16294

Конструкция регистрирующего органа и схему управления координат

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Лабораторная работа N7 Задание: Предложить 2х координатный регистрирующий прибор. Дать конструкцию регистрирующего органа и схему управления координат. Решение: Предлагаю следующее: Принцип действия следующий. Чертеж в программе на ПК разбивается на отрезки к...

Русский

2013-06-20

613.48 KB

1 чел.

Лабораторная работа N7

Задание: Предложить 2-х координатный регистрирующий прибор. Дать конструкцию регистрирующего органа и схему управления координат.

Решение:

Предлагаю следующее:

Принцип действия следующий. Чертеж в программе на ПК разбивается на отрезки, каждый из которых передается через любой интерфейс связи на графопостроитель где обрабатываются программой ПЛК. Программа ПЛК формирует импульсы управления, которые преобразуются коммутатором, усиливаются усилителем и подаются на шаговые двигатели. Один из них отвечает за продольное, другой за поперечное перемещение.

Через редукторы шаговые двигатели перемещают рисующую каретку. Управление кареткой (подьем над рабочей поверхностью и опускание) здесь не рассматривается.


Далее привожу пример программы ПЛК, программа написана на VB 6.0 и эмулирует действие реального графопостроителя.

На форме (Form1) расположены элементы:

List1 – Выбор способа ввода данных,

Text1, Text2, Text3, Text4, Text5 – Поля ввода координат точек отрезка и шага интерполяции,

Command1 – Кнопка запуска выполнения построения,

Picture1 – Поле построения.


Далее приведена программа эмулятора.

Общие переменные:

Обработчик события нажатия кнопки:

Вычисление массива точек для выполнения построения ломаной по координатам:

Код представлен только для одного первого квадранта, но построение ведется во всех четырех, зависит от угла наклона отрезка: 

Модуль вывода изображения:

Настройки интерфейса:


Результаты работы программы с различными параметрами:


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

17289. КУРС ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ Короткий конспект лекцій 3.51 MB
  Курс вищої математики. Частина 1. КУРС ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ Короткий конспект лекцій ЧАСТИНА 1 2005 Комплексні числа. Визначення. Комплексним числом z називається вираз де a і b дійсні числа i уявна одиниця що визначається співвідношенням...
17290. КУРС ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ. Диференціальне числення функції однієї змінної 2.83 MB
  Курс вищої математики. Частина 2. КУРС ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ ЧАСТИНА 2 2005 Диференціальне числення функції однієї змінної. Похідна функції її геометричний і фізичний зміст. Визначення. Похідної функції fx у точці х = х0 називається границя ...
17291. Основні поняття інформаційної безпеки 60.5 KB
  Лекція 1. Основні поняття інформаційної безпеки Під інформаційною безпекою розуміють стан захищеності оброблюваних даних та даних що зберігаються та передаються від незаконного ознайомлення перетворення і знищення а також стан захищеності інформаційних ресурсів
17292. Ідентифікація та автентифікація 136.5 KB
  Лекція 2. Ідентифікація та автентифікація Основні поняття і класифікація Застосування при міжмережевій взаємодії відкритих каналів передачі даних створює потенційну загрозу проникнення зловмисників порушників. Якщо пасивний порушник має нагоду тільки проглядати
17293. Моделі загроз та порушників безпеки 127.5 KB
  Лекція 3. Моделі загроз та порушників безпеки Поняття загрози інформації Безпечна або захищена система це система із засобами захисту які успішно і ефективно протистоять визначеним загрозам безпеки. Виходячи із цього першим кроком в побудові захищеної системи є ід
17294. Політика безпеки 103.5 KB
  Лекція 4. Політика безпеки Поняття політики безпеки Фундаментальним поняттям захисту інформації є політика безпеки ПБ або політика захисту. Важливість цього поняття важко переоцінити існують ситуації коли правильно сформульована політика є чи не єдиним механізм
17295. Вступ до криптології 111 KB
  Лекція 5. Вступ до криптології Виключно важливим механізмом захисту інформації є криптографія. Оскільки цей складний і широкий розділ математики вимагає окремого детального вивчення тут подамо лише основні відомості з криптології. Проблема захисту інформації шляхом...
17296. Віруси. Загальні відомості 92.5 KB
  Лекція 6. Віруси. Загальні відомості Створенням будьякої комп'ютерної програми її автор переслідує певну мету. Іноді їм можуть бути допущені помилки і написана програма буде робити не зовсім те що спочатку задумувалося або навіть зовсім не те. Однак кожна програма обов'...
17297. Методи та засоби антивірусного захисту 111 KB
  Лекція 7. Методи та засоби антивірусного захисту Загальні відомості Усі знають що для захисту від шкідливих програм потрібно використовувати антивіруси. Але в той же час нерідко можна почути про випадки проникнення вірусів на захищені антивірусом комп'ютери. У кожном...