16395

Microsoft Excel. Графики функций

Практическая работа

Информатика, кибернетика и программирование

Практическая работа № 21 Тема: Microsoft Excel. Графики функций Цель: научиться строить графики функций в MS Excel. Задание 1 1. Запустить Microsoft Excel.Создать новый файл и сохранить его в своей папке дискz: под именем Ex2_№группы_фамилия. 2. Составить таблицу для вычисления следу...

Русский

2013-06-20

78.97 KB

52 чел.

Практическая работа № 21

Тема: Microsoft Excel. Графики функций

Цель: научиться строить графики функций в MS Excel.

Задание 1

1. Запустить Microsoft Excel.Создать новый файл и сохранить его в своей папке (дискz:) под именем Ex2_№группы_фамилия.

2. Составить таблицу для вычисления следующих функций: sinx, cosx, sinx + cosx.

3.Аргумент x изменяется в пределах от -5 до +5 с шагом 1. Столбец изменения аргумента сделать с помощью автозаполнения.

4. Вычисление функций провести с помощью Мастера функций (Формулы Вставить функцию).

5. Для последнего столбца таблицы установить формат ячейки числовой, с округлением до 4 знаков после запятой.

6. Таблица должна иметь вид:

Аргумент

Sin x

Cos x

Sin x + Cos x

-5

0,9589

0,2837

1,2426

-4

0,7568

-0,6536

0,1032

5

-0,9589

0,2837

-0,6753

7. Построить график функции sinx.

Рис. 1

8. Сделать прозрачную заливку для Области построения диаграммы.

9. Построить графики функций: sinx, cosx, sinx + cosx на одном графике. В формате рядов данных установить Сглаженная линия, выбрать тип линии, толщину и цвет.

Рис. 2


Задание 2

1. Построить график функции: arctg(x+y).

1. Заполните столбец А (автозаполнением) значениями от 6 до 32 с шагом 2

2. Заполните столбец В (автозаполнением) значениями от 1 до 40 с шагом 3

3. В столбце С вычислить функцию арктангенс суммы значений из столбцов А и В

4. Построить график функции. В подписях оси Х должны быть указаны оба исходных значения

  1.  Цену деления шкалы Y установить равной 0,01, шрифт – TimesNewRoman
  2.  Заливку области построения сделать прозрачной
  3.  В формате рядов данных установить Сглаженная линия, выбрать тип линии, толщину и цвет

Рис. 3

5. Сохранить файл.

Исходные данные: по заданию преподавателя

Выполнение работы:


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

41514. ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ОЦІНЮВАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ КАДРІВ 110.5 KB
  Роль оцінювання працівників у процесі управління Соціальнопсихологічні завдання оцінювання Оцінювання за головними параметрами діяльності класифікація характеристика елементів класифікації Установки і форми поведінки керівників під час оцінювання підлеглих Характеристика сучасного менеджера управлінця 1. Роль оцінювання працівників у процесі управління Оцінювання працівників є складовою процесу управління. Головна мета оцінювання: 1.
41515. УПРАВЛІНСЬКЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ І БІЗНЕС 79 KB
  Специфіка найму і роботи штатних та зовнішніх управлінських консультантів Головні стилі роботи консультанта. Особливості діяльності консультантів. Специфіка найму і роботи штатних та швшнініх управлінських консультантів У розвинених країнах широко використовується особливий вид діяльності управлінське консультування. Зауважимо що жодна значна перебудова у фірмах Заходу не обходилась без запрошення консультантів.
41516. Соціальні та психологічні аспекти керівництва 147 KB
  Соціальні та психологічні аспекти керівництва Кадри управління. Кадри управління. Кадри управління є складовою частиною управління ця частина системи має: відповідну кваліфікацію. Зокрема керівників залежно від профілю колективів котрі вони очолюють прийнято поділяти на лінійних та функціональних а від рівня і місця в загальній системі управління господарством на керівників відповідних ланок управління вищої середньої низової ланок.
41517. Колегіальний підхід в прийнятті управлінських рішень 177.5 KB
  Функція планування передбачає рішення про те якими повинні бути цілі організації і що повинні робити члени організації щоб досягнути цих цілей. Стратегічне планування сприяє зниженню ризику під час прийняття рішення. Вторинна інформація це дані зібрані раніше для цілей що відмінні від цілей пов'язаних з вирішенням досліджуваної проблеми. Інтерес науковців до цієї проблеми зумовлений тим що в рішеннях фіксується вся сукупність відносин котрі виникають у процесі трудової діяльності і управління організацією.
41518. Основи групової самоорганізації 124.5 KB
  Думка щодо органічності суспільства і людини виражена шведським вченим Еммануїлом Сведенборгом 1688 1772: Існує чітка функціональна подібність між людством народом і окремим індивідом. А теоцентричний представник філософського езотеризму Володимир Олексійович Шмаков 1929 доводив виказану позицію раціональними методами: Вірно виявлена загальна ідея організму однаково застосовна до людини і суспільства але в останньому вона виявляється з більшою силою і багатоманіттям.тому і заперечення того що суспільство є організмом і повне...
41519. КОНФЛІКТИ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПСИХОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА ДО НОВОВВЕДЕНЬ 180 KB
  Поняття конфлікту. Поняття інновація та нововведення Головні передумови позитивного ставлення до нововведень 1 Поняття конфлікту. Позитивний ефект конструктивного конфлікту для окремої людини може виявлятися і в тощ' що при його вирішенні відбувається усунення внутрішнього психічного напруження і як наслідок буде знайдено вихід зі стану фрустрації. Під час аналізу конфлікту дуже важливо з'ясувати справжні причини його виникнення.
41520. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ 112 KB
  Психологія управління на Заході Поняття про науку управління Поняття управління використовують у різних науках. Відповідно до трьох головних сфер розвитку об'єктивного світу нежива природа жива природа суспільство можна виокремити головні види управління: управління в неживій природі; управління в живій природі; управління у суспільстві.
41521. Особистість в системі управління 205 KB
  Теорії особистості та їх використання в управлінській практиці Активність особистості як форма вияву її індивідуальності творчості та професіоналізму Соціальна позиція та роль особистості в організації Рівень домагань особистості та їх значення в управлінських відносинах Соціальні норми як регулятори поведінки особистості 2. Теорії особистості та їх використання в управлінській практиці У процесі осмислення психологічною наукою сутності особистості особливостей її розвитку самореалізації взаємодії із зовнішнім середовищем...
41522. Характеристика обязательного курса физического воспитания в школе. Планирование и контроль процесса физического воспитания в ООШ 189 KB
  Планирование и контроль процесса физического воспитания в ООШ 6 часов Содержание Характеристика действующей программы по Физической культуре для общеобразовательных учреждений; Планирование процесса физического воспитания в школе; Система проверки успеваемости и контроль процесса физического воспитания в ООШ. Характеристика действующей программы по Физической культуре для общеобразовательных учреждений 111 классы Авторы – составители: Матвеев А. Естественные основы Программа Пояснительная записка раскрывает образовательную...