1631

Послеродовой период. Общие изменения в организме самок после родов

Доклад

Медицина и ветеринария

Послеродовой период - время от окончания родов(изгнание последа) до завершения инвазии половых и других органов роженицы.

Русский

2013-01-06

19.87 KB

6 чел.

Послеродовой период. Общие изменения в организме самок после родов

Послеродовой период- время от окончания родов(изгнание последа) до завершения инвазии половых и других органов роженицы, т. е период восстановления о того состояния до того состояния, в каком они находились до беременности. У всех животных послеродовой период заканчивается новой беременностью или бесплодием. Продолжительность послеродового периода зависит от видовых особенностей животного, длительность 3-4 недели. В послеродовой период происходит перестройка всего организма, несколько повышается температура тела, учащается пульс и дыхание. Происходит сухой некроз и отторжение карункулов. Маточная слизь, кровь, остатки плодных оболочек и плодных вод, распадающие карункулы выводятся наружу в виде послеродовых выделений- лохий.

В первые 3 дня после родов стенки матки утолщаются, объем матки уменьшается в 2-3 раза. С уменьшением матки сокращаются и мышцы шейки. Полностью шейка закрывается обычно после завершения инволюции матки.

В первые 2-3 дня после родов слущивается весь покровный эпителий слизистой оболочки матки и в дальнейшем восстанавливается за счет разрастания эпителия маточных желез.

В течение 12-15 дней после родов наблюдается выведение из матки лохий.

В состав лохий входят: кровь из разорванных сосудов оболочек и пуповины, остатки плодных вод и частиц плаценты, слущенный покровный эпителий эндометрия, секрет слизистой оболочки матки. Шейка матки закрывается полностью, как правило, после завершения инволюции матки и очищения ее полости от лохий.

В первые 2 дня лохии кровянистые, на 3-6-й день становятся бурыми с зеленоватым оттенком до остатков пигмента биливердина, на 7-9-й день мутные с желтоватым оттенком тягучие выделения, на 10-12-й день прозрачные тягучие выделения, которые иногда продолжаются до 15-го дня после родов.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

25165. Проблема істини у філософії. Гносеологічне і онтологічне розуміння істини. (за Коретом) 24 KB
  Проблема істини у філософії. Гносеологічне і онтологічне розуміння істини. за Коретом Австрійський філософ Корет виокремлює 3 види істини: логічну онтічну та онтологічну. З цього приводу Корет виділяє 3 концепції істини: кореспондентна відповідність пізнання і судження з предметом іншими словами це те що дійсно є консенсусна дещо вважається істинним якщо компетентні в цій області судді погодяться з цим та когерентна нове знання не має суперечити вже існуючому має узгоджуватися з ним.
25166. Проблема істини у філософії. Гносеологічне і онтологічне розуміння істини 32.5 KB
  Проблема істини у філософії. Гносеологічне і онтологічне розуміння істини. Класичне визначення істини яке потім стало традиційним у філософії дав Арістотелькореспондентська теорія істини визначивши істину як відповідність наших знань дійсності. Це визначення істини визнавали такі мислителі як Аквінський Гольбах Гегель Фейєрбах а також Маркс.
25167. Філософські засади гуманітарного знання 28 KB
  Філософські засади гуманітарного знання Тривалий час для філософії головним напрямком орієнтації були ідеали природничого знання точність обєктивність повторюваність результату. Проте досить давно було підміченим що значна частина гуманітарного знання яке отримує своє коріння в культурі і з яким дуже тісно виявляється повязаним філософське знання не знаходить адекватного відображення в теорії і методології природничого знання. Головні проблеми гуманітарного знання властиві також і філософії пізнавальне і ціннісне відношення людини...
25168. Арістотель. «Метафізика»: вчення про сутність 22.5 KB
  Справді ми маємо на увазі одне й те ж коли говоримо людина і одна людина людина що існує і людина.
25169. Ідея поступу в філософії історії Просвітництва 24 KB
  Ідея поступу загальносвітоглядна ідея що відображає віру в прогрес і є символом європейської цивілізації. Активного розвитку в епоху Просвітництва набуває ідея розвитку. Ідея поступу розглядає історію як певний процес що прямує до досконалості. Також ідея поступу включає в себе ідею породження тобто кожна наступна стадія розглядається як результат попередньої.
25170. Поняття феномену у феноменологічній філософії 31 KB
  Поняття феномену у феноменологічній філософії Феномен від грецьк. У феноменології Гуссерля Ф. дається в принципово іншій феноменологічній установці. Після процедури феноменологічної редукції очищення змісту свідомості від натуралізму та психологізму цей зміст постає як інтенційна даність ноезоноематичних актів що конституюють змістовний результат пізнання.
25171. М.Фуко. “Слова і речі” 28 KB
  Підзаголовок Археологія гуманітарного знання. Археологія як протиставлення кумулятивістським концепціям для яких найважливішим є прогрес знання через накопичення спостережених фактів. В книзі Археологія знання доробив та помякшив розриви між епістемами за рахунок поняття дискурсивна практика.
25172. Роль соціальних інститутів в житті суспільства 25.5 KB
  Соціальні інститути бувають: Економічні поділ праці право приватної власності заробітна плата; Політичні держава армія суд партії Інститути шлюбу та сімї Виховні Соціальні інститути в системі культури.Дюркгейма вивів ряд базових соціальних характеристик якими повинні володіти соціальні інститути. Інститути сприймаються індивідами як зовнішня реальність. Інститути сприймаються індивідом як об'єктивна реальність.
25173. Поняття нації в сучасній соціальній філософії 25 KB
  Поняття нації в сучасній соціальній філософії. Але якщо говорити про сучасне розуміння нації то панує ряд таких тенденцій: Нації це явища модерної епохи Європоцентризм погляди дослідників завжди спрямовані на Європу пр розгляді цього поняття Нації це штучно створений феномен вони є продуктом процесу модернізації та створені для певних цілей. Нації це територіальні та політичні спільноти Вони завжди засновані на соціальній комунікації. Ентоні Сміт пропонує виокремлювати такі підходи до розуміння нації в сучасну епоху:...