16349

ИССЛЕДОВАНИЕ ИНДУКЦИОННОГО РЕГУЛЯТОРА И ФАЗОРЕГУЛЯТОРА

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

ИССЛЕДОВАНИЕ ИНДУКЦИОННОГО РЕГУЛЯТОРА И ФАЗОРЕГУЛЯТОРА 1. Цель работы 1.1. Изучить работу асинхронной машины с фазным ротором в режиме индукционного регулятора и фазорегулятора. 1.2. Ознакомиться с принципиальными схемами индукционного регулятора и фазорегулятор

Русский

2013-06-20

192.5 KB

58 чел.

ИССЛЕДОВАНИЕ ИНДУКЦИОННОГО РЕГУЛЯТОРА

И ФАЗОРЕГУЛЯТОРА

1. Цель работы

1.1. Изучить  работу асинхронной машины с фазным ротором в  режиме индукционного регулятора и фазорегулятора.

1.2. Ознакомиться с принципиальными схемами индукционного регулятора и фазорегулятора, реализующими  трансформаторный режим работы асинхронной машины.

1.3. Снять экспериментальные характеристики регуляторов и построить их векторные диаграммы.

2. Общие указания

В трансформаторном режиме используется асинхронная машина с фазным ротором, которая  работает при заторможенном роторе (S=1). В этом режиме машина является электромагнитным преобразователем и не преобразует электрическую энергию в механическую или обратно. Однако при включении асинхронной машины в трансформаторном режиме следует учитывать что:

а) так как на ротор и статор действует вращающий момент, который можно определить по круговой диаграмме, статор и ротор должны быть надежно закреплены;

б) между обмотками ротора и статора возможны трансформаторная и автотрансформаторная связь.

3. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА ЛАБОРАТОРНОГО СТЕНДА

3.1. Принципиальная схема

Принципиальная схема лабораторного стенда «Исследование индукционного регулятора и фазорегулятора» представлена на рисунке. На принципиальной схеме изображены все электрические элементы и приборы, необходимые для проведения испытаний.

3.2. Принципы работы схемы

Для выполнения раздела лабораторной работы «Исследование индукционного регулятора» необходимо собрать схему индукционного регулятора переводом ручки переключателя S в положение «Индукционный регулятор» (ИР). При этом обмотки С1С1, С3С4, С5С6, и Р1Р2, Р3Р4, Р5Р6 соединяются в схему индукционного регулятора.

Рисунок. Принципиальная схема лабораторного стенда

В качестве первичной обмотки служат обмотки ротора, соединённые звездой. Вторичной обмоткой служат фазные обмотки статора, которые включены последовательно с фазными напряжениями сети. Вольтметр PV1 постоянно переключён к питающим линиям после включения SA.

При передаче напряжения выключателем SA вольтметр PV1 показывает напряжение питания. Вольтметр PV2 показывает ЭДС одной из фаз вторичной обмотки. Вольтметр PV3 показывает линейное выходное напряжение индуктивного регулятора.

Для проведения лабораторной работы «Исследование фазорегулятора» собирается схема фазорегулятора переводом ручки переключателя в положение «Фазорегулятор» (ФР). Статорная обмотка электродвигателя служит первичной обмоткой и с помощью переключателя «S» соединяется по схеме  «звезда». Обмотки ротора также соединены «звездой». Первичная и вторичная обмотки фазорегулятора имеют только магнитную связь. Вольтметр PV4 показывает выходное напряжение фазорегулятора.  Опорным напряжение для фазометра PS является напряжение сети.  Сопротивление RS служит нагрузкой для токовой цепи прибора PS.

Выключателем SA подаётся питающее напряжение на первичную обмотку фазорегулятора. Выходное напряжение фазорегулятора измеряется вольтметром PV4. Фазометр PS измеряет угол сдвига фазы выходного напряжения фазорегулятора относительно одноимённой фазы входного напряжения.

