16369

Библиотека консольного ввода-вывода

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Дисциплина Архитектура вычислительных систем и компьютерных сетей Отчет по лабораторным работам №2 На темы: Библиотека консольного вводавывода Цель работы Научится работать с функциями Win32 API для создания и управления консолью. Задание Разработать библи...

Русский

2013-06-20

1.07 MB

2 чел.

Дисциплина

«Архитектура вычислительных систем и компьютерных сетей»

Отчет по лабораторным работам №2

На темы:

Библиотека консольного ввода-вывода

Цель работы

Научится работать с функциями Win32 API для создания и управления консолью.

Задание

Разработать библиотеку классов для консольного ввода-вывода с использованием функций Win32 API.

Работа программы

Рисунок 1 – Окно программы

Реализована библиотека консольного ввода-вывода. Эта программа демонстрирует её возможности. Все активные элементы описаны ниже.

Кнопка «Создать консоль» создает новую консоль. Кнопка «Удалить консоль» уничтожает созданную консоль.

Поле ввода общее для вывода текста, действительного числа и целого числа. Отдельное поле ввода для шестнадцатиричного числа. При вводе текста в соответствующее поле и нажатии соответствующе подписанной кнопки на консоль выводится текст, действительное, целое или шестнадцатиричное число.

Рисунок 2 – Выдод на консоль текста

Чтобы считать текст, действительное или целое число необходимо нажать на соответствующе подписанную кнопку и ввести в консоль то что требуется. После этого нажать Enter.

Рисунок 3 – Ввод с консоли текста, действительного и целого числел

Чтобы задать цвет фона и шрифта для каждого типа нужно отметить необходимые цвета (в последующем они смешиваются и дают другой цвет). Верхняя группа для шрифта, нижняя для фона.

Рисунок 4 – Вывод каждого типа со своим цветом фона и шрифта

На рисунке 4 для текста задан синий шрифт и красный фон, для действительного числа синий с зеленым фон и красный шрифт, для целого числа синий фон и зеленый шрифт, для шестнадцатиричного числа белый шрифт и черный фон.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

55186. Створення документів в Word, в якому текст розміщується в декілька колонок з використанням вставки кадру 68 KB
  Мета: Формувати уміння та навички набору тексту в декілька колонок вставки у текст кадру і робота з ним. Постановка загальної проблеми: Як за допомогою текстового редактора Word створювати тексти...
55187. Організація роботи з табличним процесором Microsoft Excel для Windows 342.5 KB
  Робоча область вікна Excel становить таблицю поділену на окремі клітини. Для проведення розрахунків необхідно ввести в таблицю формули. Створити таблицю та провести необхідні розрахунки.
55189. Характеристика видів словесного впливу у професійно-педагогічному спілкуванні 67.5 KB
  Проаналізуйте основні способи і прийоми вияву нещирості дезінформації і маніпуляцій з боку як соціальних педагогів так і клієнтів у ситуаціях професійного спілкування.
55190. Методика підготовки та проведення діагностичної бесіди 107.5 KB
  Прийоми техніки: складання обмірковування плану бесіди інтервю Встановлення контакту контакт очей; привітання; знайомство; визначення дистанції імя; розмова про спільні інтереси приємне цікаве; âтакâреакція; тон привітний...
55191. Методика підготовки та проведення гри 71.5 KB
  МЕТА: Сформувати уявлення щодо методики підготовки та проведення гри. Зясуйте соціальне і психолого-педагогічне значення гри. Класифікуйте ігри за ознакою мети за місцем проведення за кількістю учасників за конкурсністю тощо.
55192. КОММУНИКАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ТУРИСТСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 738.12 KB
  Сущность и элементы маркетинговых коммуникаций. Особенности рекламы в сфере туризма. Стимулирование сбыта. Личная продажа и прямой маркетинг.
55193. Загальна характеристика технологій математичної освіти 37.5 KB
  Методичний орієнтир: Педагогічна технологія це системний метод планування реалізації та оцінювання всього процесу навчання й засвоєння знань із урахування технічних та людських ресурсів та їх взаємодії для досягнення ефективнішої форми освіти.
55194. Цивільні правовідносини 36 KB
  Завдання 4 Про який вид юридичних фактів іде мова у нижченаведених ситуаціях Свою відповідь обґрунтуйте. Ситуація 1. Ситуація 2. Ситуація 3.