16349

ИССЛЕДОВАНИЕ ИНДУКЦИОННОГО РЕГУЛЯТОРА И ФАЗОРЕГУЛЯТОРА

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

ИССЛЕДОВАНИЕ ИНДУКЦИОННОГО РЕГУЛЯТОРА И ФАЗОРЕГУЛЯТОРА 1. Цель работы 1.1. Изучить работу асинхронной машины с фазным ротором в режиме индукционного регулятора и фазорегулятора. 1.2. Ознакомиться с принципиальными схемами индукционного регулятора и фазорегулятор

Русский

2013-06-20

192.5 KB

55 чел.

ИССЛЕДОВАНИЕ ИНДУКЦИОННОГО РЕГУЛЯТОРА

И ФАЗОРЕГУЛЯТОРА

1. Цель работы

1.1. Изучить  работу асинхронной машины с фазным ротором в  режиме индукционного регулятора и фазорегулятора.

1.2. Ознакомиться с принципиальными схемами индукционного регулятора и фазорегулятора, реализующими  трансформаторный режим работы асинхронной машины.

1.3. Снять экспериментальные характеристики регуляторов и построить их векторные диаграммы.

2. Общие указания

В трансформаторном режиме используется асинхронная машина с фазным ротором, которая  работает при заторможенном роторе (S=1). В этом режиме машина является электромагнитным преобразователем и не преобразует электрическую энергию в механическую или обратно. Однако при включении асинхронной машины в трансформаторном режиме следует учитывать что:

а) так как на ротор и статор действует вращающий момент, который можно определить по круговой диаграмме, статор и ротор должны быть надежно закреплены;

б) между обмотками ротора и статора возможны трансформаторная и автотрансформаторная связь.

3. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА ЛАБОРАТОРНОГО СТЕНДА

3.1. Принципиальная схема

Принципиальная схема лабораторного стенда «Исследование индукционного регулятора и фазорегулятора» представлена на рисунке. На принципиальной схеме изображены все электрические элементы и приборы, необходимые для проведения испытаний.

3.2. Принципы работы схемы

Для выполнения раздела лабораторной работы «Исследование индукционного регулятора» необходимо собрать схему индукционного регулятора переводом ручки переключателя S в положение «Индукционный регулятор» (ИР). При этом обмотки С1С1, С3С4, С5С6, и Р1Р2, Р3Р4, Р5Р6 соединяются в схему индукционного регулятора.

Рисунок. Принципиальная схема лабораторного стенда

В качестве первичной обмотки служат обмотки ротора, соединённые звездой. Вторичной обмоткой служат фазные обмотки статора, которые включены последовательно с фазными напряжениями сети. Вольтметр PV1 постоянно переключён к питающим линиям после включения SA.

При передаче напряжения выключателем SA вольтметр PV1 показывает напряжение питания. Вольтметр PV2 показывает ЭДС одной из фаз вторичной обмотки. Вольтметр PV3 показывает линейное выходное напряжение индуктивного регулятора.

Для проведения лабораторной работы «Исследование фазорегулятора» собирается схема фазорегулятора переводом ручки переключателя в положение «Фазорегулятор» (ФР). Статорная обмотка электродвигателя служит первичной обмоткой и с помощью переключателя «S» соединяется по схеме  «звезда». Обмотки ротора также соединены «звездой». Первичная и вторичная обмотки фазорегулятора имеют только магнитную связь. Вольтметр PV4 показывает выходное напряжение фазорегулятора.  Опорным напряжение для фазометра PS является напряжение сети.  Сопротивление RS служит нагрузкой для токовой цепи прибора PS.

Выключателем SA подаётся питающее напряжение на первичную обмотку фазорегулятора. Выходное напряжение фазорегулятора измеряется вольтметром PV4. Фазометр PS измеряет угол сдвига фазы выходного напряжения фазорегулятора относительно одноимённой фазы входного напряжения.

Таблица

эл


U2

cosφ

U3

В

В

-180о

380

0

-150о

310

0

-120о

230

-0.75

-90о

210

-0.92

-60о

400

0.99

-30о

430

0.9

0

420

0.65

+30о

370

0

+60о

320

0

+90о

260

-0.8

+120о

220

-0.96

+150о

210

0.97

+180о

230

0.6


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

64394. РОЗТАШУВАННЯ ЗУПИНОЧНИХ ПУНКТІВ МІСЬКОГО ПАСАЖИРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ 335.5 KB
  У транспортному обслуговуванні населення найкрупніших міст домінуюче положення займає (і буде займати на віддалену перспективу) міський пасажирський транспорт (МПТ). Функціонування сучасного міста неможливо уявити без розвиненої системи міського пасажирського транспорту...
64395. ВПЛИВ СИСТЕМ ОБРОБІТКУ Й УДОБРЕННЯ НА РОДЮЧІСТЬ ЧОРНОЗЕМУ ЗВИЧАЙНОГО ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ СІВОЗМІНИ В ПІВНІЧНОМУ СТЕПУ 320.5 KB
  Одним з таких напрямів є вдосконалення технологічних процесів зокрема шляхом опрацювання енергозберігаючих грунтозахисних систем обробітку ґрунту ощадливого залучення в біологічний кругообіг біогенних елементів промислового походження...
64396. АСОЦІАТИВНІ ІНВАЗІЇ СВИНЕЙ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ І СТЕПУ УКРАЇНИ 475.57 KB
  Повідомлення у вітчизняній та зарубіжній літературі вказують на те що найбільшого поширення зпоміж паразитарних захворювань свиней набули шлунковокишкові нематодози аскароз трихуроз езофагостомоз кишкові протозоози еймеріози ізоспороз...
64397. ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ У ДІТЕЙ З ХРОНІЧНОЮ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ 324 KB
  Це обумовлено неспецифічністю симптомів ураження ПЗ відсутністю простих достовірних діагностичних методів що дозволяють виявляти такі ураження складністю комплексної терапії цих хворих.
64398. ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УДОСКОНАЛЕННІ СТОМАТОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА В ОПТИМІЗАЦІЇ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ 464 KB
  На сьогоднішній день оцінка стану органів та тканин порожнини рота що досліджуються досить часто носить субєктивний характер та значною мірою залежить від досвіду знань і професійних особливостей лікаря-стоматолога.
64399. Керамограніт на основі кварц-польовошпатової сировини Приазовського кристалічного масиву 248.5 KB
  Метою дисертаційної роботи є розробка складів мас і опрацювання технології керамограніту на основі системного визначення вітчизняної кварцпольовошпатової сировини Приазовського кристалічного масиву.
64400. Аеродинамічне удосконалення лопаткових апаратів турбомашин на основі обернених задач 4.57 MB
  Метою дисертаційної роботи є розроблення методу розв'язування прямої та оберненої задач розрахунку тривимірної течії на довільній вісесиметричній поверхні течії у міжлопаткових каналах решіток турбомашин що ураховує...
64401. УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ 246 KB
  У працях зазначених вчених основна увага приділяється дослідженню організаційноекономічних аспектів здійснення зовнішньоекономічної діяльності аграрними підприємствами ролі державного регулювання цього процесу та напрями її децентралізації.
64402. ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕКУРЕНТНОГО ДОБОРУ НА ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРИ СТВОРЕННІ ГІБРИДІВ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ 298 KB
  Серед заходів підвищення продуктивності цукрових буряків важливе місце займає селекційногенетичний шлях покращення існуючих і створення нових компонентів гібридизації зокрема багатонасінних запилювачів для формування...