16528

Организационная структура локальной сети ИСОУ и ее программное обеспечение

Конспект урока

Информатика, кибернетика и программирование

Лабораторная работа №2 Тема: Организационная структура локальной сети ИСОУ и ее программное обеспечение. Цель: Формирование профессиональной компетентности будущего историка в области использования современных информационных интегрированных. Вопрос...

Русский

2013-06-22

28 KB

6 чел.

Лабораторная работа №2

Тема:   Организационная структура локальной сети ИСОУ и ее программное обеспечение.

Цель: Формирование   профессиональной компетентности будущего историка   в области использования современных информационных интегрированных.  

Вопросы для обсуждения:

  •  Понятие   организационной структуры локальной сети ИСОУ включает;
  •  центральный выделенный сервер для хранения единой базы данных образовательного учреждения и иных информационных ресурсов общего доступа;
  •  компьютерные классы для преподавания курса информатики, для компьютерной поддержки общеобразовательных предметов, для организации внеклассной работы;
  •  автоматизированные рабочие места (АРМ) административных работников,
  •  сотрудников социально-психологической службы,  методистов, программные
  •  модули автоматизации библиотеки (медиатеки), учебных предметных кабинетов;
  •  школьный информационно-методический центр (ИМЦ);
  •  демонстрационные комплексы.

ИСОУ может быть рассмотрена  как с технической точки зрения, так и с организационной, а также с точки зрения программного обеспечения.   По сути дела ИСОУ представляет собой совокупность локальных информационных сред.

ИСОУ реализуется на базе локальной вычислительной сети образовательного учреждения. Без этой сети невозможно осуществить информационные потоки и наладить их взаимодействие.

Задания для студентов:

I.  Проведите   анализ информационного  интегрированного продукта  Программное обеспечение ИСОУ складывается из:

• программного обеспечения общего назначения (текстовые и графические редакторы, электронные таблицы и др.);

• программного обеспечения для автоматизации деятельности различных служб (учета учащихся и родителей, кадрового учета, составления расписания, анализа успеваемости, автоматизации библиотеки и др.);

• программно-методического обеспечения для организации учебно-воспитательного процесса (обучающие и развивающие компьютерные программы,электронные справочники, мультимедийные энциклопедии и др.);

• информационных ресурсов образовательного учреждения (единая база данных, учебно-методические банки данных, мультимедийные учебные разработки, хранилище документов, веб-сайт).

II. На основе материалов электронного конспекта подготовьте презентацию (25- 30 слайдов) для визуальной поддержки выступления.

III. Подготовьте выступление (8-10 минут) с презентацией, дающее характеристику Программное обеспечение ИСОУ.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

55780. Розв’язування комбінаторних задач 532.5 KB
  Мета дидактична (навчальна): формування умінь і навичок розв’язування різних видів комбінаторних задач, застосовування основних теорем комбінаторики – правил суми та добутку, закріплення відомих методів і способів на практиці, вміння застосовувати знання в комплексі;
55781. Таблиці з логічними зв’язками 1.39 MB
  комірка формула книга немає вірної відповіді Що робить Excel якщо в складеній формулі знаходиться помилка повертає 0 як значення комірки виводить повідомлення про тип помилки як значення комірки виправляє помилку у формулі видаляє формулу з помилкою Яке з посилань є абсолютним З22 R1C2 5 5 Впорядкування значень діапазону коміркок у певній послідовності називають. електронні таблиці графіки й діаграми діапазон комірок сортування й фільтрація Яких форматів числових даних не існує числовий грошовий процентний округлений Логічна функція...
55782. Методична розробка з інженерної графіки, збірка завдань та рекомендацій до виконання розрахунково-графічних завдань 4.87 MB
  Мета розробки - надання допомоги студентам в освоєнні теоретичних і практичних знань, графічних умінь і навиків, активізації процесу і пізнавального інтересу. Розвитку просторових уявлень, мислення і творчих здібностей.
55783. Поняття про мультимедійні дані. Формати аудіо- та відеофайлів. Мультимедійні програвачі 85 KB
  Мета: навчитися: додавати до графічних зображень та тексту слайдів анімаційні ефекти, що супроводжуються звуком; вставляти до слайду презентації звукові об’єкти і настроювати їх параметри.
55784. Музично-виконавський розвиток учня-піаніста в процесі роботи над творами малої форми в 4 класі ДМШ 144.5 KB
  Педагог оголошує тему уроку план уроку в який входять такі твори: П. Педагог. Кілька пєс з цих альбомів вже були в твоєму репертуарі Лєра багато ти чула в концертах Дитячої Філармонії школи а також у записах відомих виконавцівпедагогів. Педагог.
55785. Омбудсмени року 384.5 KB
  Ми не просто розпочати нашу програму з визначення права. Справа в тому що так ми наблизились до першого нашого конкурсу яке і має таку назву Знавці права.
55786. Ой, не вітер в полі грає, не орел літає – ото Сірко з товариством по степу гуляє! 61.5 KB
  Мета: увіковічення та вшанування визначного військово-політичного діяча козацького періоду Івана Сірка; популяризація козацьких звичаїв та традицій серед учнівської...
55787. ПОЛІТИКА ВЛАДИ У ЦАРИНІ КУЛЬТУРИ В 1921-1928 рр. УКРАЇНІЗАЦІЯ (КОРЕНІЗАЦІЯ) 311 KB
  Мета: методична – удосконалення методики проведення лекціїдіалогу та активізації пізнавальної діяльності студентів шляхом використання групових форм роботи...
55788. Які правила визначають гармонію людини із собою та найближчим оточенням 245 KB
  Стежка Правдивості Команди слухають визначення понять Додаток 3 які вивчали на попередніх уроках етики потім радяться 30 секунд і записують кожне слово на окремому аркуші паперу.