16333

Табулирование функции

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Лабораторная работа № 5 Табулирование функции Цель: приобретение навыков программирования вычисления значений функции вида y=fx на промежутке [ab] с шагом h и z=fxy на промежутке [ab] и [cd] с шагом hx и hy с помощью пользовательской подпрограммыпроцедуры. Индивидуальные в

Русский

2013-06-20

209.5 KB

45 чел.

Лабораторная работа № 5

Табулирование функции

Цель: приобретение навыков программирования вычисления значений функции вида y=f(x) на промежутке [a,b] с шагом h и z=f(x,y) на промежутке [a,b] и [c,d] с шагом hx и hy с помощью пользовательской подпрограммы-процедуры.

Индивидуальные варианты лабораторной работы № 5 представлены в таблице 8

Перед  выполнением  лабораторной работы № 5  разберите

примеры 8, 9, которые представлены в файле Табулирование функции.doc

Таблица 8

№ В

Варианты индивидуальных заданий

Разработать пользовательскую процедуру вычисления значения выражения

1

Вычислить 7 значений функций

,

где начальное значение а=0.14х, шаг а=0.22

2

На интервале  и  с шагом  и  протабулировать функцию

3

Для каждого  при всех  с шагом  вычислить

, х=0.792

4

На интервале  с шагом  протабулировать функцию

5

На интервале  с шагом  для каждого «b» из интервала  с шагом  протабулировать функцию

6

Для каждого  с шагом  при всех  вычислить , причём, если , , иначе

7

На интервале  с шагом  определить количество отрицательных значений функции , где а=0.8х, b=2.2х

8

Для каждого  с шагом  вычислить по 6 значений функции , где начальное значение , а шаг

9

На интервале протабулировать функцию , причём шаг , где , х=0.44

10

Для каждого  с шагом  при всех , вычислить

,

причём, если , то , иначе , х=0.087

11

На интервале  с шагом  протабулировать функцию

где х=0.881, а=0.96, в=1.44

12

Для каждого  с шагом  вычислить по 4 значения , где начальное значение , а шаг , х=1.44

13

На интервале  с шагом  для которого  из интервала  с шагом  протабулировать функции , , а1=0.74, b1=1.56, а2=0.22, b2=0.88, х=0.567

14

На интервале  протабулировать функцию

,

причём, если , то , иначе , х= 0.416

15

Для каждого  с шагом  вычислить по 4 значения , где начальное значение z=0.2, а шаг

16

На интервале  с шагом  протабулировать функцию:

где ; х=0.14

17

На интервале  с шагом  для каждого z из интервала  с шагом  протабулировать функции

;

х=1.15

18

Для каждого  с шагом  вычислить по 5 значений , где начальное значение , шаг , х=0.548

19

На интервале  с шагом  для каждого  из интервала  с шагом  протабулировать функции

и ,

где  х=0.833

20

На интервале  протабулировать функцию

,

причём, если , то , иначе , а=1.18, b=2.44, х=0.564


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

69376. ОСОБЛИВОСТІ АРХІТЕКТУРИ ОКРЕМИХ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ МОДУЛІВ МІКРОКОНТРОЛЕРА 996 KB
  Схема інкременту призначена: для збільшення на 1 у кожному машинному циклі вмісту регістрів T C0 T C1 для яких встановлений режим таймера і дозволена лічба; для збільшення на 1 вмісту регістрів T C0 T C1 для яких встановлений режим лічильника зовнішніх подій дозволена...
69377. Архітектура паралельних портів та підсистема переривань 910.5 KB
  Існує два способи обміну даними між зовнішніми пристроями (ЗВПР) і мікропроцесорною системою (МПС): паралельний, коли одночасно передаються всі біти або декілька біт слова даних; послідовний, коли біти слова даних пересилаються по черзі, починаючи, наприклад, з його молодшого розряду.
69378. Архітектура послідовних портів 1.23 MB
  Існує два способи обміну даними між зовнішніми пристроями ЗВПР і мікропроцесорною системою МПС: паралельний коли одночасно передаються всі біти або декілька біт слова даних; послідовний коли біти слова даних пересилаються по черзі починаючи наприклад з його молодшого розряду.
69379. Організація пам’яті Мікроконтролерів родини МК-51 999.5 KB
  Місце модуля пам’яті у структурі мікроконтролера Призначення та місце модуля пам’яті у мікропроцесорних системах При вивченні модульної структури мікропроцесорної системи МПС відзначалося що одним з основних її модулів є...
69380. ТАКТУВАННЯ, РЕЖИМИ ЗНИЖЕНОГО ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ ТА СКИДАННЯ 560.5 KB
  Блок керування та синхронізації мікропроцесора Блок керування та синхронізації призначений для формування синхронізуючих і керуючих сигналів які забезпечують координацію спільної роботи блоків МКра у всіх допустимих режимах роботи.
69381. Особливості архітектури типового мікроконтролера родини МК-51 2.36 MB
  Структура типового МК (мікроконтролера) родини МК-51 (рисунок 1) містить: арифметико-логічний пристрій (АЛП); регістри тимчасового збереження операндів (програмно недоступні, на структурі МК позначені Т1, Т2); один з основних регістрів – акумулятор, на структурі МК позначений А...
69382. Особливості розробки робочої керуючої програми та програмна модель мікроконтролера 302 KB
  РПД являє собою 128 восьмирозрядних регістрів які призначені для прийому збереження та видачі різноманітної інформації. Шістнадцять із цих регістрів допускають побітову адресацію. В області молодших адрес РПД знаходяться 4 банки регістрів загального призначення РЗП кожен...
69383. ХАРАКТЕРИСТИКА КОМАНД МІКРОКОНТРОЛЕРА 208 KB
  Мнемоніка команди представлення коду операції у вигляді сполучення латинських літер що мають визначений зміст використовуються англійські слова або скорочення наприклад MOV PUSH POP JMP CLR NOP. Мнемокод включає в себе мнемоніку команди та опис операндів які беруть участь в операції.