16292

Анализ работы счётчиков

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Лабораторная работа № Тема: Анализ работы счётчиков Цель: Исследовать работу счётчиков с помощью программы EWB. Программное обеспечение:Windows EBW. Вопросы для повторения: 1.Что такое счётчик 2.Как классифицируется счётчики 3.Принцип работы суммирующего и вычитающ...

Русский

2013-06-20

30.5 KB

4 чел.

Лабораторная работа №

Тема: Анализ работы счётчиков

Цель: Исследовать работу счётчиков с помощью программы EWB.

Программное обеспечение:Windows, EBW.

Вопросы для повторения:

1.Что такое счётчик?

2.Как классифицируется счётчики?

3.Принцип работы суммирующего и вычитающего счётчиков.

Теоретическая часть:

Счётчик представляет собой устройство, предназначенное для подсчета числа сигналов, поступающих на его вход и фиксации этого числа в виде кода, хранящегося в триггерах. Количество разрядов счётчика определяется наибольшим числом, которое должно быть получено в каждом конкретном случае. Для счёта и выдачи результатов в счётчике имеется один вход и число выходов в зависимости от количества разрядов.

Счётчики подразделяются:

По целевому назначению на простые (суммирующие и вычитающие) и реверсивные. Суммирующий счётчик предназначен для выполнения счёта в прямом направлении. Вычитающий счётчик предназначен для работы в режиме вычитания.

По способу организации счёта счётчики подразделяются на синхронные и асинхронные.

По способу организации цепей переноса между разрядами различают счётчики с последовательным, параллельным и частично-параллельным переносом (только в группах разрядов).

Принцип работы счетчика прямого счёта с последовательным переносом:

До начала работы все триггеры установлены в состоянии «0». При поступлении первого импульса на вход счётчика триггер 1 перейдёт в состояние «1».В счётчике зафиксируется число 0001. Второй импульс, пришедший на вход счётчика, переведёт триггер 1 в состояние «0». При этом возникнет импульс переноса, который переведет триггер 2 в состояние «1». В счётчике фиксируется число 0010. После третьего импульса триггер 1 вновь перейдёт  в состояние «1», а остальные триггеры останутся в прежнем состоянии. С приходом четвёртого импульса триггер 1 перейдёт в состояние «0», а возникший импульс переноса поступит на триггер 2 и также переведёт его в состояние «0». В свою очередь на выходе триггера 2 тоже возникнет перенос в результате которого триггер 3 перейдёт в состояние «1» в счётчике появиться число 100. Так счёт будет продолжаться до тех пор пока счётчик не отсчитает максимально возможное для четырёх разрядов число 1111.

Ход работы:

  1.  Проанализировать работу счётчика

  1.  Зарисовать временную диаграмму, составить таблицу истинности.
  2.  Сделать вывод.

Литература: В.В. Стрыгин, Л.С. Щарев гл.

Составил преподаватель Ломака Н.Е.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

