1642

Родовспоможение при несоответствии размеров плода и просвета таза матери

Доклад

Медицина и ветеринария

Плод извлекают за предлежащие части силой максимум 5—6 человек под строгим контролем руки акушера (во избежание глубоких травм). Родовые пути необходимо обильно смазать вазелином или маслом.

Русский

2013-01-06

20.25 KB

1 чел.

Родовспоможение при несоответствии размеров плода и просвета таза матери

Переразвитость плода. Плод извлекают за предлежащие части силой максимум 5—6 человек под строгим контролем руки акушера (во избежание глубоких травм). Родовые пути необходимо обильно смазать вазелином или маслом.

Поочередно тянут сначала за одну конечность, а затем за другую, чтобы придать плечевому поясу плода косое положение и этим облегчить прохождение плечевого сустава за столбиковую часть подвздошной кости (дальше кзади начинается поддающаяся расширению область таза).

При вытягивании одной конечности полезно одновременно придерживать или даже отталкивать в полость матки другую конечность. Такой же прием используют при извлечении крупного плода, находящегося в тазовом предлежании. Когда ущемлен тазовый пояс, плоду придают боковую позицию, чтобы наиболее широкий участок его таза (между маклоками) совпал с высотой тазовой полости, которая всегда больше ее ширины. При вытягивании плода с применением силы роженицу полезно укрепить на спине.

Для извлечения ущемленного плода в ряде случаев приходится пользоваться глазными или острыми крючками, которые цепляют за хоаны, овальные отверстия, крестец (при тазовом предлежании), не считаясь с повреждениями плода.

У свиней большие плоды извлекают посредством специальной петли или крючка, задеваемого за хоаны.

Как крайнюю меру для извлечения большого плода применяют кесарево сечение или фетотомию.

Узость таза. Родовые пути обильно смазывают маслянистыми веществами, а затем извлекают плод. При сужении таза вследствие бывших переломов, периоститов, особенно если отдельные части костей выступают в просвет таза, нужно опасаться разрыва матки или размозжения ее тканей (между проходящим плодом и тазовыми костями). При извлечении плода точку приложения силы выбирают с таким расчетом, чтобы оказать минимум давления на место сужения. Этого достигают поочередным натяжением то одной, то другой конечности, как при извлечении переразвитого плода. Если в просвет таза выступают острые концы костей или он очень сильно сужен, целесообразно сразу же приступить к фетотомии или кесареву сечению.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65502. Моделювання систем і процесів на основі оптимального планування експериментів 179 KB
  Задачі що вирішуються в дисертаційній роботі: розробити метод класифікації планів багатофакторного експерименту; удосконалити метод побудови оптимальних комбінаторних планів багатофакторного експерименту для отримання ефективних математичних моделей обєктів...
65503. Діяльність Зиновія Лиська в контексті професіоналізації української музичної культури Галичини 128 KB
  Мета дослідження систематизувати і дати комплексну оцінку музикознавчої фольклористичної і композиторської спадщини Зиновія Лиська його музичногромадської діяльності в контексті процесів професіоналізації української музичної культури Галичини...
65504. Медико-психологічні реабілітація жінок, які перенесли оперативні втручання на внутрішніх статевих органах 1.53 MB
  За даними літератури міома матки зустрічається у 15-17 жінок старше 30 років при цьому 75 хворих піддаються оперативному лікуванню В. Фактично в даний час гістеректомія найбільш часта операція у жінок репродуктивного віку.
65505. Вдосконалення інтегрованої схеми ресурсозберігаючих технологій для виробництва і розливання міді вогневого рафінування 3.88 MB
  При цьому важливу роль відіграють властивості розплаву міді вогневого рафінування які до цього часу недостатньо вивчені. Вирішення важливого науковотехнічного завдання щодо теоретичного обґрунтування вибору раціональних параметрів і вдосконалення технології процесу...
65506. СТИЛІ ЖИТТЯ СЕРЕДНЬОГО КЛАСУ В УКРАЇНІ (НА ПРИКЛАДІ ВЕЛИКОГО МІСТА) 167.5 KB
  Дослідження ролі та місця середнього класу в соціальній структурі суспільства здійснено в наукових роботах зарубіжних вчених Н. Суттєво менш вивченим є становлення середнього класу в процесі трансформації суспільних відносин в пострадянських суспільствах.
65507. КУЛЬТУРНА ЕЛІТА ДОНБАСУ В 1953-1964 РОКАХ 197 KB
  Предметом дослідження є культурна еліта Донбасу конкретно літератори і митці музичнотеатральної та образотворчої сфери її творча діяльність участь у культурному і громадському житті регіону функціонування творчих спілок зусилля держави спрямовані на формування...
65508. ЗВ’ЯЗАНІ ТЕРМОМЕХАНІЧНІ КОЛИВАННЯ В АПАРАТАХ ХІМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ 1.89 MB
  В багатьох конструкціях сучасного хімічного машинобудування застосовуються елементи у вигляді скінченних циліндричних тіл або масивних плит, які за конструктивними або технологічними міркуваннями можуть бути ослаблені отворами.
65509. РОЗВИТОК МЕТОДІВ РОЗРАХУНКУ МАЛОЦИКЛІЧНИХ РЕЖИМІВ ХОЛОДНОЇ ВАЛКОВОЇ ПРОКАТКИ І ПРАВКИ ПРИ ВИГОТОВЛЕННІ ТЕПЛООБМІННИХ ТРУБ З РЕГЛАМЕНТОВАНИМИ ПОКАЗНИКАМИ ЯКОСТІ 254 KB
  До безшовних теплообмінних труб які отримують на станах типу ХПТ, ставляться підвищені вимоги щодо точності розмірів, якості поверхні, механічних і структурних властивостей металу. Зазвичай, вони виготовляються у багатоциклічних технологічних процесах, які включають прокатку, термічну обробку та правку.