16369

Библиотека консольного ввода-вывода

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Дисциплина Архитектура вычислительных систем и компьютерных сетей Отчет по лабораторным работам №2 На темы: Библиотека консольного вводавывода Цель работы Научится работать с функциями Win32 API для создания и управления консолью. Задание Разработать библи...

Русский

2013-06-20

1.07 MB

2 чел.

Дисциплина

«Архитектура вычислительных систем и компьютерных сетей»

Отчет по лабораторным работам №2

На темы:

Библиотека консольного ввода-вывода

Цель работы

Научится работать с функциями Win32 API для создания и управления консолью.

Задание

Разработать библиотеку классов для консольного ввода-вывода с использованием функций Win32 API.

Работа программы

Рисунок 1 – Окно программы

Реализована библиотека консольного ввода-вывода. Эта программа демонстрирует её возможности. Все активные элементы описаны ниже.

Кнопка «Создать консоль» создает новую консоль. Кнопка «Удалить консоль» уничтожает созданную консоль.

Поле ввода общее для вывода текста, действительного числа и целого числа. Отдельное поле ввода для шестнадцатиричного числа. При вводе текста в соответствующее поле и нажатии соответствующе подписанной кнопки на консоль выводится текст, действительное, целое или шестнадцатиричное число.

Рисунок 2 – Выдод на консоль текста

Чтобы считать текст, действительное или целое число необходимо нажать на соответствующе подписанную кнопку и ввести в консоль то что требуется. После этого нажать Enter.

Рисунок 3 – Ввод с консоли текста, действительного и целого числел

Чтобы задать цвет фона и шрифта для каждого типа нужно отметить необходимые цвета (в последующем они смешиваются и дают другой цвет). Верхняя группа для шрифта, нижняя для фона.

Рисунок 4 – Вывод каждого типа со своим цветом фона и шрифта

На рисунке 4 для текста задан синий шрифт и красный фон, для действительного числа синий с зеленым фон и красный шрифт, для целого числа синий фон и зеленый шрифт, для шестнадцатиричного числа белый шрифт и черный фон.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

80233. Планування в організації 13.07 MB
  Планування в організації. Сутність планування як функції управління Щоб спільні зусилля співробітників організації були успішними вони повинні знати що від них очікується. Для цього необхідно: сформулювати цілі до яких прагне організація; визначити шляхи досягнення встановлених цілей; на підставі цього поставити задачі перед підрозділами організації та конкретними виконавцями. Планування процес визначення цілей організації та прийняття рішень щодо шляхів їх досягнення.
80234. Командні ролі 42 KB
  Командні ролі описують типову схему конструктивної поведінки людини в команді. Не слід плутати командні ролі з типом особи, під яким розуміють переважний спосіб взаємодії з навколишнім світом або спрямованість психологічної енергії. Командна роль, яку людина переймає на себе часто залежить від складу і стану команди
80235. Мотивація. Процесні теорії мотивації 10.37 MB
  Потреби поділяють на: потреби першого роду первісні які за своєю сутністю є фізіологічними потреби в їжі сні тощо; потреби другого роду вторинні які носять соціально психологічний характер потреби в повазі владі визнанні заслуг тощо. Потреби першого роду закладені в людину генетично а другого є наслідком її соціальної життєдіяльності. Потреби неможливо безпосередньо спостерігати або вимірювати. Потреба яка реально відчувається людиною викликає у неї прагнення здійснити конкретні дії спрямовані на задоволення цієї потреби.
80236. Управлінський контроль. Контроль поведінки працівників в організації 10.37 MB
  Управлінський контроль Поняття та процес контролю. Інструменти управлінського контролю. Поняття та процес контролю Контроль це процес забезпечення досягнення цілей організації шляхом постійного спостереження за її діяльністю та усунення відхилень які при цьому виникають. В межах процесу контролю модель якого наведена на рис.
80237. Лідерство. Ситуаційні теорії лідерства 142.5 KB
  Наявність права впливати на діяльність підлеглих є необхідною передумовою керування але ще не гарантує ефективності такого впливу. Але перебуванням нагорі визначає лише видимість керування а не його сутність. Отже поведінковий підхід спирається на стиль керування. Стиль керування це манера поведінки керівника щодо підлеглих через яку і здійснюється вплив на працівників організації.
80238. Комунікації. Управління комунікаційними процесами 160 KB
  Процес комунікації. Міжособистісні та організаційні комунікації. Процес комунікації У вузькому розумінні комунікація це процес обміну інформацією фактами ідеями поглядами емоціями тощо між двома або більше особами. Для здійснення процесу комунікації необхідні принаймні 4 умови: наявність щонайменше двох осіб: відправника особи яка генерує інформацію що призначена для передачі; одержувача особи для якої призначена інформація що передається; наявність повідомлення тобто закодованої за допомогою...
80239. Ефективність управління. Напрямки підвищення ефективності управлінської праці 98.5 KB
  Ефективність управління можна вимірювати за результатами керованих обєктів і процесів. І все ж встановлення ефективності власне управління можливе, але за допомогою іншого використання вихідної логічної формули. Наприклад, способи управління, що дозволяють досягти заданого фіксованого результату за найменших витрат
80240. Поняття і сутність менеджменту. Менеджмент як вид професійної діяльності 6.35 MB
  Важко дати єдине абсолютно чітке та повне визначення поняття «менеджмент». Функції, сфери, рівні менеджменту та ситуації у яких вони реалізуються значно різняться між собою. Щоб з’ясувати сутність менеджменту на нього треба подивитись з різних точок зору
80241. Розвиток науки управління. Ранні теорії менеджменту 1.78 MB
  Розвиток науки управління. Остаточно ідея управління як наукової дисципліни професії та галузі досліджень сформувалася у США. Навпаки на першому етапі до середини ХХ століття наука управління розвивалася одразу за кількома відносно самостійним напрямкам або як кажуть підходам до управління кожний з яких концентрував увагу на різних аспектах менеджменту. Класична теорія підхід менеджменту включає дві школи: а школу наукового управління...