16290

Исследование принципиальных электрических схем сложных логических элементов (И – НЕ, ИЛИ – НЕ)

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Лабораторная работа № Тема: Исследование принципиальных электрических схем сложных логических элементов И – НЕ ИЛИ – НЕ. Цель: Проанализировать работу принципиальных электрических схем сложных логических элементов И – НЕ ИЛИ – НЕ. Оборудование: IBM PC Программн

Русский

2013-06-20

42 KB

10 чел.

Лабораторная работа №

Тема: Исследование принципиальных электрических схем сложных логических элементов (И – НЕ, ИЛИ – НЕ).

Цель: Проанализировать работу принципиальных электрических схем сложных логических элементов (И – НЕ, ИЛИ – НЕ).

Оборудование: IBM PC

Программное обеспечение:WINDOWS,EWB

Вопросы для повторения:

  1.  На базе каких элементов строится сложный логический элемент И –НЕ, ИЛИ – НЕ?
  2.  Описать работу принципиальной электрической схемы логического элемента И –НЕ.
  3.  Описать работу принципиальной электрической схемы логического элемента ИЛИ –НЕ.

Теоретическая часть:

Схема элемента И – НЕ состоит из диодно – резистивной схемы совпадения и усилителя – инвертора, собранного на транзисторе и реализующего операцию НЕ

В исходном состоянии (при низком уровне входного напряжения ) диоды открыты и транзистор находится  в закрытом состоянии,  на его выходе логическая 1. При подаче на входы сигналов, соответствующих коду 1 диоды закрыты, на базу транзистора поступает положительный потенциал и транзистор открывается. На выходе схемы – логический 0.

Схема элемента ИЛИ – НЕ аналогична по построению предыдущей схеме с той лишь разницей, что вместо элемента И в её состав входит диодная собирательная схема ИЛИ. При поступлении на один из входов сигнала, соответствующего логическому 0, диоды закрыты, на базу транзистора действует отрицательное напряжение источника и транзистор закрывается. На выходе схемы – логическая 1.  При поступлении на один из входов сигнала логической 1 соответствующий диод открывается, на базе транзистора напряжение поднимается до некоторого значения и транзистор открывается. На выходе схемы  - логический 0

Ход работы:

  1.  

Проанализировать работу элемента ИЛИ – НЕ. Для этого собрать схему, представленную на рисунке 1. Зарисовать временную диаграмму, составить таблицу истинности.

  1.  Проанализировать работу элемента И – НЕ. Для этого собрать схему, представленную на рисунке 2. Зарисовать временную диаграмму, составить таблицу истинности.

  1.  Сделать вывод.

Литература: И.А. Орлов, В.Ф. Корнюшко «Основы вычислительной техники»

Составил преподаватель  Ломака Н.Е.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

64815. ЛІКУВАННЯ УШКОДЖЕНЬ МІЖГОМІЛКОВОГО СИНДЕСМОЗУ ПРИ ТРАВМАХ ГОМІЛКОВОСТОПНОГО СУГЛОБА 441.5 KB
  Стандартною методикою оперативного лікування показання до якого розширюються з кожним роком повних розривів міжгомілкового синдесмозу є стабільний остеосинтез гомілкових кісток однимдвома шурупами уведеними з боку малогомілкової кістки у великогомілкову дистальне блокування.
64816. ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСНОВИ КЕРУВАННЯ ЯКІСТЮ ПОВЕРХНЕВОГО ШАРУ ОПТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ ПРИ ЕЛЕКТРОННО-ПРОМЕНЕВІЙ МІКРООБРОБЦІ 3.99 MB
  Вперше аналіз електроннопроменевого впливу на мікрорельєф поверхні і ПШ германію та кремнію представлено в роботах Г. Ващенком розвинені математичні моделі та вперше розроблені наукові основи керування параметрами стрічкового електронного потоку при обробці оптичного скла і оптичних керамік...
64817. Мінливість ознак рижію ярого та створення нового вихідного матеріалу методом хімічного мутагенезу 456 KB
  Важливою задачею при створенні нових сортів ярого рижію є вивчення колекційних зразків з метою визначення кращих із них для подальшої селекційної роботи. Тому селекційні дослідження спрямовані на вивчення мінливості ознак рижію ярого й визначення ефективності...
64818. ТЕХНОЛОГІЯ ВІДНОВЛЕННЯ КАНАЛІЗАЦІЙНИХ КОЛЕКТОРІВ З ВИКОРИСТАННЯМ КОНСТРУКЦІЙ ІЗ ШЛАКОВОГО ЛИТТЯ 3.18 MB
  Значна частина каналізаційних мереж України перебуває у передаварійному та аварійному стані і потребує термінового відновлювання. Через корозію абразивний знос розгерметизацію стикових з’єднань конструкції каналізаційних мереж передчасно руйнуються втрачаючи несучу здатність...
64819. ПАРАМЕТРИ ЗМІН ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ СІРОГО ЛІСОВОГО ҐРУНТУ ПІД ВПЛИВОМ УДОБРЕННЯ КУЛЬТУР І ПІСЛЯДІЇ ВАПНУВАННЯ 237 KB
  Метою досліджень було встановити закономірності впливу післядії вапнування з використанням різних систем удобрення на родючість сірого лісового ґрунту а саме: фізикохімічні властивості процеси перетворення кальцію вмісту гумусу агрохімічні...
64820. Фізичні поля прийомних криволінійних акустичних антен з екранами 9.9 MB
  Криволінійні антенні решітки що утворені з кругових циліндричних п’єзокерамічних перетворювачів відносять до антен що знайшли найбільш широке застосування як у підводній електроакустичній апаратурі та пристроях так і в іншому обладнанні акустичної техніки.
64821. ФУНКЦІЯ НАДАННЯ ПОСЛУГ НАСЕЛЕННЮ ОРГАНАМИ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ 179 KB
  Вагоме місце в цьому переліку займає впровадження у повсякденну поліцейську практику функції надання послуг населенню. Мюнстер ФРН підкреслювалося що поліція має перетворитися на сервісну службу розвивати систему послуг для громадян.
64822. Обґрунтування резервів підвищення тягових якостей локомотива та їх реалізація керуванням ковзання в системі колеса з рейкою 276.5 KB
  Проблема реалізації максимальних тягових зусиль – складне та багатофакторне завдання, яке пов’язане зі значним різноманіттям конструктивних та експлуатаційних параметрів локомотива. Неточність статичного та динамічного розважування, різниця тягових зусиль та умов зчеплення...
64823. РАДІОВИМІРЮВАЛЬНІ ПРИЛАДИ НА ОСНОВІ ЄМНІСНОГО ЕФЕКТУ В ТРАНЗИСТОРНИХ СТРУКТУРАХ З ВІД’ЄМНИМ ОПОРОМ 425.5 KB
  Сучасний стан розвитку радіовимірювальної техніки суттєвим чином залежить від новітніх досягнень в області розробки методів та засобів радіовимірювань та визначається використанням вдосконалених або принципово нових приладів.