1642

Родовспоможение при несоответствии размеров плода и просвета таза матери

Доклад

Медицина и ветеринария

Плод извлекают за предлежащие части силой максимум 5—6 человек под строгим контролем руки акушера (во избежание глубоких травм). Родовые пути необходимо обильно смазать вазелином или маслом.

Русский

2013-01-06

20.25 KB

1 чел.

Родовспоможение при несоответствии размеров плода и просвета таза матери

Переразвитость плода. Плод извлекают за предлежащие части силой максимум 5—6 человек под строгим контролем руки акушера (во избежание глубоких травм). Родовые пути необходимо обильно смазать вазелином или маслом.

Поочередно тянут сначала за одну конечность, а затем за другую, чтобы придать плечевому поясу плода косое положение и этим облегчить прохождение плечевого сустава за столбиковую часть подвздошной кости (дальше кзади начинается поддающаяся расширению область таза).

При вытягивании одной конечности полезно одновременно придерживать или даже отталкивать в полость матки другую конечность. Такой же прием используют при извлечении крупного плода, находящегося в тазовом предлежании. Когда ущемлен тазовый пояс, плоду придают боковую позицию, чтобы наиболее широкий участок его таза (между маклоками) совпал с высотой тазовой полости, которая всегда больше ее ширины. При вытягивании плода с применением силы роженицу полезно укрепить на спине.

Для извлечения ущемленного плода в ряде случаев приходится пользоваться глазными или острыми крючками, которые цепляют за хоаны, овальные отверстия, крестец (при тазовом предлежании), не считаясь с повреждениями плода.

У свиней большие плоды извлекают посредством специальной петли или крючка, задеваемого за хоаны.

Как крайнюю меру для извлечения большого плода применяют кесарево сечение или фетотомию.

Узость таза. Родовые пути обильно смазывают маслянистыми веществами, а затем извлекают плод. При сужении таза вследствие бывших переломов, периоститов, особенно если отдельные части костей выступают в просвет таза, нужно опасаться разрыва матки или размозжения ее тканей (между проходящим плодом и тазовыми костями). При извлечении плода точку приложения силы выбирают с таким расчетом, чтобы оказать минимум давления на место сужения. Этого достигают поочередным натяжением то одной, то другой конечности, как при извлечении переразвитого плода. Если в просвет таза выступают острые концы костей или он очень сильно сужен, целесообразно сразу же приступить к фетотомии или кесареву сечению.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

69735. Віртуальні методи 45 KB
  Це не завжди можливо, оскільки в різний час покажчик може посилатися на об’єкти різних класів ієрархії, і під час компіляції програми конкретний клас може бути невідомий. Можна навести як приклад функцію, параметром якої є покажчик на об’єкт базового класу.
69736. Використання шаблонів класів 32.5 KB
  Щоб створити за допомогою шаблона конкретний об’єкт конкретного класу (цей процес називається інстанціонуванням), при описі об’єкту після імені шаблона в кутових дужках перераховуються його аргументи...
69737. Області значень 44 KB
  Область значень — це інтервал від мінімального до максимального значення, яке може бути представлена в змінній даного типу. В таблиці 1 приведений розмір займаємої пам’яті і області значень змінних для кожного типу. Оскільки змінних типу void не існує, він не включений в цю таблицю.
69738. Програми друку граничних констант 38 KB
  Введених засобів препроцесора і мови цілком достатньо для програми, що виводить на друк (на екран дісплея) значення констант, що визначають в конкретній системі (для конкретного компілятора) межі зміни даних різних типів.
69739. Мультиплікативні операції 26 KB
  Типи першого і другого операндів можуть відрізнятися, при цьому виконуються перетворення операндів за замовчуванням. Типом результату є тип операндів після перетворення.
69740. Пріоритет і порядок виконання 50 KB
  Пріоритет і асоціативність операцій мови Сі впливаяють на порядок групування операндів і обчислення операцій у виразі. Пріоритет операцій суттєвий тільки за наявності декількох операцій, що мають різний приоритет. Вирази з більш пріоритетними операціями обчислюються першими.
69741. Ініціалізація масивів 24.5 KB
  Якщо у визначенні масиву явно вказаний його розмір, то кількість початкових значень не може бути більше кількості елементів в масиві. Якщо кількість початкових значень менше ніж оголошена довжина масиву, то початкові значення отримають тільки перші елементи масиву...
69742. Символьні масиви. Рядковий тип 40 KB
  Крім того, для рядкових масивів допустима операція конкатенації, яку позначають символом +. Вона полягає у формуванні нового символьного масиву, розмір якого дорівнює сумі розмірів масивів-операндів, а значення - це елементи масивів-операторів, розміщені послідовно.
69743. Записи з варіантами 33 KB
  Іноді треба вводити в запис деяку інформацію, яка залежить від іншої інформації, що вже є в записі. Це зумовлює потребу введення додаткових полів, які залежать від значень інших полів. Комбінований тип допускає таку організацію даних, оскільки, крім фіксованої частини запису...