1633

Признаки беременности ( вероятные и истинные)

Доклад

Медицина и ветеринария

Беременность животных определяют путем опроса обслуживающего персонала (сбора анамнеза) и исследованием животного. Признаки беременности, обнаруживаемые при наружном исследовании животного.

Русский

2013-01-06

19.9 KB

4 чел.

Признаки беременности ( вероятные и истинные)

Беременность животных определяют путем опроса обслуживающего персонала (сбора анамнеза) и исследованием животного.

Сбором анамнеза и исследованием животного удается установить два вида признаков беременности:

1) вероятные, указывающие на возможность беременности;

2) истинные, т. е. свойственные только беременному животному. Из анамнеза можно выявить такие вероятные признаки беременности, как отсутствие течки и охоты после осеменения, ослабление или прекращение функции молочной железы и др. Наружным и особенно внутренним (ректальным) исследованиями удается выявить не только вероятные, но и истинные признаки беременности.

Признаки беременности, обнаруживаемые при наружном исследовании животного. Наружное исследование на беременность слагается из двух диагностических приемов: осмотра животного и прощупывания брюшной стенки.

Осмотром животного можно установить изменение контура живота, увеличение молочной железы, отеки конечностей и брюшной стенки (вероятные признаки).

Прощупыванием брюшной стенки выявляется истинный признак беременности - обнаружение плода.

У коровы брюшную стенку прощупывают справа ладонью левой руки по линии от коленного сустава до подреберья.

У мелких животных брюшную стенку прощупывают обычно двумя руками одновременно с обеих сторон.

Признаки стельности у коров. Вероятные признаки: отсутствие течки и охоты после осеменения, постепенное увеличение объема живота в нижней части и несколько справа. Истинные признаки: с 5-6-го месяцев стельности движение и твердые части плода, чаще в области правой брюшной стенки по линии, идущей от коленного сустава вперед к подреберью, и в очень редких случаях слева между рубцом и левой брюшной стенкой.

Признаки жеребости у кобыл. Вероятные признаки: отсутствие течки и охоты после осеменения, постепенное увеличение объема живота снизу и слева, реже справа (с середины жеребости). Истинные признаки: движение и твердые части плода (обнаруживаются с 6-7-го месяца жеребости).

Признаки суягности овец и коз. Отсутствие очередной охоты. Во второй половине суягности: увеличение и выпячивание правой стороны живота; можно прощупать через брюшные стенки плоды. К концу беременности набухают вульва, вымя и начинается отделение молозива.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

58014. Гістотехнології. Основні напрямки біотехнології 80.5 KB
  Мета: розглянути один з нових напрямів біотехнології який займається створенням біологічних замісників тканин і органів; формувати поняття тканинна інженерія розвивати інтелектуальні здібності логічне мислення; виховувати бережливе ставлення до живих організмів та власного здоровя...
58016. ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДСТВА 30.5 KB
  Також з являється страшна проблема озброєння і збереження миру на Землі проблема збільшення чисельності населення на планеті проблеми з виробництвом та використанням все більших і більших обсягів енергії продуктів харчування тощо.
58017. ГРАФІЧНИЙ СПОСІБ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ РІВНЯНЬ 197 KB
  Алгоритм графічного способу розвязування рівнянь; вигляд і властивості функцій; означення коренів рівняння; що означає розвязати рівняння. Визначати вид функції та її графіка; будувати графіки функцій; розвязувати рівняння графічним способом; аналізувати порівнювати робити висновки щодо розвязків рівняння.
58018. Графіки - джерело інформації 81.5 KB
  Мета уроку: закріпити знання учнів про зміст поняття «графік залежності» та спосіб побудови графіків руху та зміни температур; продовжити роботу по формуванню вмінь будувати графіки з залежності величин за даними таблиці, робити опис деяких властивостей залежності за графіком...
58019. Графічні зображення в текстових документах Розробка урока-ділової гри 53.5 KB
  Мета ознайомити учнів з прийомами створення та обробки графічних обєктів способами вставки малюнків та обєктів з інших додатків до текстового документа; розвивати мовлення учнів вміння робити висновки вміння працювати з додатковими матеріалами аналізувати інформацію виділяти головне...
58020. Перетворення графіків. Квадратична функція 292 KB
  Мета: підготуватися до контрольної роботи. Узагальнити та систематизувати знання з даної теми, формувати вміння виконувати перетворювання графіків, будувати графіки квадратичної функції; розвивати логічне мислення, культуру математичної мови і записів, виховувати інтерес до математики, старанність, відповідальність перед товаришами.
58021. Быт и традиции древних греков 41 KB
  Обучающие: изучить быт и традиции спартиатов и афинян; охарактеризовать особенности воспитания граждан в различных полисах древней Греции; сформировать у учащихся представления о древних Олимпийских играх; познакомить учащихся с историческими источниками позволяющими получить необходимую информацию...
58022. Греко-персидские войны 76.5 KB
  Цели урока: изучить причины ход и сформулировать итоги греко-персидских войн рассмотреть ход основных битв; формировать умения: заполнения хронологических таблиц исторических событий изучения событий в логике причины ход следствие описания и анализа хода исторических событий...