1633

Признаки беременности ( вероятные и истинные)

Доклад

Медицина и ветеринария

Беременность животных определяют путем опроса обслуживающего персонала (сбора анамнеза) и исследованием животного. Признаки беременности, обнаруживаемые при наружном исследовании животного.

Русский

2013-01-06

19.9 KB

4 чел.

Признаки беременности ( вероятные и истинные)

Беременность животных определяют путем опроса обслуживающего персонала (сбора анамнеза) и исследованием животного.

Сбором анамнеза и исследованием животного удается установить два вида признаков беременности:

1) вероятные, указывающие на возможность беременности;

2) истинные, т. е. свойственные только беременному животному. Из анамнеза можно выявить такие вероятные признаки беременности, как отсутствие течки и охоты после осеменения, ослабление или прекращение функции молочной железы и др. Наружным и особенно внутренним (ректальным) исследованиями удается выявить не только вероятные, но и истинные признаки беременности.

Признаки беременности, обнаруживаемые при наружном исследовании животного. Наружное исследование на беременность слагается из двух диагностических приемов: осмотра животного и прощупывания брюшной стенки.

Осмотром животного можно установить изменение контура живота, увеличение молочной железы, отеки конечностей и брюшной стенки (вероятные признаки).

Прощупыванием брюшной стенки выявляется истинный признак беременности - обнаружение плода.

У коровы брюшную стенку прощупывают справа ладонью левой руки по линии от коленного сустава до подреберья.

У мелких животных брюшную стенку прощупывают обычно двумя руками одновременно с обеих сторон.

Признаки стельности у коров. Вероятные признаки: отсутствие течки и охоты после осеменения, постепенное увеличение объема живота в нижней части и несколько справа. Истинные признаки: с 5-6-го месяцев стельности движение и твердые части плода, чаще в области правой брюшной стенки по линии, идущей от коленного сустава вперед к подреберью, и в очень редких случаях слева между рубцом и левой брюшной стенкой.

Признаки жеребости у кобыл. Вероятные признаки: отсутствие течки и охоты после осеменения, постепенное увеличение объема живота снизу и слева, реже справа (с середины жеребости). Истинные признаки: движение и твердые части плода (обнаруживаются с 6-7-го месяца жеребости).

Признаки суягности овец и коз. Отсутствие очередной охоты. Во второй половине суягности: увеличение и выпячивание правой стороны живота; можно прощупать через брюшные стенки плоды. К концу беременности набухают вульва, вымя и начинается отделение молозива.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

78294. Основи теорії адаптації і спортивне тренування 197.5 KB
  Адаптаційні реакції організму які підтримують стабільність гомеостазу. Адаптація організму до умов середовища зовнішнього та внутрішнього що постійно змінюються це процес динамічного пристосування організму до даних змін який покликаний зберігати в ньому гомеостатичну рівновагу. Фізіологічний сенс адаптації організму до зовнішніх і внутрішніх чинників полягає в підтримці гомеостазу і відповідно життєздатності організму практично в будьяких умовах на які він може адекватного реагувати. Виокремлюють абсолютну адаптованість організму...
78295. Серцево-судинна система в умовах спокою, фізіологічних стресів, під час фізичного навантаження та в умовах патології: серцево-судинна система в умовах спокою 66.95 KB
  Кінцевий результат транскапілярної дифузії полягає в тому що інтерстиціальна рідина має тенденцію набути складу крові що надходить. Необхідні дві умови для того щоб в даний циркуляторний механізм ефективно регулював склад інтерстиціальної рідини: 1 повинен здійснюватися адекватний кровоток через тканинні капіляри; 2хімічний склад артеріальної крові що надходить має регулюватися таким чином щоб забезпечити оптимальний склад інтерстиціальної рідини. Відповідно праве і ліве серце повинні викидати в судинне русло однаковий обєм крові за...
78296. Серцево-судинна система в умовах спокою, фізіологічних стресів, під час фізичного навантаження та в умовах патології: серцево-судинна система в умовах фізіологічних стресів і під час фізичного навантаження 73.2 KB
  Реакція серцево судинної системи на фізичне навантаження. Короткий зміст лекції: Реакція серцево судинної системи на фізичне навантаження. Під час фізичного навантаження функціональні зміни що відбуваються у серцевосудинній системі спрямовані на задоволення вимог які ставляться до неї а саме: збільшення доставки поживних речовин до працюючих м‘язів і своєчасне виведення з організму продуктів метаболізму.
78297. Серцево-судинна система в умовах спокою, фізіологічних стресів, під час фізичного навантаження та в умовах патології: серцево-судинної системи в умовах патології 70.15 KB
  Ішемічна хвороба серця. В цілому стан шоку виникає якщо або суттєво знижена насосна функція серця або наповнення камер серця відбувається дуже неадекватно. Існує декілька додаткових компенсаторних процесів які виникають у разі виникнення шоку: Дихання часте і поверхневе що посилює венозне повернення до серця через діяльність дихального насосу. Однак через те що компенсаторні механізми включають значне звуження артеріол то кровоток в тканинах за виключенням серця і головного мозку може виявитися неадекватним не зважаючи на майже...
78298. Бронхо-легенева система в умовах спокою, тренувальних впливів, екстремальних, граничних та патологічних станів: бронхо-легенева система в умовах спокою 157.42 KB
  Кількісні показники зовнішнього дихання. Для цього треба застосовувати комплекси фізичних вправ які розвивають дихання. Дихання людини Дихання людини складається з таких процесів: Зовнішнє дихання вентиляція легень надходження повітря в повітроносні шляхи і газообмінміж альвеолами та зовнішнім середовищем. Значення дихання для людини Газообмін між організмом і зовнішнім середовищем надходження О2 до клітин організму а також виведення СО2 з організму.
78300. НОРМИРОВАНИЕ ТОЧНОСТИ УГЛОВЫХ РАЗМЕРОВ 187 KB
  Система единиц на угловые размеры Углом в плоскости называется геометрическая фигура образованная двумя лучами сторонами угла выходящими из одной точки вершины. Полуплоскости называются гранями двугранного угла а их общая прямая ребром. В промышленности чаще всего приходится иметь дело с двугранными углами однако для удобства измерений требования к точности относятся к углу в плоскости т. углу получаемому пересечением двугранного угла плоскостью перпендикулярной ребру.
78301. НОРМИРОВАНИЕ ТОЧНОСТИ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ 606 KB
  Резьбовые соединения используемые в машиностроении Резьбовым соединением называется соединение двух деталей с помощью резьбы т. элементов деталей имеющих один или несколько равномерно расположенных винтовых выступов резьбы постоянного сечения образованных на боковой поверхности цилиндра или конуса. Контур сечения канавок и выступов в плоскости проходящей через ось резьбы общий для наружной и внутренней резьбы называется профилем резьбы.
78302. НОРМИРОВАНИЕ ТОЧНОСТИ ПРЯМОБОЧНЫХ ШЛИЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ 398.5 KB
  Шлицевым соединением или зубчатым соединением называется разъемное соединение вала с отверстием когда на валу имеются зубья выступы а в отверстии соответствующие впадины шлицы. Шлицевое соединение можно представить как многошпоночное соединение с равномерно расположенными шпонками. В зависимости от формы профиля выступов у вала и впадин у втулки имеются прямобочные шлицевые и эвольвентные соединения. Значительно реже применяются шлицевые соединения с треугольным профилем.