16350

ИССЛЕДОВАНИЕ ОДНОФАЗНОГО АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

ИССЛЕДОВАНИЕ ОДНОФАЗНОГО АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ 1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ. 1.1.Ознакомиться с конструкцией принципом действия и режимами работы однофазных асинхронных двигателей. 1.2.Приобрести практические навыки в определении параметров и исследовании р...

Русский

2013-06-20

66 KB

26 чел.

ИССЛЕДОВАНИЕ ОДНОФАЗНОГО АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ.

1.1.Ознакомиться с конструкцией, принципом действия и режимами работы однофазных асинхронных двигателей.

1.2.Приобрести    практические    навыки    в    определении    параметров    и исследовании   режимов  работы  электрических машин.

1.3. Оценить влияние несимметрии магнитного поля в воздушном зазоре на характеристики АД.

2.  ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

2.1. Для анализа несимметричных режимов работы многофазных электрических машин используется метод симметричных составляющих, предложенный в 1918г С.Фортесью. Метод основан на принципе наложения (принципе суперпозиции), который справедлив только для линейных систем. Поэтому при использовании метода принимается допущение, что сталь магнитопроводов машины в несимметричном режиме работы не насыщена.

2.2. Для расчета текущего значения механического момента на валу исследуемого двигателя использовать совмещённые энергетические диаграммы однофазного асинхронного двигателя и нагрузочного генератора. При этом считать, что суммарные потери в машинах в каждый момент времени равны между собой.

         2.3. Для определения  механической мощности P2 и потерь в   асинхронной машине ΔРт.ам.  и нагрузочной машине постоянного тока ΔРт.мпт использовать их упрощенные энергетические диаграммы.   

2.4. Поскольку номинальная мощность исследуемого асинхронной машины М и нагрузочной машины постоянного тока G  примерно  равны,  считать  равными  и   потери  в  них  ΔРт.ам. = ΔРт.мпт .   

2.5. Момент на общем валу двигателя и генератора определять из условия    Ммпт = Мам = Р2/;

2.6. Критическое скольжение Sкр и критический момент Мкр для расчета механических характеристик определить используя упрощенную формулу Клосса и по две пары значений (Мам1; S1) и (Мам2; S2) полученных экспериментально для генераторного и двигательного режимов АМ.

   2.7. Для расчета механических характеристик в генераторном и двигательном режимах работы АМ воспользоваться упрощенным уравнением Клосса: М = 2Мкр/(Sкр/S +S/Sкр), и зависимостью скорости вращения ротора от скольжения  n = nc (1-S), где  nc=1500об/мин– частота вращения поля статора.

2.8. Исследуемый двигатель АВЕ – 072 - 4  номинальные данные Р2=270 Вт; Uн=220в; nн=1370 об/мин; cosφ=0,95; η=0,63; Iн=2,0А. Нагрузочный генератор: ПЛ 072; Рн=250 Вт; Uн=220в; Iн=2А. Нагрузочный реостат РПМ-1 1А; 200Ом.

3. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА ЛАБОРАТОРНОГО СТЕНДА

Таблица

п/п

SA1

0/1

U1

B

I1

A

P1

Bт

n

об/мин

U2

B

I2

A

P2(мех)

