1629

Понятие о родовом акте. Факторы, обуславливающие роды

Доклад

Медицина и ветеринария

Родовой акт - физиологический процесс, заключающийся в выделении их организма матери зрелого живого плода с изгнанием плодных оболочек и плодных вод.

Русский

2013-01-06

20.16 KB

19 чел.

Понятие о родовом акте. Факторы, обуславливающие роды

Родовой акт - физиологический процесс, заключающийся в выделении их организма матери зрелого живого плода с изгнанием плодных оболочек и плодных вод. Роды осуществляются активными сокращениями мышц матки и брюшного пресса, с участием всего организма матери и отчасти плода. Следовательно, нормальныероды заканчиваются отделением последа и поэтому такие выражения «роды были нормальные, а послед не отделился», «роды закончились быстро, но послед задержался» нельзя считать правильными, так как задержание последа относится к патологии третьего (последового) периода родов.

Продолжительность родового акта зависит от физиологического состояния животных, У коров, пользующихся активным моционом, все стадии родов протекают интенсивнее и быстрее. Важное значение имеет и место проведения самих родов. При родах в стойлах у коров и новорожденных телят, получающих молозиво без учета их физиологической потребности (времени, кратности и количества), нередко возникают различные заболевания. Поэтому целесообразно проводить роды в специальных боксах и содержать телят вместе с матерями первые 4—5 дней. При этом коров нужно обязательно поддаивать. Роды в боксах благоприятно сказываются на течении всех стадий родового акта, состоянии здоровья коров и телят.

Корову в боксе содержат без привязи, она принимает удобное для нее положение при родах, которые протекают в тихой и спокойной обстановке. Корова многократно и тщательно облизывает всего теленка (необходимость обязательного облизывания коровой новорожденного доказал П. А. Флегматов, выявив мистические свойства околоплодной жидкости), что усиливает деятельность сердечнососудистой, дыхательной, пищеварительной и других систем.

Наиболее часто задержание последа отмечается у коров и довольно часто заканчивается эндометритом, бесплодием, сепсисом и даже гибелью животного.

Роды у животных преимущественно происходят преимущественно ночью.

Роды- результат целого комплекса причин. Их условно подразделяют на 3 группы: первая группа причины, подготавливающие роды, вторая группа- вызывающие их , третья группа- поддерживающие роды.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

23207. Діалектика та метафізика як філософські методи 38.5 KB
  Діалектика метод філософського дослідження при якому речі явища розглядаються гнучко критично послідовно з врахуванням їх внутрішніх протиріч змін розвитку причин і наслідків єдності і боротьби протилежностей. Метафізика метод протилежний діалекціку при якому об'єкти розглядаються: відособлено як самі по собі а не з точки зору їх взаємозв'язаної ; статично ігнорується факт постійних змінсамору хурозвитку; однозначно ведеться пошук абсолютної істини не приділяється уваги протиріччямне усвідомлюється їх єдність....
23208. Основні функції філософії 37.5 KB
  Основні функції філософії: У межах цілісної структури філософії основні функції філософії взаємопов'язані і взаємно детермінують одна одну. Розглянемо спочатку взаємний зв 'язок світоглядної і онтологічної функцій філософії. Але ще в античній філософії були розроблені різні варіанти онтології. Суттєвою функцією філософії є пізнавальна.
23209. Основні рівні буття 38.5 KB
  Основні рівні буття. Буття належить до числа тих системотворчих понять які покладені в основи філософії багатьма мислителями як минулого так і сучасного. Перший аспект проблеми буття: а Що існує – Світ. Суть проблеми полягає в існуванні суперечливої єдності неминучого вічного і минулого змінного буття окремих речей ста нів людських та інших істот.
23210. Особливості розвитку та функціонування системи філософських категорії 47.5 KB
  Філософські категорії це найзагальнішігранично широкі поняття що виражають універсальні характеристики та відношення матеріального й духовного світу в які і через які здійснюється філософське мислення і які служать вихідними принципами пізнання і духовнопрактичного перетворення світу. У процесі пізнання категорії виконують вимоги логіки. Категорії матерія форма причина і ціль які ним були теж сформульовані чомусь не увійшли до цієї системи.
23213. Специфіка філософської думки в період Середньовіччя 48.5 KB
  До них належать: Афанасій Олександрійський Василь Великий Григорій Нісський Григорій Назіанзін Амвросій Медіоланський Августин Блаженний Іоанн Дамаскін та ін.Одним із найбільш яскравих представників патрістики був єпископ із ГіппонаПівнічна Африка Августин якого католицькі богослови нарекли ще й ім'ям Блаженний. Августин вважав що філософія поза богослов'ям– ніщо. Воюючи з язичеством як він називав античну філософію Августин намагався розгорнути християнську теологічну систему на основі неоплатонізму.
23214. Особливості філософії епохи Відродження 33 KB
  Особливості філософії епохи Відродження Філософія Відродження охоплює період відXIV до початкуXVII ст. Відродження–перехідна епоха і цим значною мірою пояснюється чимало її специфічних рис і насамперед та завдяки якій майже синонімічною назвою для епохи стає словогуманізм. Для епохи Відродження характерним було швидке зростання кількості людей розумової праці. Звичайно мислителі Відродження були далекі від думки ігнорувати Святе письмо віру в Бога але якщо у схоластів центром уваги був Бог то у гуманістів епохи Відродження– Бог і...