья, собака) во время полового акта сперма попадает непосредственно в матку. Продолжительность полового акта у лошадей составляет 15 —30 с, у свиней — 7—10 мин, у собак («склещивание») — 10 — 45 мин.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65620. ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 265 KB
  Практичне розвязання завдань які постали перед системою медичної освіти України потребує належної підготовки лікарів компетентність яких відповідатиме міжнародним стандартам та які здатні на високому професійноетичному рівні у складних умовах сьогодення ефективно вирішувати...
65621. ЗАСТОСУВАННЯ ЧАСТОТНО-ЧАСОВИХ МЕТОДІВ ДО ОБРОБКИ НЕСТАЦІОНАРНИХ СИГНАЛІВ В РЕАЛЬНОМУ МАСШТАБІ ЧАСУ 5.84 MB
  Робота всіх радіотехнічних пристроїв супроводжується динамічними спотвореннями при обробці сигналів з маніпуляцією параметрів або з безперервною зміною цих параметрів. Дослідженню і розробленню методів аналізу динамічних режимів кіл та перетворень нестаціонарних сигналів в динамічних колах присвячено багато робіт.
65622. ПОВІСТІ Й РОМАНИ І. С. НЕЧУЯ-ЛЕВИЦЬКОГО: АРХЕТИПНИЙ АНАЛІЗ 149 KB
  Цей аспект його творчості довго замовчувався дослідниками. Об’єктивний аналіз написаного митцем засвідчує, що його українська сутність виявляється не лише на ідеологічному рівні, а й виринає із глибин підсвідомості. Через те він немовби зсередини бачив історію України, долю українців, душу українця.
65623. ЕКОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЛІХЕНОІНДИКАЦІЇ АНТРОПОГЕННО ТРАНСФОРМОВАНОГО СЕРЕДОВИЩА НА ПІВДЕННОМУ СХОДІ УКРАЇНИ 297 KB
  На відміну від центральних регіонів країни на південному сході України вивченість можливості ліхеноіндикації не була реалізована повною мірою. Оскільки біоіндикаційні властивості можуть бути обмежені екологічними факторами навколишнього середовища вплив яких викликає у індикаторного...
65624. ВПЛИВ НЕСТАБІЛЬНОСТІ ХАРАКТЕРИСТИК ШИН НА НЕРІВНОМІРНІСТЬ ЇХНЬОГО НАВАНТАЖУВАННЯ І СТІЙКІСТЬ РУХУ АВТОМОБІЛІВ 397 KB
  Традиційні способи комплектації шин (у тому числі і здвоєних) не забезпечують необхідної довговічності під час експлуатації. На складених колесах зі здвоєними шинами утворюються потоки паразитної потужності, що циркулює у замкненому контурі й спричинює додаткові втрати на тертя між рушієм і дорогою.
65625. ФОРМУВАННЯ ПРОГНОСТИЧНИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ У ВИЩИХ АГРАРНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 309 KB
  У реалізації завдань гуманістичної трансформації менеджмент-освіти пріоритетна роль належить розвитку професійних умінь майбутніх управлінців. Одним із них є вміння правильно передбачати можливі напрями розвитку підприємства та розробляти його подальшу стратегію, що практично неможливо...
65626. ТЕХНОЛОГІЯ СОУСІВ З ДІЄТИЧНИМИ ДОБАВКАМИ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 9.48 MB
  Перспективним напрямом вирішення завдання щодо підвищення харчової цінності зниження дефіциту есенційних речовин є розроблення технології соусів функціонального призначення що передбачає поєднання традиційної сировини з дієтичними добавками.
65627. ПОТОКОВІ МОДЕЛІ ТА ДВОРІВНЕВІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ТРАФІКОМ В IP/MPLS-МЕРЕЖАХ З ПІДТРИМКОЮ ТЕХНОЛОГІЇ TRAFFIC ENGINEERING 577.5 KB
  Графові моделі пошуку найкоротшого шляху, що використовуються в сучасних протоколах маршрутизації, а також засновані переважно на адміністративному впливі механізми управління чергами мають досить обмежені можливості щодо врахування характеристик трафіка й вимог, що стосуються якості обслуговування та масштабованості.
65628. Інформаційне та технічне забезпечення екологічної безпеки критично небезпечних промислових об’єктів 397 KB
  На відміну від автоматичних установок пожежогасіння які розраховують виходячи з подачі обєму рідини на одиницю площі за відрізок часу в якості параметрів ефективності зменшення установкою екологічно шкідливого впливу аварії автором запропоновано розраховувати нову установку виходячи з відношення обєму розпорошеного...