16368

Определение коэффициента теплоотдачи излучением между двумя телами

Лабораторная работа

Физика

Лабораторная работа №8 Цель работы: Определение коэффициента теплоотдачи излучением между двумя телами. Введение: Тепловое излучение представляет собой процесс распространения внутренней энергии излучающего тела путем электромагнитных волн распространяющих...

Русский

2013-06-20

103.5 KB

30 чел.

Лабораторная работа №8

Цель работы:

Определение коэффициента теплоотдачи излучением между двумя телами.

Введение:

Тепловое излучение представляет собой процесс распространения внутренней энергии излучающего тела путем электромагнитных волн, распространяющихся в вакууме со скоростью света. Излучение всех тел зависит от температуры. С увеличением температуры излучение увеличивается, т.к. увеличивается внутренняя энергия тела. Зависимость излучения от температуры значительно больше, чем процессов теплопроводности и конвекции. Поэтому при низких температурах преобладающую роль может играть теплообмен за счет конвекции и теплопроводности, а при высоких- основным видом пере носа теплоты может быть тепловое излучение. Расчет лучистого коэффициента теплоотдачи, характеризующего интенсивность теплообмена излучением между двумя телами, производится по количеству теплоты излучаемой горячей поверхность на холодную, и по соответствующей разности температур.

Экспериментальная установка:

Схема экспериментальной установки.

1- выключатель, 2- автотрансформатор, 3- вольтметр, 4- амперметр, 5- ртутный термометр, 6-наружная труба, охлаждаемая водой, 7- внутренняя трубка, 8- электронагреватель, 9-11- термопары, 12- переключатель, 13- милливольтметр,                14- термостат, 15- вентиль.

 

Результаты измерений:

Таблица1.

Величина

Значение величин в опытах

1

2

3

1

Мощность нагревателя, Qп,Вт

2

Показания термопар, мВ

E1

E2

E3

3

Температура горячей стенки, 0С

tc1

tc2

tc3

4

Средняя температура горячей стенки, 0С

5

Средняя температура холодной стенки, tc2 0С

6

Средняя температура воздуха в прослойке,0С

Обработка результатов измерений:

Термический коэффициент объемного расширения воздуха:

Число Грасгофа:

Число Прандтля:

Prж=

Коэффициент конвенции:

Эквивалентный коэффициент теплопроводности:

Количество теплоты переданное конвекцией и теплопроводностью:

Количество теплоты, переданное лучеиспусканием:

Коэффициент теплоотдачи излучением:

Таблица 2.

Величина

Значения расчетных величин в опытах

1

2

3

1

Мощность нагревателя,Qп, Вт

2

Коэффициент теплопроводности воздуха,

3

Термический коэффициент объемного расширения воздуха,

4

Коэффициент кинематической вязкости воздуха,,м2

5

Число Грасгофа, Gr

6

Число Прандтля, Pr

7

Коэффициент конвекции,

8

Эквивалентный коэффициент теплопроводности,

9

Тепловой поток переданный теплопроводностью и конвекцией, Q 

10

Тепловой поток переданный излучением, Qл.

11

Коэффициент теплоотдачи излучением,

Вывод:


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

42299. Использование СУБД MySQL 7.45 MB
  База данных представляет собой структурированную совокупность данных. Эти данные могут быть любыми - от простого списка предстоящих покупок до перечня экспонатов картинной галереи или огромного количества информации в корпоративной сети. Для записи, выборки и обработки данных, хранящихся в компьютерной базе данных, необходима система управления базой данных, каковой и является ПО MySQL
42300. Электрические цепи со взаимной индуктивностью 173.5 KB
  Экспериментально определить параметры катушек и коэффициент взаимной индукции. Эта часть магнитного потока называется потоком взаимной индукции.1 где Ф11 – поток самоиндукции Ф12 – поток взаимной индукции.
42302. Проектування приміщення канцелярії з робочими місцями, обладнаними інформаційними системами 33.5 KB
  Стислі теоретичні відомості Оптимальні умови зберігання документів забезпечуються: Наданням для архіву приміщення і проведенням плановопопереджувального ремонту приміщень; Обладнанням приміщення архіву засобами пожежогасіння охоронною і протипожежною сигналізацією; Застосуванням спеціального обладнання для зберігання документів стелажів сейфів коробок і т. Спеціальні приміщення для архіву повинні передбачатися при будівництві адміністративних будівель для організацій у структурі яких діє архів. За відсутності спеціального...
42303. Основи роботи з Mathcad 122.7 KB
  MathCAD працює з документами. З погляду користувача, документ - це чистий лист папера, на якому можна розміщати блоки трьох основних типів: математичні вирази, текстові фрагменти і графічні області. Розташування нетекстових блоків у документі має принципове значення – зліва праворуч і зверху вниз. Математичні вирази До основних елементів математичних виразів MathCAD відносяться типи даних, оператори, функції і керуючі структури.
42304. Облік вхідних документів 30.5 KB
  Київ 2011 Мета роботи оволодіння навичкою розробки і заповнення картин обліку документів. Стислі теоретичні відомості Картка обліку документів складається з комірок обрамлених прямокутників в середину яких вводяться за допомогою інформаційної системи одно або багаторядкові числові і текстові дані. Під час розробки картки обліку документів необхідно керуватися таким: інформація в картці не повинна дублюватися; кожна картка містить інформацію на окрему одну тему; кожна комірка в картці містить окремі відомості по темі картки; щоб...
42305. Характеристики типових динамічних ланок 53 KB
  Дослідити характеристики типових динамічних ланок за допомогою Matlab. Задано ланки і їх передавальні функції. Необхідно скласти блок-схеми і побудувати перехідні характеристики даних ланок.
42306. Исследование и разработка некоторых графических алгоритмов 6.69 MB
  Представлен алгоритм визуализации мелких деталей, основанный на трассировке в карте высот, который отличается от других подобных алгоритмов наличием отражений и использованием нового метода вычисления градиентов текстурных координат. В созданном алгоритме локальной трассировки комбинируется классическая трассировка лучей и метод построения отражений
42307. Дослідження розімкнутої лінійної системи за допомогою середовища MATLAВ 123 KB
  Він повинен включати назва предмета номер і назва лабораторної роботи прізвище та ініціали авторів номер групи прізвище та ініціали викладача номер варіанта короткий опис досліджуваної системи результати виконання всіх пунктів інструкції які виділені сірим фоном див. Визначте смугу пропускання системи найменшу частоту на якій АЧХ стає менше ніж дБ. Побудуйте модель системи в просторі стану.