1628

Понятие о естественном осеменении животных

Доклад

Медицина и ветеринария

Естественное осеменение в половые - комплекс условных и безусловных рефлексов обеспечения, выделения спермы из органа самца в половые органы самки.

Русский

2013-01-06

20.15 KB

11 чел.

Понятие о естественном осеменении животных

Естественное осеменение в половые - комплекс условных и безусловных рефлексов обеспечения, выделения спермы из органа самца в половые органы самки. Для осуществления полового акта необходим непосредственный контакт самца и самки. ЕО- делится на у домашних животных при ЕО с влагалищно-маточным типом осеменения у животных половой акт не большой, объем эякулята небольшой, концентрация спермиев в высокая, придаточные половые железы вырабатывают небольшое количество спермии, животные с маточным типом осеменения сперма поступают в матку самки, продолжительность полового акта значительная, объем эякулата большой, концентрация спермиев низкая.

Происходит при половом акте, т. е. при контакте самки и самца, когда проявляется весь комплекс половых рефлексов, характерных для спаривания. Основными способами естественного осеменения являются ручная, варковая, вольная случки.

Ручная случка — спаривание происходит под наблюдением обслуживающего персонала. Она дает возможность подбирать маток и производителя по намеченному плану и в определенные сроки; регулировать половую нагрузку на производителя; предупреждать появление половых заразных болезней, так как самки и самцы перед спариванием осматриваются ветспециалистом; точно учитывать приплод от родителей.

Варковая случка заключается в том, что самку в охоте и самца ставят в отдельное помещение (варок, баз, загон, клетка) и оставляют на некоторое время. Недостаток этого способа в том, что производитель несколько раз осеменяет одну и ту же самку.

Вольная случка — производитель постоянно находится в табуне, стаде или отаре на пастбище и осеменяет пришедших в охоту самок. Такая случка затрудняет племенную работу, производители быстро теряют потенцию, а также возможно распространение заразных болезней.

Половой акт у животных с влагалищным типом осеменения (корова, овца, коза, крольчиха) длится всего 1 — 3 с (после введения полового члена во влагалище делается один резкий толчок); у животных с маточным типом осеменения (лошадь, свинья, собака) во время полового акта сперма попадает непосредственно в матку. Продолжительность полового акта у лошадей составляет 15 —30 с, у свиней — 7—10 мин, у собак («склещивание») — 10 — 45 мин.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

42629. ОБЛІК ІНВЕНТАРНИХ ДОКУМЕНТІВ 38.5 KB
  Київ 2011 Мета роботи засвоєння набутих знань умінь і навичок при обліку інвентарних документів. Облік інвентарних документів охоплює всі документи які не підлягають підшиванню до справ переведені з інших видів реєстрації або такі яким надано номер за карткою журналом інвентарної реєстрації документів в момент їх створення заведення або надходження. До таких документів належать креслярські графічні та текстові документи які через виробничі умови режимні обстеження щодо доступу чи зовнішні особливості вид носія формат тощо...
42630. СЛУЖБОВЕ ВІДРЯДЖЕННЯ 53.5 KB
  Службовим відрядженням вважається поїздка працівника за розпорядженням керівника установи на певний строк до іншого населеного пункту з метою виконання службового доручення поза місцем його основної роботи. Службові відрядження працівників здійснюються відповідно до плану роботи установи з урахуванням асигнувань за кошторисом витрат на відрядження. Доповідна записка заява разом з проектом наказу та посвідченням про відрядження передається керівникові установи як правило не пізніше як за три доби доби до початку відрядження.
42631. Доступ до спільних ресурсів в середовищі Windows XP 958 KB
  Створив папку давши їй назву своє прізвище Ілюстрація. Ілюстрація. Натиснув на кнопку Разрешенията дозволив всім повний доступ Ілюстрація. Встановив автоматичне кешування документівнатиснувши кнопку Кешированиеі в списку вибрав Автоматическое кэширование программ и документов Ілюстрація.
42632. Проект виконується групою, що складається з 3-5 осіб, згідно з варіантом (табл.1). Етапи виконання проекту 64.5 KB
  Завдання для робочих груп 1 Форматування тексту Дано текст що складається з речень розділених крапками. Дано текст. Дано текст. Дано рядок що складається зі слів розділених пробілами.
42634. СТВОРЕННЯ ТА РЕДАГУВАННЯ ПРОГРАМ В ІНТЕГРОВАНИХ СЕРЕДОВИЩАХ ПРОГРАМУВАННЯ 72 KB
  Сьогодні існує широкий набір інтегрованих середовищ програмування які обирає програміст в залежності від мови програмування що він використовує для створення програми. Основними командами даної опції є Open відкриття існуючого файлу New створеня нового файлу для редагування Sve Sve s Sve ll збереження файлу що знаходиться в редакторі на диску з поточною чи новою позначкою або збереження всіх відкритих файлів чи файлів програми та Quit вихід. Для редагування тексту програми використовуються наступні клавіші і комбінації...
42635. Арифметико-логічні основи функціонування компютера 106 KB
  Правила виконання арифметичних операцій над числами з фіксованою крапкою. Завдання 1 Згідно номера варіанта який співпадає з номером студента за списком запишіть десяткові числа 100№ зі знаком плюс та знаком мінус. Обчисліть двійковий код додатнього числа перетворіть отриманий код у вісімкову та шістнадцяткову системи числення виконайте перевірку. Зразок...
42636. Дослідження базових схем підсилюваньних каскадів на біполярних транзисторах 299.5 KB
  Re эмиттерное сопротивление Rl R2 резисторы делителя задающего режим каскада по постоянному току. Особенностью классической схемы каскада с ОБ рис. Для каскада с ОБ: Для каскада с ОЭ: Для каскада с ОК: Проектирование усилителя начинается с определения режима транзистора по постоянному току который называют статическим режимом. В зависимости от тока коллектора транзистора и величины падения напряжения на электродах транзистора усилительного каскада а также от амплитуды входного сигнала различают следующие режимы усиления: режим А;...