1650

Спермии, их строение, скорость и виды движения спермиев. Энергетика спермиев

Доклад

Медицина и ветеринария

Строение В спермии с/х. животных различают головку, шейку, тело и хвост. Скорость и виды движения спермиев. Энергетика спермиев.

Русский

2013-01-06

21.39 KB

40 чел.

Спермии, их строение, скорость и виды движения спермиев. Энергетика спермиев

Строение В спермии с/х. животных различают головку, шейку, тело и хвост.

Размеры спермиев колеблются в пределах 50-80 мкм.

Головка спермиев является носителем наследственности. В ней находится ядро спермиев, а тело шейка и хвост являются органом движения. Длинна головки составляет 7-10 мкм, ширина 3-5, толщина 7-1, 5 мкм. Форма ее, в зависимости от вида животного, овальная, клиновидная, плоская или ложечкообразная. Передняя часть головки имеет колпачек (чехол) акросома. Акросома чувствительна к перепаду температуры. Вся головка спермия заполнена хроматином. На задней ее трети находится бокаловидная оболочка. Снаружи спермий покрыт кератиноподобной протоплазмой оболочкой Под электронным микроскопом в головке видна сеть пересекающихся фибрилл. Шейка спермия весьма короткая, длинной 1 мкм. В ней имеются пучки фибрилл – центральных и периферических (спиральных нитей, исчезающих у начала тела спермия). тело цилиндрической формы, длинной около 10 мкр. В теле находится осевая нить, спиральные кольца окружены внутренним слоем плазмы. Следует отметить что внутренние фибриллы очень чувствительны к определенным ферментам. Длинна хвоста около 50 мкм. хвост образован осевой нитью, состоящей из фибрилл. Он является органом поступательного движения спермия.

У спермиев имеется оболочка, состоящая преимущественно из цистина. Белок, содержащий серу, придает оболочке прочность. В то же время она имеет довольно большую проницаемость.

Скорость и виды движения спермиев Манежное (по кругу), колебательное движение,

Спермии обладают свойством прямолинейного поступательного движения. В зависимости от состояния спермиев и окружающих условий интенсивность их движения имеет определенные колебания ( например, у барана от 1, 9 до 15, 4 мм в 1 мин). Установлено, что спермии жеребца могут передвигаться за 1 мин в среднем на 5, 22 мм, быка – 4, 2, барана – 4, 6, петуха – на 1, 02 мм. Различная активность движения спермиев зависит не только от видовых особенностей, но и от их зрелости, возраста, состояния (влияния) жидкой среды, в которой они находятся. Наилучшие условия для передвижения спермиев в половых путях самки создаются в течении половой охоты.

Активное движение спермиев происходит за счет энергии дыхания и гликолиза.

Энергетика спермиев. Дыхание спермиев осуществляется под влиянием ферментов (цитохромоксидаза). Биологическое значение для движения спермиев имеет присущий им электрический заряд. Этот заряд сообщается спермиям в придатки семенника при приобретении или липопротеидной оболочки которая предохраняет их от повреждения. И имеют одинаковый отрицательный заряд который предотвращает слипанию. При ослаблении или нейтрализации отрицательного электрического заряда происходит склеивание спермиев - спермиоагглютинация.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

47953. Економічна статистика. Впровадження економічної статистики на підприємства різних типів господарювання 953.5 KB
  Предмет і метод статистичної науки та її завдання в умовах формування ринкової економіки. Статистичне спостереження. Зведення і групування матеріалів статистичного спостереження. Абсолютні та відносні величини. Середні величини. Ряди динаміки. Графічні зображення. Статистика засобів виробництва
47954. Страхування. Конспект лекцій 2.22 MB
  Конспект лекцій Страхування для студентів спеціальностей Банківська справа Фінанси та Облік і аудит Харків: ХБІ УАБС 2005. Конспект лекцій підготовлений відповідно до програми з нормативної навчальної дисципліни Страхування . Складається із вступу мета і завдання дисципліни її місце у навчальному процесі; навчальнометодичного забезпечення яке розкриває сутність та зміст основних питань курсу âСтрахування â з кожної теми; рекомендованої літератури.
47955. Сучасні технології в рекламі та ПР-діяльності 59 KB
  Соціальний ПР може допомогти створити і підтримати позитивний імідж компанії використовуючи спеціальні технології у тому числі благодійність довгострокові соціальні програми. Вони дозволяють підвищити рейтинг компанії і організацій сприяють формуванню позитивної оцінки її діяльності в цілому появи зацікавленості суспільства а також влада в стабільності і процвітанні. У результаті втрачали не тільки громадяни але і компанії чий авторитет поступово знижувався. Щоб відповідати цим очікуванням потрібно планомірний комплексний підхід до...
47956. Сучасні технології в рекламі та ПР-діяльності 955 KB
  Несвоєчасне подання інформації заперечення факту знищення фінансових документів клієнтів і через кілька днів його визнання наполегливі спроби заперечувати свою провину коли ФБР не тільки вже зібрало всі докази але частина з них оприлюднило завдали такого удару по репутації nderson що від нього почали йти клієнти. Ними можуть бути представники виконавчої та законодавчої влади аналітики ринку інвестори й акціонери засоби масової інформації споживачі продукції. Процеси обміну тобто купівлі та продажу товарів характеризуються...
47957. Словотвір як учення про творення слів і загальні принципи їх мотивації 337.5 KB
  Творення відведення це розділ мовознавства який вивчає слова за способами і засобами їх творення та словотвірною структурою. Словотворення зароджується одночасно зі словами базується на них і є засобом їх формування. Розділ мовознавчої науки який вивчає процес творення слів його механізм правила способи моделі словотвірну структуру слова і словотвірну систему мови називається словотвором. Зв'язок словотворення із синтаксисом виявляється в тому що: 1 синтаксична одиниця словосполучення становить для деривації...
47958. ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 96.5 KB
  Вступ до курсу Історія України Історія України як наука та навчальна дисципліна Історія України як галузь історичної науки і як навчальна дисципліна. Періодизація історії України. Міжпредметний зв'язок у вивченні історії України.
47960. ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА 966.5 KB
  Предмет теорії держави і права. Методологія теорії держави і права. Функції теорії держави і права.
47961. Технічна естетика. Предмет, завдання та зміст курсу 308.5 KB
  Розвиток станків форми машин завжди був повязаний із стилевим напрямком архітектури відповідно епохи. Зручність і краса форми важливі критерії композиції різного обладнання та предметів побуту призначених для забезпечення матеріальних та побутових благ і потреб людини. Яка вивчає закономірності утворення форми принципи і методи художнього конструювання направлені на створення оптимальної форми виробів. До головних якісних характеристик архітектоніки належать такі ознаки: q рівень вдосконаленості внутрішнього змісту обєкта; q ...