16292

Анализ работы счётчиков

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Лабораторная работа № Тема: Анализ работы счётчиков Цель: Исследовать работу счётчиков с помощью программы EWB. Программное обеспечение:Windows EBW. Вопросы для повторения: 1.Что такое счётчик 2.Как классифицируется счётчики 3.Принцип работы суммирующего и вычитающ...

Русский

2013-06-20

30.5 KB

5 чел.

Лабораторная работа №

Тема: Анализ работы счётчиков

Цель: Исследовать работу счётчиков с помощью программы EWB.

Программное обеспечение:Windows, EBW.

Вопросы для повторения:

1.Что такое счётчик?

2.Как классифицируется счётчики?

3.Принцип работы суммирующего и вычитающего счётчиков.

Теоретическая часть:

Счётчик представляет собой устройство, предназначенное для подсчета числа сигналов, поступающих на его вход и фиксации этого числа в виде кода, хранящегося в триггерах. Количество разрядов счётчика определяется наибольшим числом, которое должно быть получено в каждом конкретном случае. Для счёта и выдачи результатов в счётчике имеется один вход и число выходов в зависимости от количества разрядов.

Счётчики подразделяются:

По целевому назначению на простые (суммирующие и вычитающие) и реверсивные. Суммирующий счётчик предназначен для выполнения счёта в прямом направлении. Вычитающий счётчик предназначен для работы в режиме вычитания.

По способу организации счёта счётчики подразделяются на синхронные и асинхронные.

По способу организации цепей переноса между разрядами различают счётчики с последовательным, параллельным и частично-параллельным переносом (только в группах разрядов).

Принцип работы счетчика прямого счёта с последовательным переносом:

До начала работы все триггеры установлены в состоянии «0». При поступлении первого импульса на вход счётчика триггер 1 перейдёт в состояние «1».В счётчике зафиксируется число 0001. Второй импульс, пришедший на вход счётчика, переведёт триггер 1 в состояние «0». При этом возникнет импульс переноса, который переведет триггер 2 в состояние «1». В счётчике фиксируется число 0010. После третьего импульса триггер 1 вновь перейдёт  в состояние «1», а остальные триггеры останутся в прежнем состоянии. С приходом четвёртого импульса триггер 1 перейдёт в состояние «0», а возникший импульс переноса поступит на триггер 2 и также переведёт его в состояние «0». В свою очередь на выходе триггера 2 тоже возникнет перенос в результате которого триггер 3 перейдёт в состояние «1» в счётчике появиться число 100. Так счёт будет продолжаться до тех пор пока счётчик не отсчитает максимально возможное для четырёх разрядов число 1111.

Ход работы:

  1.  Проанализировать работу счётчика

  1.  Зарисовать временную диаграмму, составить таблицу истинности.
  2.  Сделать вывод.

Литература: В.В. Стрыгин, Л.С. Щарев гл.

Составил преподаватель Ломака Н.Е.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

2345. Початок національного відродження 54 KB
  Мета: ознайомити учнів із процесом розвитку національної ідеї в суспільно-політичному русі України першої половини XIX ст. та внеском її видатних представників у цей процес, ознайомити учнів із діяльністю українського дворянства щодо відновлення автономних прав України наприкінці XVIII ст.
2346. Поширення ідей Просвітництва в Західній Україні. 19.27 KB
  Мета: з’ясувати характер суспільно-політичного життя та витоки національного відродження на західноукраїнських землях наприкінці XVIII – на початку XIX ст., довести, що діяльність Руської трійці була виявом галицько-українського відродження; з’ясувати, чому альманах Русалка Дністрова називають “політичним маніфестом українства”.
2347. Російський визвольний та польський національно-визвольний рухи на українських землях у 20-30-ті роки XIX ст. 20.71 KB
  Мета: розкрити причини поширення західноєвропейських революційних ідей в Україні та створення масонських лож в Україні, проаналізувати діяльність декабристів в Україні та історичне значення декабристського руху для України, довести, що Польське повстання 1830-1831 рр. мало антиколоніальний і антифеодальний характер.
2348. Формування модерної української нації. Теорія та суспільні виклики першої половини XIX ст 37.5 KB
  Мета: провести підсумкове оцінювання знань як кінцевий етап оцінювання знань з тем Вступ. Формування модерної української нації. Теорія та суспільні виклики першої половини XIX ст., Українські землі у складі Російської та Австрійської імперій наприкінці XVIII – у першій третині XIX ст., оцінити рівень навчальних досягнень учнів та перевірити уміння застосовувати нубуті знання.
2349. Історія України у визначеннях, таблицях і схемах 7-9 класи 44.9 MB
  Київська Русь та Галицько-Волинська держава. Національно-визвольна війна та відродження Української держави. Наддніпрянська Україна в другій половині ХІХ століття. Культура України другої половині ХІХ століття.
2350. Усі уроки до курсу Всесвітня історія 9 клас 1.04 MB
  Вікторіанська Британія. Велика Французька революція кінця ХVIII ст. Франція під владою Наполеона. Модернізація Японії. Велика Британія в останній третині ХІХ ст. Завершення територіального поділу світу. Культура народів світу наприкінці ХVІІІ — у ХІХ ст.
2351. Сільське господарство та аграрні відносини на українських землях 33.5 KB
  Мета: показати процес занепаду кріпосницьких та зародження ринкових відносин в Україні у першій половині XIX ст., довести, що російський царизм намагався зміцнити феодально-кріпосницьку систему господарювання в Україні, ознайомити учнів із процесом визрівання ознак ринкової економіки в сільському господарстві, промисловості, торгівлі України.
2352. Початок промислової революції 59 KB
  Мета: дослідити занепад кріпосницьких та зародження ринкових вілносин в Україні в першій половині XIX ст., ознайомити учнів із процесом визрівання ознак ринкової економіки в промисловості, торгівлі.
2353. Повсякденне життя українців у селі та місті. 19.07 KB
  Мета: сформувати в учнів уявлення про повсякденне життя українських селян та міщан у першій половині XIX ст. Розпорядок робочого дня українських селян.