16354

ИСПЫТАНИЕ АСИНХРОННОЙ МАШИНЫ В РЕЖИМЕ ГЕНЕРАТОРА

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

ИСПЫТАНИЕ АСИНХРОННОЙ МАШИНЫ В РЕЖИМЕ ГЕНЕРАТОРА. ЦЕЛЬ РАБОТЫ. Ознакомиться на разобранном образце по учебнику и конспекту лекций с конструкцией асинхронной машины. Получить практические навыки перевода асинхронной машины из двигател...

Русский

2013-06-20

318 KB

16 чел.

PAGE  2

ИСПЫТАНИЕ АСИНХРОННОЙ МАШИНЫ В РЕЖИМЕ ГЕНЕРАТОРА

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

1.1. Ознакомиться на разобранном образце, по учебнику и конспекту лекций с конструкцией асинхронной машины.

1.2. Получить практические навыки перевода асинхронной машины из  двигательного режима  в генераторный режим работы параллельно с сетью.

1.3. На основе экспериментальных данных рассчитать и построить   механическую характеристику асинхронной машины, работающей в режиме двигателя и в генераторном режиме параллельно с сетью.

2. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

        2.1. Для определения  механической мощности Р2 и потерь в   асинхронной машине ΔРт.ам.  и нагрузочной машине постоянного тока ΔРт.мпт использовать их упрощенные энергетические диаграммы.   

2.2. Поскольку номинальная мощность исследуемого асинхронной машины М и нагрузочной машины постоянного тока G примерно равны, считать равными и  потери в них ΔРт.ам. = ΔРт.мпт .

2.3. Момент на общем валу двигателя и генератора определять из условия    Ммпт = Мам = Р2/;

2.4. Критическое скольжение Sкр и критический момент Мкр для расчета механических характеристик определить используя упрощенную формулу Клосса и по две пары значений (Мам1; S1) и (Мам2; S2) полученных экспериментально для генераторного и двигательного режимов АМ.

   2.5. Для расчета механических характеристик в генераторном и двигательном режимах работы АМ воспользоваться упрощенным уравнением Клосса: М = 2Мкр/(Sкр/S +S/Sкр), и зависимостью скорости вращения ротора от скольжения  n = nc (1-S), где  nc=1500об/мин– частота вращения поля статора.

  2.6. При снятии опытных данных необходимо провести опыт, при котором мощность  асинхронной машины равна нулю, а скорость ротора n = 1500 об/мин (точка холостого хода ).

3. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА ЛАБОРАТОРНОГО СТЕНДА

Таблица

Измеряемые

параметры

1

2

3

4

Пост.

ток

Ток якоря МПТ, А

Ia

2,8

1,6

-0,4

-1,2

Напряжение МПТ, В

Ua

90

95

-73

-60

Эл. мощность МПТ, Вт

Pмпт

252

152

29,2

72

Потери в МПТ, Вт

ΔPт.мпт

110,4115427

73,4019238

29,56729559

54,9326674

Переменный ток

Линейное напряжение АМ, В

Uл

224

226

226

226

Ток АМ, А

Iл

0,5875

0,46

0,3975

0,675

Мощность АМ, Вт

P1

18

3

51

105

Число оборотов АМ, об/мин

n

1600

1560

1450

1350

Скольжение АМ,

S

-0,06667

-0,04

0,033333333

0,1

Коэф. мощности АМ,

cos

0,136778116

0,02885725

0,567707464

0,68829892

Потери в АМ, Вт

ΔPт.ам

110,4115427

73,4019238

29,56729559

54,9326674

Мех. мощность АМ, Вт

Р2

-141,5884573

-78,5980762

58,76729559

126,932667

КПД АМ,%

-22,01938995

-6,61104275

66,52806653

69,7948664

Момент АМ, Н•м

Мам

-0,845043857

-0,48112586

0,387025059

0,89786495

Скорость ротора, рад/сек

167,5516082

163,362818

151,8436449

141,371669

Рабочие характеристики


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

70233. Критичний утопічний соціалізм 26.5 KB
  Вихідними пунктами його плану з одного боку стала переконаність у провідній ролі індустріалів у суспільному житті а з іншого його ставлення до організації промисловості як одного з найважливіших чинників досягнення суспільного блага. Мислитель розглядав державну владу як основний засіб...
70234. Розвиток і особливості політичної думки в Росії 51 KB
  Слов’янофільство - вияв приязні, симпатії до слов’янства, зацікавлення ним з боку різних громадсько-політичних та культурних діячів, які, виходячи з етнічної та мовної спорідненості слов’ян, підтримували ідею їхнього тісного єднання. Форми вияву слов’янофільства були найрізноманітнішими...
70235. Діалектико-матеріалістичні погляди К. Маркса, Ф.Енгельса, В.І. Леніна 99.5 KB
  Перший виклад диалектичного матерiалiзму здiйснений 6ув Марксом у групi праць, написаних мiж 1844-м i 1848 роком пiд впливом Фоєр6ахової матерiалiстичної iнтерпретацii Гегеля, i його можна вважати епiзодом у Марксовому зростаннi як революцiйного соцiалiста.
70236. Політичні концепції ХХ століття 72 KB
  Значною мірою на формування сучасної парадигми політичної науки вплинули праці німецького філософа соціолога історика Макса Вебера 1864-1920. Як бачимо вирішальне значення відведено вождеві й бюрократії другорядна роль парламенту що пояснюється негативною оцінкою їм політичних партій...
70237. Політичні погляди в Київській Русі 56 KB
  У IX—XII ст. в Київській Русі відбулося формування феодального суспільства і, звісно, стали розвиватися держава і право, політичні погляди, наука, література, філософія тощо. Важливу роль у цьому процесі, як і в усьому житті, відігравало християнство, яке сприяло розвиткові духовного...
70238. Платон, Сократ і проекти ідеального політичного устрою 36 KB
  Він вів пошуки раціонального логічно-понятійного обґрунтування обєктивного характеру етичних норм моральної природи держави і права. Основу нормального функціонування держави її благополуччя він вбачав у непорушності законів підпорядкуванні їм усіх громадян.
70239. Політичні вчення Арістотеля 53 KB
  У центрі політичного вчення Арістотеля перебувають проблеми походження сутності та форми держави. Форму держави Арістотель характеризує як політичну систему що визначається верховною владою в державі. Трьома правильними формами держави виступають монархія аристократія і політія а трьома...
70240. Соціально-політичні погляди періоду Середньовіччя та епохи Відродження 59.5 KB
  Вершини своєї могутності i впливу римо-католицька церква, папство досягли у ХIII ст. Тодi ж завершилось створення системи схоластики - релiгiйної фiлософiї католицизму, спрямованої на виправдання постулатiв вiри рацiональними,
70241. Політичні ідеї французьких просвітителів 38 KB
  Ідеї закономірності та принципи рівних в роботах Руссо Вольтера Дідро. Ідеї закономірності та принципи рівних в роботах Руссо Вольтера Дідро. Руссо 1712-1778 рр. Джерелом протиріч цивілізації Руссо визнав соціальну нерівність зумовлену нерівністю майновою.