1648

Сперма и её видовые особенности

Доклад

Медицина и ветеринария

Сперма – смесь спермиев (половых клеток самца) и плазмы(сыворотки). Сыворотка спермы – секрет придатков семенников и придаточных половых желез.

Русский

2013-01-06

19.51 KB

21 чел.

Сперма и её видовые особенности

Сперма – смесь спермиев (половых клеток самца) и плазмы(сыворотки). Сыворотка спермы – секрет придатков семенников и придаточных половых желез. Сперма, выделенная самцом во время полового акта, называется эякулятом. Спермий – своеобразно построенная клетка, которая коренным образом отличается от всех других клеток организма. В спермии различают четыре основные части: головку, шейку, тело и длинный подвижный хвостик. Сперма содержит 85-98% воды и 2-15% сухого вещества. Главные составные части спермы белки и липиды. Особенности структуры половых органов и динамики коитуса обуславливают вариации как в величине эякулята, так и в его составе у самцов разных видов. У жеребца объем эякулята составляет в среднем 50-100мл, у хряка 200-400мл, у барана 1-2мл, у быка 4-5 мл, у кобеля 2-18мл, у петуха 0, 3-2мл. У животных с влагалищным типом осеменения ( крс, коза, кролики, кошки и др. ) концентрация спермиев в эякуляте в 5-10 раз выше, чем у животных с маточным типом осеменения (лошади, свиньи, собаки и др). Так в 1мл спермы находят в среднем у барана 2, 5-3, 5 млрд, у быка 0, 9-1, 2 млрд, у жеребца 0, 10-0, 15, у петуха 2-4 млрд спермиев. В 100мл спермы барана содержится до 355мг фосфора, быка- 82, хряка – 66 и жеребца -19мг.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

17355. Сутність ринку (ринкової економіки) 99 KB
  1. Сьогодні ринок розглядається як економічний інститут власності і далі з цього будемо і виходить в розкритті засад функціонування ринку. Сутність ринку ринкової економіки полягає в матеріалізації товарногрошових відносин що виступають суспільною формою розвитку
17356. Економічна конкуренція. Ринок досконалої і недосконалої конкуренції 59.5 KB
  Економічна конкуренція. Ринок досконалої і недосконалої конкуренції. Ринок монополістичної конкуренції. Модель олігополістичного ринку. Ринок як складне полісистемне утворення має надзвичайно багату структуру. Його складовими є ринки: товарів капіталу фінансо...
17357. Національні моделі ринкової економіки 93 KB
  PAGE 7 Національні моделі ринкової економіки Необхідно відзначити що вплив на рівень цін шляхом концентрації попиту в руках держави це ринковий метод регулювання ринку несумісний з методами адміністративного розподілу товарів і пов'язаний з ц
17358. Антимолнопольне регулювання підприємницької діядльності 88.5 KB
  Антимолнопольне регулювання підприємницької діядльності Актуальність антимонопольного законодавства сьогодні є безперечним оскільки про порушення його постійно проводяться справи при чому деякі з яких набувають неабиякого розмаху. Діяльність органів покли...
17359. Сутність ринку і його головні елементи 103 KB
  1. Сутність ринку і його головні елементи. Субєкти ринкового господарювання. Принципи функціонування ринку. Функції ринку: позитив негатив. Сьогодні ринок розглядається як економічний інститут власності і далі з цього будемо і виходить в розкритті засад функціо
17360. ВЕНЧУРНИЙ БІЗНЕС ТА ЙОГО МОЖЛИВОСТІ 143.5 KB
  ВЕНЧУРНИЙ БІЗНЕС ТА ЙОГО МОЖЛИВОСТІ Зазначимо що інноваційна підприємницька діяльність у формі інноваційного бізнесу в країнах Заходу дає понад 50 найважливіших нововведень. ВСТУП. Основною причиною високої ефективності малого бізнесу в цій сфері є специфіка п
17361. Ціни і ціноутворення та підприємництво, венчурний бізнес й інновації в ринковій економіці 130.5 KB
  Ціни і ціноутворення та підприємництво венчурний бізнес й інновації в ринковій економіці Визначення ціни в межах ринкового підходу: Ціна це форма вираження цінності благ що мають прояв в процесі їх обміну. Тут виділяємо два акценти: 1підкреслюється безпосередній
17362. Фірма як основна структурна одиниця бізнес-діяльності 123.5 KB
  Фірма як основна структурна одиниця бізнесдіяльності. Фірми являють собою складне економічне утворення. Так Фірми з одного боку це особливий інститут сучасної економічної системи в якому домінує контрактне право. А Фірми з другого боку це основна...
17363. Малий і середній бізнес та його місце в Україні 55.5 KB
  Малий і середній бізнес та його місце в Україні. Світовий досвід і практика господарювання показують що найважливішою ознакою ринкової економіки є існування і взаємодія багатьох великих середніх і малих підприємств їх оптимальне співвідношення. Найбільш динам