16354

ИСПЫТАНИЕ АСИНХРОННОЙ МАШИНЫ В РЕЖИМЕ ГЕНЕРАТОРА

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

ИСПЫТАНИЕ АСИНХРОННОЙ МАШИНЫ В РЕЖИМЕ ГЕНЕРАТОРА. ЦЕЛЬ РАБОТЫ. Ознакомиться на разобранном образце по учебнику и конспекту лекций с конструкцией асинхронной машины. Получить практические навыки перевода асинхронной машины из двигател...

Русский

2013-06-20

318 KB

15 чел.

PAGE  2

ИСПЫТАНИЕ АСИНХРОННОЙ МАШИНЫ В РЕЖИМЕ ГЕНЕРАТОРА

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

1.1. Ознакомиться на разобранном образце, по учебнику и конспекту лекций с конструкцией асинхронной машины.

1.2. Получить практические навыки перевода асинхронной машины из  двигательного режима  в генераторный режим работы параллельно с сетью.

1.3. На основе экспериментальных данных рассчитать и построить   механическую характеристику асинхронной машины, работающей в режиме двигателя и в генераторном режиме параллельно с сетью.

2. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

        2.1. Для определения  механической мощности Р2 и потерь в   асинхронной машине ΔРт.ам.  и нагрузочной машине постоянного тока ΔРт.мпт использовать их упрощенные энергетические диаграммы.   

2.2. Поскольку номинальная мощность исследуемого асинхронной машины М и нагрузочной машины постоянного тока G примерно равны, считать равными и  потери в них ΔРт.ам. = ΔРт.мпт .

2.3. Момент на общем валу двигателя и генератора определять из условия    Ммпт = Мам = Р2/;

2.4. Критическое скольжение Sкр и критический момент Мкр для расчета механических характеристик определить используя упрощенную формулу Клосса и по две пары значений (Мам1; S1) и (Мам2; S2) полученных экспериментально для генераторного и двигательного режимов АМ.

   2.5. Для расчета механических характеристик в генераторном и двигательном режимах работы АМ воспользоваться упрощенным уравнением Клосса: М = 2Мкр/(Sкр/S +S/Sкр), и зависимостью скорости вращения ротора от скольжения  n = nc (1-S), где  nc=1500об/мин– частота вращения поля статора.

  2.6. При снятии опытных данных необходимо провести опыт, при котором мощность  асинхронной машины равна нулю, а скорость ротора n = 1500 об/мин (точка холостого хода ).

3. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА ЛАБОРАТОРНОГО СТЕНДА

Таблица

Измеряемые

параметры

1

2

3

4

Пост.

ток

Ток якоря МПТ, А

Ia

2,8

1,6

-0,4

-1,2

Напряжение МПТ, В

Ua

90

95

-73

-60

Эл. мощность МПТ, Вт

Pмпт

252

152

29,2

72

Потери в МПТ, Вт

ΔPт.мпт

110,4115427

73,4019238

29,56729559

54,9326674

Переменный ток

Линейное напряжение АМ, В

Uл

224

226

226

226

Ток АМ, А

Iл

0,5875

0,46

0,3975

0,675

Мощность АМ, Вт

P1

18

3

51

105

Число оборотов АМ, об/мин

n

1600

1560

1450

1350

Скольжение АМ,

S

-0,06667

-0,04

0,033333333

0,1

Коэф. мощности АМ,

cos

0,136778116

0,02885725

0,567707464

0,68829892

Потери в АМ, Вт

ΔPт.ам

110,4115427

73,4019238

29,56729559

54,9326674

Мех. мощность АМ, Вт

Р2

-141,5884573

-78,5980762

58,76729559

126,932667

КПД АМ,%

-22,01938995

-6,61104275

66,52806653

69,7948664

Момент АМ, Н•м

Мам

-0,845043857

-0,48112586

0,387025059

0,89786495

Скорость ротора, рад/сек

167,5516082

163,362818

151,8436449

141,371669

Рабочие характеристики


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

83991. Часи дієслів 659 KB
  Мета: Удосконалювати вміння та навички учнів розрізняти дієслова теперішнього, минулого і майбутнього часів; розвивати інтелектуальні здібності учнів, уяву, мислення, пам’яті, мовлення учнів, вміння послідовно висловлювати свої думки; формувати навички співпраці, розвивати комунікативні...
83992. Змінювання іменників за числами. Спостереження за іменниками, які вживаються тільки в однині або у множині 117 KB
  Мета: ознайомити учнів з новими поняттями число іменників однина множина; формувати нові мовні знання вміння навички; навчати практично утворювати форми однини множини в українській мові визначати число іменників; розвивати образне мислення креативне мовлення пам’ять пізнавальну активність...
83993. Розділові знаки в кінці речень 51.5 KB
  Мета: актуалізувати знання про речення одержані на уроках російської мови вчити правильно визначати складати й читати речення розповідні питальні спонукальні та позначати їх на письмі відповідними розділовими знаками; закріплювати орфографічні навички учнів розвивати мислення та мовлення...
83994. Прислівник. Узагальнення знань і вмінь з вивченої теми 64.5 KB
  Вчити правильно вживати у мовленні використовувати прислівники у самостійно складених текстах. Прислівники у реченні пов’язані з: А Іменниками; Б Прикметниками; В Дієсловами. У реченні прислівники виконують роль: А Головних членів; Б Другорядних членів.
83995. Форми давального і місцевого відмінків прикметників жіночого роду 45.5 KB
  Мета. Вчити дітей розрізняти в реченнях форми прикметників жіночого роду в давальному і місцевому відмінках правильно вимовляти і писати ці форми користуючись правилом; розвивати зв’язне висловлювання учнів; виховувати любов до рідної землі шанобливе ставлення до української мови.
83996. Власні і загальні іменники. Велика буква у власних іменниках 47.5 KB
  Мета: навчити дітей записувати географічні назви з великої літери; ознайомити учнів шляхом уявної подорожі з деякими країнами; розвивати навички правильного каліграфічного письма уміння складати повні відповіді на запитання; виховати бажання дізнаватись про щось нове...
83997. Закріплення і систематизація знань про граматичні ознаки дієслова 61.5 KB
  Удосконалювати вміння розпізнавати часові форми дієслова. Виробляти навички правопису особових закінчень дієслова. Що таке дієслово Як змінюється дієслово Які часи мають дієслова Як змінюються дієслова минулого часу Яким членом речення найчастіше дієслово виступає в реченні...
83998. Закріплення вивченого матеріалу про частини мови 57 KB
  Мета: Систематизувати і закріпити знання дітей про частини мови. Виховувати почуття любові до рідного краю до української мови. Тож і ми часу не гаймо Урок мови починаймо Девіз уроку: Мову рідну я вивчаю Її люблю не забуваю.
83999. Розвиток зв’язного мовлення. Твір-розповідь з елементами опису. Опис калини 105 KB
  Мета: формування в учнів навички вільного володіння рідною мовою, сприяти розширенню їх словникового запасу; розвивати зв’язне мовлення учнів, уміння порівнювати і зіставляти; розширити знання дітей про калину, як рослину-символ України;виховувати любов до рідного слова...