Таблица

эл


U2

cosφ

U3

В

В

-180о

380

0

-150о

310

0

-120о

230

-0.75

-90о

210

-0.92

-60о

400

0.99

-30о

430

0.9

0

420

0.65

+30о

370

0

+60о

320

0

+90о

260

-0.8

+120о

220

-0.96

+150о

210

0.97

+180о

230

0.6


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

54338. Використання методу проектів на уроках інформатики 187 KB
  Тема: Компютерні презентації Проект: Я інформую Тип проекту : інформаційнотворчий. Очікуваний результат: створення презентації засобами MS PowerPoint. Порада Перед створенням презентації бажано: Визначити тему та призначення презентації Створити схему сценарій презентації Спланувати зміст усіх слайдів їх стиль. ДОДАТКОВІ ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ ПРЕЗЕНТАЦІЇ ЗА Д.
54339. ВИКОРИСТАННЯ ПРОЕКТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ ЯК ЗАСІБ АКТИВІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ 107.5 KB
  Дуже важливою також є структуризація змістовної частини проекту із зазначенням поетапних результатів. Необхідною складовою методики здійснення проектної діяльності є складання загальної моделі що розглядається як умовний образ схема кінцевого результату проекту. Першим із них передбачено виконання завдань навчального проекту та здійснення презентації кінцевого інтелектуального матеріального продукту безпосередньо на уроці або під час проведення серії уроків з певної теми. Водночас педагогічна функція вчителя ускладнюється порівняно з...
54340. Метод проектів на уроках інформатики 78.5 KB
  Історія виникнення методу проектів Місце методу проектів у навчальному процесі Формування проектних компетенцій Метод проектів на уроках інформатики Висновки Використані джерела Вступ Сучасну практичну діяльність людства науковотехнічний та культурний прогрес у різних сферах суспільного буття неможливо уявити без проектування і проектів. Історія виникнення методу проектів Використання у навчальновиховному процесі методу проектів не є новим для українських шкіл. Першим увів поняття метод проектів...
54341. Культура Европы в XX - начале XXI вв.: противоречия и проблемы 28.21 KB
  Таким образом процесс подготовки и проведения такого учебного занятия как комбинированный урок увлекает студентов активизирует их достаточно свободно пользоваться простыми языковыми средствами в основных видах речевой деятельности: говорении аудировании чтении и письме. ФГОУ СПО Чебоксарский техникум строительства и городского хозяйства МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ЗАНЯТИЯ Дисциплина: Английский язык Группа: С41 Преподаватель: Бутакова Л. Тема занятия: Строительство зданий и сооружений Тип и вид занятия: комбинированный Цели занятия...
54342. Методические основы использования прикладного ПО на уроках в школе 111.5 KB
  Деление на группы производят либо по способностям либо случайным образом например по партам или по алфавиту. В этом случае как правило формируются разно уровневые группы в которых быстро определяются лидеры и аутсайдеры. Гузеев предложил различать группы выравнивания поддержки и развития. Группы выравнивания состоят из учащихся с различной успеваемостью и ориентированы на достижение всех ее участников обязательного уровня образования; группы поддержки однородны по успеваемости; в группах развития ученики более высокого уровня...
54343. Дмитриу Донской. Куликовская битва 83 KB
  Что позволило Дмитрию Ивановичу открыто выступить против монголотатар и разгромить их 12 октября 1350 года у московского удельного князя Ивана родился сын которого окрестили Дмитрием. Дмитрия Московского сумели получить для своего князя ярлык. Разведка великого князя донесла что Мамай собрав войско уже три недели ждал на Дону Ягайло Литовского.
54344. Сучасний урок - джерело творчості вчителя 2.78 MB
  Тестові завдання з геометрії. клас із використанням тестуючого комплексу MIFTests. Кожен вчитель є справжнім керівником дитячого колективу діти визнають своїх педагогів за лідерів та активно співпрацюють із ними а це означає: вчитель має власний педагогічний імідж свій особливий педагогічний почерк він конкурентоспроможний компетентний фахівець. МАТЕМАТИКА ТА ІТК У сучасному світі потреба в компютерних технологіях постійно зростає вони необхідні і вдома і на робочому місці. Систематичне використання...
54345. Комплекс игр и упражнений «Биоэнергопластика» в коррекционной работе с детьми-логопатами 717 KB
  Поражение верхней височной извилины приводит к тому что человек слышит слова но не понимает их смысла так как в зоне Вернике как в своеобразной картотеке хранятся все усвоенные человеком слова точнее их звуковые образы и он всю жизнь пользуется этой картотекой. Если произошло поражение этой зоны то хранящиеся там звуковые образы слов распадаются человек перестает понимать слова. При нормальном слухе он остается глухим к словам. Действительно левое полушарие отвечает: за движение правых конечностей и обеих рук за...
54346. Урок русского языка и литературного чтения 352 KB
  Планируемые результаты учебного предмета Русский язык общие на 4 года обучения Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: осознание языка как основного средства человеческого общения; восприятие русского языка как явление национальной культуры; понимание того что правильная устная и письменная речь является показателем индивидуальной культуры человека; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; способность к итоговому и пооперационному самоконтролю; ...