16286

Анализ работы регистров

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Лабораторная работа № Тема: Анализ работы регистров Цель: С помощью системы EWB проанализировать работу электронных схем регистров. Оборудование: IBM PC Программное обеспечение: WINDOWS EWB Вопросы для повторения: Что такое регистр Классификация...

Русский

2013-06-20

35.5 KB

7 чел.

Лабораторная работа №

Тема: Анализ работы регистров

Цель: С помощью системы EWB проанализировать работу электронных схем регистров.

Оборудование: IBM PC

Программное обеспечение: WINDOWS, EWB

Вопросы для повторения:

  1.  Что такое регистр?
  2.  Классификация регистров.
  3.  Принцип действия регистра записи, хранения и выдачи информации.

Теоретическая часть:

     Регистром называется устройство, предназначенное для запоминания слова, а также для выполнения над словом некоторых логических преобразований. Регистр представляет собой совокупность триггеров, число которых соответствует количеству разрядов в слове, и вспомогательных схем, обеспечивающих в общем случае выполнение следующих операций:

1)  установка регистра в нуль («сброс»);

2)  прием  слова   из   другого устройства   (регистра, сумматора, ЗУ и т.д)

3)   передача  слова   в  другой  регистр   (в сумматор, в ЗУ и т. д.);

4)  преобразование кода числа (преобразование прямого кода в обратный и наоборот);

5)  сдвиг слова вправо или влево на требуемое число разрядов;

6)   преобразование последовательного   кода   слова в параллельный и наоборот.

В регистрах обычно выполняются также и поразрядные логические операции;

7)  логическое сложение;

8)  логическое умножение;

9)  поразрядное сложение.

   Схемы конкретных регистров могут допускать выполнение лишь некоторых из указанных операций.

   В соответствии с указанными функциями регистры в большинстве своем выполняются на триггерах с раздельными (установочными) входами. Приемом, выдачей и другими операциями в регистре управляют специальные сигналы, поступающие по управляющим шинам на входные и выходные клапаны триггеров регистра.

Операцию передачи кода слова в регистр и из регистра можно осуществлять параллельно и последовательно. При последовательной передаче кода слова все разряды слова передаются последовательно во времени один за другим. При параллельной передаче кода слова все его разряды передаются одновременно, каждый по своей цепи.

Ход работы:

  1.  Составить схему регистра параллельного действия

2. Зарисовать временную диаграмму и составить таблицу истинности.

3. Сделать вывод.

Литература: В.В. Стрыгин, Л.С. Щарёв

Составил преподаватель  Ломака Н.Е.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