Вт

КПД

%

Cosf

М

н/м

s

1

1

220

0,613

140

1400

100

0,45

47,5

33,93

0,5185

0,324

0,067

2

0,725

165

1350

98

0,62

52,12

31,59

0,6111

0,3687

0,1

3

0,875

195

1300

91

0,82

60,19

30,87

0,7222

0,4421

0,133

4

1,138

245

1200

80

0,98

83,3

34

0,9074

0,6629

0,2

5

0

1,013

170

1325

99

0,4

65,2

38,35

0,6296

0,4699

0,117

6

1,125

190

1290

91

0,5

72,25

38,03

0,7037

0,5348

0,14

7

1,39

235

1190

80

0,6

93,5

39,78

0,8704

0,7503

0,207

8

1

200

0,67

134

1350

100

0,41

46,5

34,7

0,4963

0,3289

0,1

9

0,815

162

1300

95

0,6

52,5

32,4

0,6

0,3857

0,133

10

0,98

192

1210

88

0,7

65,2

33,95

0,7111

0,5145

0,193

11

1,11

227,5

1120

78

0,71

86,06

37,83

0,8426

0,7338

0,253

12

0

1,15

185

1210

90

0,38

75,4

40,76

0,6852

0,595

0,193

13

1,225

200

1160

85

0,39

83,43

41,71

0,7407

0,687

0,227


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

64793. БІОТЕХНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПІДРОЩУВАННЯ ЛИЧИНОК КОРОПОВИХ РИБ ЗА ОБМЕЖЕНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ (НА ПРИКЛАДІ ВАТ “СКВИРАСІЛЬРИБГОСП”) 498.5 KB
  В цьому випадку вирощувальні стави наповнюються водою ранньою весною і не забезпечують необхідних технологічних умов для ефективного вирощування рибопосадкового матеріалу безпосередньо від €œзаводських личинок тому що до цього моменту у вирощувальних ставах вже накопичується...
64794. Організаційно-економічний механізм оцінки ділової репутації промислового підприємства 335.5 KB
  Процеси приватизації, вторинного перерозподілу власності, утворення нових і переформування крупних корпоративних структур, що відбуваються в Україні, зумовлюють необхідність врахування вартості ділової репутації під час оцінки вартості підприємств як цілісних майнових комплексів.
64795. ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ ЯК СУБ’ЄКТИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ 355.5 KB
  Дослідження влади та управління неможливе без аналізу діяльності політичних партій у владних структурах. Тому аналіз впливу інституту політичних партій на державну політику та управління важливий для підвищення їх результативності.
64796. АЛГОРИТМИ АРХІВАЦІЇ НА ОСНОВІ СИСТЕМИ ЧИСЛЕННЯ ШТЕРНА-БРОКО 18.8 MB
  Для зберігання великих обсягів інформації для прискорення передачі файлів по мережі а також при не значних обємах носіїв даних використовуються алгоритми попереднього стиснення з подальшою можливістю відновлення і обробки.
64797. Імунологічні і гормональні дисфункції у хворих з хронічними механічними травмами слизової оболонки порожнини рота та їх корекція в комплексному лікуванні 285.5 KB
  Це диктує необхідність вивчення характеру дисфункції локальної імунної системи у хворих на хронічну механічну травму СОПР що дозволить предметніше зясувати порушення місцевого імунологічного барєру. Тому представляється актуальним визначення характеру змін статевих гормонів...
64798. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ВИЗНАЧЕННЯ ГЛИБИН НА ШЕЛЬФІ 376 KB
  Одним з істотних аспектів проблеми безаварійного судноводіння є забезпечення необхідного рівня точності вимірювання глибин при плаванні судна в стислих умовах. Оскільки заходи направлені на зниження аварійності судноводіння є актуальним і перспективним...
64799. ПОЛІПШЕННЯ ТЕХНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК СЕКЦІЙНОГО ВАГОНУ-ПЛАТФОРМИ ШЛЯХОМ ВДОСКОНАЛЕННЯ КОНСТРУКЦІЇ 3.64 MB
  Мета даної роботи поліпшення технічних характеристик секційного вагонуплатформи за рахунок удосконалення конструкції з урахуванням зниження металоємності. Для досягнення поставленої мети необхідно: провести огляд існуючих конструкцій спеціалізованих вагонівплатформ...
64800. ДЕРЖАВНИЙ АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ ПРОЦЕСІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 240 KB
  Основою державного контролю економічної концентрації є такі принципи як єдність економічного простору вільне переміщення товарів послуг і фінансових засобів підтримка конкуренції недопущення економічної діяльності спрямованої на монополізацію і несумлінну конкуренцію.
64801. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ СТРАТЕГІЇ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ У РЕГІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМАХ 364 KB
  Актуальність визначення напрямів ефективного ресурсозбереження для України обумовлена обєктивними причинами що повязані із вирішенням загальної проблеми забезпечення сталого економічного розвитку держави.