16352

ИСПЫТАНИЕ АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ С ФАЗНЫМ РОТОРОМ

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

ИСПЫТАНИЕ АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ С ФАЗНЫМ РОТОРОМ ЦЕЛЬ РАБОТЫ 1.1. Ознакомиться на разобранном образце по учебнику и конспекту лекций с конструкцией асинхронного двигателя с фазным ротором. 1.2. Получить практические навыки пуска асинхронного двигателя с ...

Русский

2013-06-20

200 KB

45 чел.

ИСПЫТАНИЕ АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ С ФАЗНЫМ РОТОРОМ

  1.  ЦЕЛЬ РАБОТЫ

1.1. Ознакомиться на разобранном образце, по учебнику и конспекту лекций с конструкцией асинхронного двигателя    с фазным ротором.

1.2. Получить практические навыки пуска асинхронного двигателя с помощью пускового реостата.

1.3. На основе экспериментальных данных рассчитать и построить  механическую характеристику асинхронного двигателя.

1.4. Выявить зависимость механической характеристики асинхронного двигателя от величины активного сопротивления в цепи ротора.

  1.  ОБЩИЕ  УКАЗАНИЯ

        2.1. Для определения  механической мощности P2 и потерь     в   асинхронном двигателе ΔРт.ад.  и нагрузочном генераторе ΔРт.гпт использовать их упрощенные энергетические диаграммы.   

2.2. Поскольку номинальная мощность исследуемого асинхронного двигателя М и нагрузочного генератора G примерно равны, считать равными и  потери в них ΔРт.ад. = ΔРт.гпт .

2.3. Момент на общем валу двигателя и генератора определять из условия    Мген = Мад = Р2/;

2.4. Критическое скольжение Sкр и критический момент Мкр для расчета механических характеристик определить используя упрощенную формулу Клосса и две пары значений момента и соответствующего ему скольжения (Мад1; S1) и (Мад2; S2), полученных экспериментально.

   2.5. Для расчета механической характеристики воспользоваться упрощенным уравнением Клосса: М = 2Мкр/(Sкр/S +S/Sкр), и зависимостью скорости вращения ротора от скольжения  n = nc (1-S), где  nc – частота вращения поля статора.

Таблица 1

U1

U2

I1

Px.x.

cosfхх

Ке

226

80

2,4

370

0,6821

2,825

Таблица 2

Измеряемая величина

Ед. изм.

Положение

реостата

''работа''

Положение

реостата

''пуск''

1

2

1

2

Нагрузочная машина

Ua

В

108

100

70

60

Ia

А

2,5

4,3

2

2,3

Pа

Вт

270

430

140

138

ΔPT

Вт

195

170

220

241

Mген

Н•м

4,676

6,369

6,254

6,897

    Двигатель   асинхронный

U1

В

225

225

225

225

I1

А

2,75

3,1

2,6

2,7

P1

Вт

660

770

580

620

n об/мин

об/мин

950

900

550

525

ω

рад/сек

99,43

94,2

57,57

54,95

s

0,6833

0,7

0,8167

0,825

f2

Гц

15,83

15

9,1667

8,75

cos

0,6158

0,5463

0,5724

0,5892

P2

Вт

465

600

360

379

КПД

%

70,455

77,92

62,07

61,13

  1.  ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА ЛАБОРАТОРНОГО СТЕНДА

     


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

38168. Вплив сучасного бою на психіку військовослужбовців 141.5 KB
  Характер бойових психічних травм. Моральнопсихологічне забезпечення підготовки та ведення бойових дій: Навчальнометодичний посібник видання ІІ доповнене у двох частинах: частина І. №142 âПро затвердження Концепції моральнопсихологічного забезпечення підготовки та ведення операцій бойових дій Збройних Сил Україниâ. Наприклад психологічні особливості виконання бойових завдань особового складу 72 омб полягали в наступному: думки про фатальну долюâ тих хто там служить зважаючи на кількість втрат 52 62 омб; небезпечні умови...
38169. Культурно-виховна робота під час ведення бойових дій 128 KB
  Тема №5: Моральнопсихологічне забезпечення застосування підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України Заняття №8: Культурновиховна робота під час ведення бойових дій Час: 2 години Мета заняття: формувати у курсантів риси необхідні військовому керівнику для професійної...
38170. Правове врегулювання міжнародного співробітництва ЗСУ 114.5 KB
  БОЙКО â____â __________________ 2010 року МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА для проведення семінарського заняття з навчальної дисципліни Політологія Т Е М А № 6: ЗС України та політична система України. Закон України про приєднання України до Міжнародної конвенції про боротьбу з бомбовим тероризмом Голос України. Закон України про ратифікацію Європейської конвенції про боротьбу з тероризмом Голос України.Закон України про ратифікацію Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму Голос України.
38171. Основні напрямки впливу громадянського суспільства на воєнну організацію 138.5 KB
  ОСНОВНА ЧАСТИНА: Проблема цивільного контролю над збройними силами є частиною більш широкої проблеми військовоцивільних відносин в суспільстві. Створення оптимальних цивільновійськових відносин і дієвого цивільного контролю над Збройними Силами України сприяє перетворенню армії та інших військових формувань у відкриті і зрозумілі для суспільства керовані державою інституції які діють у відповідності до їх призначення за конституцією України та її законами. Зазначимо що актуальність цивільновійськових відносин і цивільного контролю...
38172. Об’єкти та напрямки економічного аналізу обороноздатності держави 144 KB
  Політичні і економічні засади забезпечення обороноздатності України. Актуальні проблеми реалізації політики національної безпеки України в оборонній сфері. Конституція України зі змінами відповідно до Закону України Про внесення змін до Конституції Україниâ № 2222IV від 8 грудня 2004 року.Національна безпека України 1994 1996 рр.
38173. Особливості цивільного контролю над воєнною організацією держави 145.5 KB
  Проблема цивільного контролю над збройними силами є частиною більш широкої проблеми військово-цивільних відносин в суспільстві. Ця проблема займає значне місце у політиці будь-якої держави, від розв’язання якої залежить характер розвитку суспільно-політичного устрою, стабільність владних відносин і суспільства в цілому.
38174. Карл Хаусхофер – Континентальний блок 59.5 KB
  Карл Хаусхофер народився в Мюнхені 27 серпня 1869 в сім’ї університетської інтелігенції. В молодості він намагався зробити військову кар’єру. Перед початком Першої Світової Війни він служив німецьким військовим аташе в Японії, де познайомився з імператорською родиною.
38175. Національні інтереси України та їх вплив на геополітику 160.5 KB
  Проблеми національних інтересів та національної безпеки. Основна частина 160 Обговорення питання №1 âСутність національних інтересів держави â 160 3. Докорінна зміна сучасного світоустрою й геополітичної ситуації на планеті після припинення ідеологічного протистояння двох соціальних систем відбувається на тлі повсюдного посилення погроз безпеки й проявів...
38176. Головні тенденції розвитку ВПО на глобальному рівні. Воєнно-політичні регіони 127.5 KB
  Актуальні проблеми реалізації політики національної безпеки України в оборонній сфері. Воєнна безпека як категорія воєнної науки та складова національної безпеки України Наука і оборона. За останнє десятиріччя провідні країни світу переглянули основи своєї оборонної політики і прийняли оновлені стратегічні документи: США Стратегію національної безпеки 2002 р. як глобальну оновлену стратегію оборони та безпекиâ; Російська Федерація РФ Концепцію національної безпеки 2000 р.