16400

Финансовые функции Excel

Доклад

Информатика, кибернетика и программирование

Финансовые функции Excel. Финансовая функция ППЛАТ. Рассмотрим пример расчета 30летней ипотечной ссуды со ставкой 8 годовых при начальном взносе 20 и ежемесячной ежегодной выплате с помощью функции ППЛАТ Pmt. Для приведенного на левом рисунке ипотечного расчета в я

Русский

2013-06-20

97.5 KB

27 чел.

Финансовые функции Excel.

Финансовая функция ППЛАТ.

Рассмотрим пример расчета 30-летней ипотечной ссуды со ставкой 8% годовых при начальном взносе 20% и ежемесячной (ежегодной) выплате с помощью функции ППЛАТ (Pmt).

Для приведенного на левом рисунке ипотечного расчета в ячейки введены формулы, показанные на правом рисунке (формулы вводятся в ячейки без знака “.

Функция ППЛАТ вычисляет величину постоянной периодической выплаты ренты (например, регулярных платежей по займу) при постоянной процентной ставке. Синтаксис: ППЛАТ(ставка; кпер; нз; бз; тип), где ставка – процентная ставка за период; кпер – общее число периодов выплат; нз – текущие платежи, т.е. общая сумма, которую составят будущие платежи; бз – будущая стоимость или баланс наличности, который нужно достичь после последней выплаты; если аргумент бз опущен, то он полагается равным 0 (напримерЮ будущая стоимость займа равна 0); тип – число 0 или 1, обозначающее, когда должна производиться выплата; если тип равен 0, то оплата производится в конца периода, если 1 – то в начале периода.

Если бз = 0 и тип=0, то функция ППЛАТ вычисляется по формуле:

где P – нз, i – ставка, n – кпер.

Важно быть последовательным в выборе единиц измерения для задания аргументов ставка и кпер. Например, если вы делаете ежемесячные выплаты по четырехгодичному займу из расчета 12% годовых, то для задания аргумента ставка используйте !2%/12, а для задания аргумента кпер – 4*12. Если вы делаете ежегодные платежи по тому же займу, то для задания аргумента ставка используйте 12%, а для задания аргумента кпер – 4.

Для нахождения общей суммы, выплачиваемой на протяжении интервала выплат, умножте возвращаемое функцией ППЛАТ значение на величину кпер. Интервал выплат – это последовательность постоянных, денежных платежей, осуществляемых за непрерывный период. Например, заем под автомобиль или заклад являются интервалами выплат. В функциях, связанных с интервалами выплат, выплачиваемые вами деньги, такие как депозит на накопление, представляются отрицательным числом, а деньги, которые вы получаете, такие как чеки на дивиденды, представляются положительным числом. Например, депозит в банк на сумму 1000 руб.представляется аргументом –1000, если вы вкладчик, и аргументом 1000, если вы – представитель банка.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

80084. Ой зима, зима, зима… Веселіш пори нема! 52.5 KB
  Вчити дітей гармонійному заповненню площини паперу елементами зображення; поглибити знання про особливості будови тіла людини та її пропорції. Розвивати уяву дітей; удосконалювати техніку роботи фарбами. Виховувати любов і повагу до традицій рідного краю.
80086. Лариса Письменна «Чарівна гостя» 36 KB
  Мета. Продовжити знайомити учнів із художніми творами, у яких зображується зима; звернути увагу учнів на образні слова і вислови, вжити у творі Л.Письменної «Чарівна гостя»; удосконалювати навички читання, розвивати усне мовлення учнів. Обладнання. малюнки, ілюстрації...
80087. ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ЗВУКІВ «Ц» - «С» 51.5 KB
  Вчити дітей розрізняти звуки «Ц» - «С» в усному і писемному мовленні. Розвивати фонематичні процеси, пам’ять, монологічне мовлення. Закріпляти навик правильної звуковимови; шкільні знання і уміння. Таблиці, картки з малюнками, картки із завданням, додаткова література.
80088. Добро спішіть творити, люди... 58 KB
  Виховати у дітей людяність, гуманізм у стосунках, доброзичливість, повагу до людей, великодушність, скромність та самопожертву. Навчити оволодівати мистецтвом спілкування та навичками взаємодопомоги, пробуджувати у дітей щирий інтерес до всього корисного, морального; бажання назавжди зберегти людську гідність.
80089. Спостереження за вимовою слів з ненаголошеними (е), (и). Правило написання слів з цими звуками 59.5 KB
  Ознайомити учнів з вимовою слів із звуками е и в ненаголошених складах; вчити перевіряти наголоси написання слів з ненаголошеними е и знаходити перевірне слово шляхом зміни форми слова або підбором спільнокореневого слова розвивати мовленнєві здібності учнів лексичний запас вміння аналізувати...
80090. Людина без книги, як криниця без води 44.5 KB
  Удосконалювати вміння правильного свідомого читання; складати план і переказувати за ним текст; знаходити і пояснювати образні вислови; розвивати мовлення та вміння правильно інтонувати речення; виховувати допитливість інтерес до книжки; бережне ставлення до неї.
80091. Форми давального і місцевого відмінків однини прикметників жіночого роду 45.21 KB
  Мета: Вчити учнів утворювати форми давального і місцевого відмінків прикметників жіночого роду в однині розрізняти їх правильно писати й вимовляти ці форми; закріплювати навички визначати відмінок прикметників; розвивати мовленнєві вміння дітей навички каліграфічного письма...
80092. Места посещения. На улице. Как пройти? Правила безопасности дорожного движения 36.5 KB
  Цели: повторить и обобщить усвоение лексического грамматического материала; учить использовать свои знания в создаваемых парасредах Развивать навыки презинтаций своего проекта; Воспитывать положительное отношение к изучению английского языка.