23046. Тригери 1.45 MB
  1 зображено схему найпростішого RSтригера на елементах 2ІНЕ серії 74 із зворотнім звязком. Встановлення тригера в 10 відбувається при подачі нуля на NSNR при цьому протилежний вхід повинен бути встановлений в одиницю. Подача двох нулів є забороненою комбінацією при якій стан тригера буде невизначеним. Для даної схеми тригера доцільно у початковий момент встановити режим зберігання інформації потім у деякий момент подати імпульс встановлення 1 потім імпульс встановлення 0 після цього знову використати режим зберігання і нарешті...
23047. Регістри та лічильники 1.83 MB
  Виведіть графік залежності вхідних Reset Shift Info та вихідних Q0Q2 цифрових сигналів регістра від часу та поясніть ці залежності. Виведіть відповідні графіки для вхідних та вихідних сигналів та поясніть ці залежності. Джерела пробних сигналів підберіть таким чином щоб регістр послідовно виконав операції: а паралельного запису числа 0101; б перетворення цього числа на послідовний код; в послідовного запису числа 1010; Проведіть моделювання для цієї схеми. Виведіть відповідні графіки для вхідних та вихідних сигналів та поясніть ці...
23048. Імпульсні цифрові схеми 2.62 MB
  Формувачі імпульсів. 1 зображено схему формувача імпульсів на логічних елементах ІНЕ. 1 Недоліком цієї схеми є те що для формування імпульсів досить великої тривалості потрібно використати велику кількість логічних елементв. 2 Для формування імпульсів з синусоїдальної напруги часто застосовується тригер Шмітта рис.
23049. Схеми на операційних підсилювачах. Інвертуюче увімкнення ОП 2.04 MB
  Завдяки своєму високим коефіцієнту підсилення та вхідному опору а також низькому опору вихідному операційні підсилювачі ОП дуже широко застосовуються у схемотехніці особливо в мішаних аналоговоцифрових схемах. Додавши до ОП коло зворотнього звязку можна отримати підсилювач практично з будьяким коефіцієнтом підсилення. Коефіцієнт підсилення такої схеми у межах лінійності ОП рівний Rc Rin. Параметри ОП дозволяють добирати Rc та Rin у широкому діапазоні опорів отримуючи різні коефіцієнти підсилення.
23050. Цифро-аналогові перетворювачі 1.33 MB
  1 зображено схему 4розрядного ЦАП. 1 Лічильник U3A та пробні джерела складають тестову схему яка послідовно подає на вхід ЦАП цифрові коди від 0 0000 до 15 1111. Зростаючий код на виході ЦАП буде перетворюватися на лінійно зростаючу напругу. 2 зображено схему дослідження 8розрядного інтегрального ЦАП.
23051. Ознайомлення з основними можливостями пакета програм автоматизованого проектування електронних схем MicroSim PSPICE 8.0 1.35 MB
  Система автоматизованого проектування MicroSim PSPICE використовує один з найбільш вдалих кодів схемотехнічного моделювання SPICE Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis який був розроблений на початку 70х років фахівцями Каліфорнійського університету США. Фактично зазначений код став стандартним для моделювання електронних схем і застосовується також у інших відомих системах моделювання схем зокрема MicroCap а вхідний формат мови завдань SPICE підтримується практично усіма пакетами автоматизованого проектування електронних...
23052. Електронний ключ на біполярному транзисторі 482 KB
  Каскад виконує логічну операцію заперечення оскільки високий рівень напруги на вході забезпечує введення транзистора у режим насичення коли напруга на навантаженні буде низькою. При введенні наведеної вище схеми дослідження ключового каскаду застосовуються джерела сталої напруги живлення VCC та імпульсної вхідної напруги VIN. Перелічимо основні параметри даних джерел: Як джерело сталої напруги живлення застосовується стандартна модель VSRC що міститься у бібліотеці source. Основними є такі її параметри: DC стала напруга що її виробляє...
23053. Електронні ключі на МДН-транзисторах 1.07 MB
  Вважайте що напруга живлення дорівнює 10 В амплітуда вхідного імпульсу 10 В тривалість цього імпульсу 500 нс його період 1000 нс. Тривалості фронту і спаду імпульсу задайте дуже малими наприклад по 0. Поясніть зміни у тривалості спаду вихідного імпульсу та рівні напруги логічного нуля на виході. Параметри джерел вважайте такими: напруга живлення 20 В амплітуда вхідного імпульсу 20 В тривалість цього імпульсу 500 нс його період 1000 нс.
23054. Базовий елемент транзисторно-транзисторної логіки (ТТЛ) 1016 KB
  Насправді опором навантаження для виходу ТТЛсхеми звичайно є вхідний опір наступної ТТЛсхеми. Оскільки у реальних ситуаціях на один вихід треба підєднувати досить багато входів важливим є такий параметр схеми як навантажувальна здатність тобто максимальна кількість входів яку можна навантажити на вихід без втрати працездатності схеми. Оскільки транзистори в даній схемі працюють у режимах насичення та відсікання має місце досит значна інерційність схеми потрібен певний час для переведення транзисторів з одного граничного стану в...