31609. АЛЕРГІЯ. Алергійні реакції III типу за Кумбсом і Джеллом - імунокомплексні реакції 75.5 KB
  Антиген і антитіло перебувають у вільному стані не фіксовані на поверхні клітин. В результаті активації комплементу і дії продуктів які продукуються макрофагами відбувається ушкодження клітин і розвивається запалення. Алергійні реакції IV типу за Кумбсом і Джеллом гіперчутливість cповільненого типу або клітинноопосередкований тип алергії. Такими клітинами є Тхелпери1 CD41 які мають специфічні до відповідного антигену рецептори Тірецептори.
31610. РОЗЛАДИ РУХОВОЇ І ТРОФІЧНОЇ ФУНКЦІЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ 86.5 KB
  Регуляція довільних рухів поперечнопосмугованих мязів здійснюється руховим аналізатором розташованим переважно в лобовій частці кори півкуль великого мозку клітини Беца передньої центральної звивини через двохнейронний пірамідний шлях: а корковоядерний і б корковоспинномозковий. Регуляція тонусу скелетних мязів і мимовільних автоматичних рухів здійснюється екстрапірамідною системою яка складається із підкіркових ядер кінцевого мозку хвостатого сочевицеподібного ядер огорожі структур проміжного мозку таламуса...
31611. СЕРЦЕВА НЕДОСТАТНІСТЬ 87.5 KB
  Недостатність серця це патологічний стан при якому навантаження на серце перевищує його здатність виконувати роботу по переміщенню крові у кровоносному руслі та забезпечувати кровопостачання органів і тканин відповідно до їх потреб. Недостатність серця класифікують: I. У залежності від клінічного перебігу розрізняють: а гостру і б хронічну недостатність серця. За виразністю клінічних проявів виділяють: а компенсовану і б декомпенсовану недостатність серця.
31612. СЕРЦЕВА НЕДОСТАТНІСТЬ 131.5 KB
  При цьому стан кровообігу визначається: а діяльністю серця б тонусом судин і в станом крові її загальною і циркулюючою масою а також реологічними властивостями. Порушення функції серця судинного тонусу чи зміни в системі крові можуть призвести до недостатності кровообігу. Усього на сьогоднішній день відомо більш 50 факторів ризику істотна роль яких у виникненні хвороб серця і судин чітко встановлена. Недостатність серця патологічний стан обумовлений нездатністю серця забезпечити кровопостачання органів і тканин відповідно до їх...
31613. СПАДКОВІСТЬ І ПАТОЛОГІЯ 85.5 KB
  Першу групу складають власне спадкові хвороби у яких етіологічну роль відіграє зміна спадкових структур роль середовища полягає лише в модифікації проявів захворювання. У цю групу входять: генні і хромосомні хвороби. □ Друга група екогенетична спадкові хвороби обумовлені патологічною мутацією однак для їх прояву необхідний специфічний вплив середовища. Основним етіологічним фактором у їх виникненні є несприятливий вплив середовища але реалізація дії фактора залежить від індивідуальної генетично детермінованої схильності організму у...
31614. УШКОДЖЕННЯ КЛІТИНИ 80 KB
  2 У залежності від ступеня порушень внутрішньоклітинного гомеостазу розрізняють: а зворотні зникають після припинення дії ушкоджуючого фактора б незворотні ведуть до загибелі клітини. 3 В залежності від періоду життєвого циклу клітини: а мітотичне і б інтерфазне. Насильницьке виникає у разі дії на здорову клітину фізичних хімічних і біологічних факторів інтенсивність яких перевищує порогові подразнення до яких клітина адаптувалася Цитопатичне виникає внаслідок первинного порушення захиснопристосувальних...
31615. АНЕМІЇ 83.5 KB
  Механічний гемоліз виникає внаслідок механічного руйнування еритроцитів при роздавлюванні еритроцитів у судинах стопи маршовий гемоліз. Окисний гемоліз розвивається унаслідок вільнорадикального окислювання ліпідів і білків плазматичної мембрани еритроцитів коли збільшується проникність еритроцитарної мембрани що надалі веде до реалізації осмотичного механізму гемолізу. Детергентний гемоліз звязаний з розчиненням ліпідних компонентів мембрани еритроцитів речовинамидетергентами.
31616. АРИТМІЇ СЕРЦЯ а головною причиною раптової смерті при серцевій патології у 93 є. 68 KB
  1 Номотопні аритмії при яких генерація імпульсів як і в нормі відбувається пейсмейкерними клітинами pce nd mker Рклітинами в синуснопередсердному вузлі. За цих умов генерація імпульсів відбувається не в синуснопередсердному вузлі а в інших структурах провідної системи що є водіями ритму II і III порядку. При цьому можуть розвиватися наступні види патологічних ритмів серця: а передсердний повільний ритм водій ритму знаходиться в структурах лівого передсердя частота серцевих скорочень менше 70 у 1 хв; б атріовентрикулярний...
31617. ГАРЯЧКА 74.5 KB
  Температура тіла безумовно не може служити в цьому розумінні універсальним критерієм однак не залежне від зовнішньої температури “саморозігрівання†організму супроводжує багато різноманітних за походженням хвороб маючи при цьому у своїй основі єдиний патофізіологічний механізм. Гарячка проявляється тимчасовим підвищенням температури тіла не залежно від температури зовнішнього середовища і звичайно супроводжується рядом характерних змін обміну речовин і фізіологічних функцій. 2 Нейрони “заданого рівня температури†група...