16368

Определение коэффициента теплоотдачи излучением между двумя телами

Лабораторная работа

Физика

Лабораторная работа №8 Цель работы: Определение коэффициента теплоотдачи излучением между двумя телами. Введение: Тепловое излучение представляет собой процесс распространения внутренней энергии излучающего тела путем электромагнитных волн распространяющих...

Русский

2013-06-20

103.5 KB

35 чел.

Лабораторная работа №8

Цель работы:

Определение коэффициента теплоотдачи излучением между двумя телами.

Введение:

Тепловое излучение представляет собой процесс распространения внутренней энергии излучающего тела путем электромагнитных волн, распространяющихся в вакууме со скоростью света. Излучение всех тел зависит от температуры. С увеличением температуры излучение увеличивается, т.к. увеличивается внутренняя энергия тела. Зависимость излучения от температуры значительно больше, чем процессов теплопроводности и конвекции. Поэтому при низких температурах преобладающую роль может играть теплообмен за счет конвекции и теплопроводности, а при высоких- основным видом пере носа теплоты может быть тепловое излучение. Расчет лучистого коэффициента теплоотдачи, характеризующего интенсивность теплообмена излучением между двумя телами, производится по количеству теплоты излучаемой горячей поверхность на холодную, и по соответствующей разности температур.

Экспериментальная установка:

Схема экспериментальной установки.

1- выключатель, 2- автотрансформатор, 3- вольтметр, 4- амперметр, 5- ртутный термометр, 6-наружная труба, охлаждаемая водой, 7- внутренняя трубка, 8- электронагреватель, 9-11- термопары, 12- переключатель, 13- милливольтметр,                14- термостат, 15- вентиль.

 

Результаты измерений:

Таблица1.

Величина

Значение величин в опытах

1

2

3

1

Мощность нагревателя, Qп,Вт

2

Показания термопар, мВ

E1

E2

E3

3

Температура горячей стенки, 0С

tc1

tc2

tc3

4

Средняя температура горячей стенки, 0С

5

Средняя температура холодной стенки, tc2 0С

6

Средняя температура воздуха в прослойке,0С

Обработка результатов измерений:

Термический коэффициент объемного расширения воздуха:

Число Грасгофа:

Число Прандтля:

Prж=

Коэффициент конвенции:

Эквивалентный коэффициент теплопроводности:

Количество теплоты переданное конвекцией и теплопроводностью:

Количество теплоты, переданное лучеиспусканием:

Коэффициент теплоотдачи излучением:

Таблица 2.

Величина

Значения расчетных величин в опытах

1

2

3

1

Мощность нагревателя,Qп, Вт

2

Коэффициент теплопроводности воздуха,

3

Термический коэффициент объемного расширения воздуха,

4

Коэффициент кинематической вязкости воздуха,,м2

5

Число Грасгофа, Gr

6

Число Прандтля, Pr

7

Коэффициент конвекции,

8

Эквивалентный коэффициент теплопроводности,

9

Тепловой поток переданный теплопроводностью и конвекцией, Q 

10

Тепловой поток переданный излучением, Qл.

11

Коэффициент теплоотдачи излучением,

Вывод:


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65524. Підвищення показників якості базової станції технології WiMax 418 KB
  Для цього випадку в рамках даної дисертаційної роботи запропоновано варіант збільшення зони покриття базової станції WiMаx за допомогою багатопролітної радіорелейної лінії. Тема роботи присвячена дослідженню можливості застосування як засобу збільшення зони покриття базової станції WiMаx...
65525. ПРОДУКТИВНІСТЬ ЛЬОНУ-ДОВГУНЦЯ ЗАЛЕЖНО ВІД ЗАСТОСУВАННЯ КОМПЛЕКСНОГО ДОБРИВА ТА РЕГУЛЯТОРА РОСТУ В УМОВАХ ПОЛІССЯ 298 KB
  З появою нових комплексних добрив з певним співвідношенням макро- та мікроелементів, а також універсальних регуляторів росту біологічного походження нового покоління з’явилися резерви покращення забезпечення льону-довгунця необхідними...
65526. РОЗРОБКА АПАРАТУРИ, СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ І КОНТРОЛЮ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ВИРОЩУВАННЯ ЗЛИТКІВ КРЕМНІЮ ДЛЯ СОНЯЧНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ 700.34 KB
  Сьогодні значна частина монокристалів кремнію для напівпровідникового виробництва вирощується методом Чохральського. До недоліків вирощування кристалів кремнію для сонячної енергетики методом Чохральського слід віднести підвищений вміст...
65527. Особливості саморегуляції курсантів у період адаптації до навчання в цивільному вищому навчальному закладі 221 KB
  Проблема психічної саморегуляції курсантів у період адаптації до навчання в цивільному вищому навчальному закладі є актуальною для підготовки військових фахівців у системі інтегрованої вищої освіти яка дозволяє разом із цивільною спеціальністю опановувати військовим фахом.
65528. ТРИВИМІРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ У ПРОМИСЛОВОМУ ДИЗАЙНІ УКРАЇНИ КІНЦЯ XX – ПОЧАТКУ XXI СТОЛІТТЯ 187 KB
  За цих умов набуває актуальності проблема підготовки фахівців з якісно новим рівнем професійного мислення основаного на знанні компютерних інструментів і сучасних технологій передусім тривимірного моделювання умінням правильного вибору компютерної системи для розробки дизайнерського продукту.
65529. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВА ОХОРОНА АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ 168.5 KB
  Одним із таких чинників що несприятливо впливають на здоровя людей є забруднення атмосферного повітря спричинене викидами від стаціонарних і пересувних джерел а також у результаті транскордонного перенесення повітряних мас.
65530. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПЕРЕХІДНИХ ПРОЦЕСІВ В БАГАТОМАШИННИХ ШАХТНИХ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ КОМПЛЕКСАХ 331.5 KB
  Зокрема це стосується випадку захисного вимкненні електромережі технологічної дільниці шахти в разі наявності небезпечного струму витоку на землю. Збільшення рівнів та інтервалів існування електрорушійної сили ЕРС вибігу двигунів через збільшення потужності останніх та ємності...
65531. СИСТЕМНІ ТА ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ РОЗПУШУВАЧІВ ҐРУНТУ 411.5 KB
  Розробка комплексу нових знарядь можлива при системному підході тобто при розгляді обробітку ґрунту як доповнення до природних ґрунтоутворюючих процесів на основі більш повного урахування механічних фізичних і біологічних властивостей ґрунту.
65532. Створення адаптивних засобів обліку і аналізу якості електроенергії 391 KB
  Обсяг спожитої електричної енергії фіксується електролічильниками а її якість контролюється приладами для вимірювання показників якості. Подана робота присвячена питанням розробки адаптивних засобів обліку електроенергії вимірювання показників її якості та відтворення...