16395

Microsoft Excel. Графики функций

Практическая работа

Информатика, кибернетика и программирование

Практическая работа № 21 Тема: Microsoft Excel. Графики функций Цель: научиться строить графики функций в MS Excel. Задание 1 1. Запустить Microsoft Excel.Создать новый файл и сохранить его в своей папке дискz: под именем Ex2_№группы_фамилия. 2. Составить таблицу для вычисления следу...

Русский

2013-06-20

78.97 KB

57 чел.

Практическая работа № 21

Тема: Microsoft Excel. Графики функций

Цель: научиться строить графики функций в MS Excel.

Задание 1

1. Запустить Microsoft Excel.Создать новый файл и сохранить его в своей папке (дискz:) под именем Ex2_№группы_фамилия.

2. Составить таблицу для вычисления следующих функций: sinx, cosx, sinx + cosx.

3.Аргумент x изменяется в пределах от -5 до +5 с шагом 1. Столбец изменения аргумента сделать с помощью автозаполнения.

4. Вычисление функций провести с помощью Мастера функций (Формулы Вставить функцию).

5. Для последнего столбца таблицы установить формат ячейки числовой, с округлением до 4 знаков после запятой.

6. Таблица должна иметь вид:

Аргумент

Sin x

Cos x

Sin x + Cos x

-5

0,9589

0,2837

1,2426

-4

0,7568

-0,6536

0,1032

5

-0,9589

0,2837

-0,6753

7. Построить график функции sinx.

Рис. 1

8. Сделать прозрачную заливку для Области построения диаграммы.

9. Построить графики функций: sinx, cosx, sinx + cosx на одном графике. В формате рядов данных установить Сглаженная линия, выбрать тип линии, толщину и цвет.

Рис. 2


Задание 2

1. Построить график функции: arctg(x+y).

1. Заполните столбец А (автозаполнением) значениями от 6 до 32 с шагом 2

2. Заполните столбец В (автозаполнением) значениями от 1 до 40 с шагом 3

3. В столбце С вычислить функцию арктангенс суммы значений из столбцов А и В

4. Построить график функции. В подписях оси Х должны быть указаны оба исходных значения

  1.  Цену деления шкалы Y установить равной 0,01, шрифт – TimesNewRoman
  2.  Заливку области построения сделать прозрачной
  3.  В формате рядов данных установить Сглаженная линия, выбрать тип линии, толщину и цвет

Рис. 3

5. Сохранить файл.

Исходные данные: по заданию преподавателя

Выполнение работы:


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

37688. Багатовимірні масиви. Функції. Обробка двовимірних масивів 563.03 KB
  Мета: вивчити засоби опису функцій користувача та задання багатовимірних масивів, навчитись застосовувати функції користувача та алгоритми обробки багатовимірних масивів, зокрема двовимірних.
37689. Вибір векторної норми і знаходження коефіцієнта стиску 41 KB
  Вибір векторної норми і знаходження коефіцієнта стиску. Скористаємось програмою NormMatr. Після її виконання маємо. Всі ці норми менше одиниці. Тому можна вибрати будь-яку векторну норму з цих норм. Але зручно вибрати ту векторну норму, для якої відповідна підлегла норма матриці буде найменшою. Тому виберемо векторну m-норму , для якої коефіцієнт стиску дорівнює
37691. Складні структури даних. Структури. Об’єднання. Бітові поля 143.69 KB
  Мета: навчитись проводити обробку складних структур даних і вирішувати задачі з використанням різних методів сумісного збереження даних різноманітних типів.
37692. Робота з масивами. Затримки і інтервали. Вивід інформації у вікно документа. Об’єкти String 49.5 KB
  Обєкти Stringâ Мета: Отримати теоретичні знання про масиви і навчитися їх використовувати при написанні скриптів на JvScript Навчитись використовувати затримки та інтервали та виводити інформацію увікно документа. Організувати miniтест з 5 питань що йдуть послідовно питань на тему âСинтаксис JvScriptâ. №1 html hed title Задание 1 title hed body script type= text jvscript document. Організувати miniтест з 5 питань що йдуть послідовно питань на тему âСинтаксис JvScriptâ.
37693. Что такое комбинационный сумматор и где сумматоры используются 84.33 KB
  Параллельные многоразрядные сумматоры предназначены для одновременного суммирования двух многоразрядных чисел и характеризуются различными способами передачи сигналов переноса от младших разрядов сумматора к старшим. Принципы построения и работы сумматора вытекают из правил сложения двоичных цифр. Схема сумматора также является регулярной и широко используется в ЭВМ.1 Таблица истинности комбинационного полусумматора Входы Выходы i bi Si Pi 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 Логические зависимости: 1.
37694. Моделирование процесса диффузии 187 KB
  Диффузия из ограниченного источника примеси где N0 приповерхностная концентрация диффузанта; Q см2 поверхностная плотность примеси; t время диффузии; Провести моделирование для Диффузия из бесконечного источника примеси. Диффузия из ограниченного источника примеси...
37696. Структура HTML-документа і Елементи форматування тексту 3.64 MB
  Ознайомитись зі структурою HTML-документів і елементами для керування розміткою Web-сторінки та відображенням символів. Вивчити синтаксис мови HTML. Навчитися першим навичкам роботи з інструментами створення найпростіших Web-сторінок.