16529

Программные средства учебного назначения

Конспект урока

Информатика, кибернетика и программирование

Занятие №3 Тема: Программные средства учебного назначения Цель: Формирование профессиональной компетентности будущего историка в области использования программных средств учебного назначения. Вопросы для обсуждения: Понятие программных средств уче

Русский

2013-06-22

14.61 KB

100 чел.

Занятие №3

Тема:   Программные средства учебного назначения 

Цель: Формирование   профессиональной компетентности будущего историка   в области использования программных средств учебного назначения.

Вопросы для обсуждения:

  1.  Понятие программных средств учебного назначения
  2.     Педагогическая целесообразность использования программно-методического обеспечения учебно-воспитательного процесса.
  3.     Методические цели, которые наиболее эффективно реализуются с использованием ПС.
  4.   Типология ПС, используемых в учебных целях, по функциональному   назначению.
  5.    Типология программных средств по методическому назначению.
  6.    Требования к педагогическим программным средствам.
  7.  Экспертно-аналитическая деятельность по оценке качества программных средств учебного назначения.

 

Программным средством учебного назначения будем называть ПС, в котором отражается некоторая предметная область, в той или иной мере реализуется технология ее изучения, обеспечиваются условия для осуществления различных видов учебной деятельности. Программное средство учебного назначения обычно предназначается для использования в учебно-воспитательном процессе, при подготовке, переподготовке и повышении квалификации кадров сферы образования, в целях развития личности обучаемого, интенсификации процесса обучения.

Использование программного средства учебного назначения ориентировано на:

• решение определенной учебной проблемы, требующей ее изучения и (или) разрешения, — проблемно-ориентированные ПС;

• осуществление некоторой деятельности с объектной средой (например, с системой подготовки текстов, информационно—поисковой системой, базой данных) — объектно-ориентированные ПС;

• осуществление деятельности в некоторой предметной среде (в идеале  со встроенными элементами технологии обучения) — предметно-ориентированные ПС.

С помощью ПС можно представлять на экране в различной форме учебную информацию; инициировать процессы усвоения знаний, приобретения умений и (или) навыков учебной или практической деятельности; эффективно осуществлять контроль результатов обучения, тренаж, повторение; активизировать познавательную деятельность обучаемых; формировать и развивать определенные виды мышления.

 

Задания для студентов:

1.  Проведите   анализ  Типологии ПС, используемых в учебных целях, по функциональному   назначению.

2. Подготовьте электронный конспект    по результатам анализа.

3. На основе материалов электронных конспектов подготовьте презентацию (25- 30 слайдов) для визуальной поддержки выступления.

4. Подготовьте выступление (8-10 минут) с презентацией, дающее представление  о   возможности использования анализируемых  ПС, используемых в учебных целях.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

59885. Випускний 85.5 KB
  Ведуча: В шкільній оселі свят завжди багато де музика лунає чути спів Але у нас сьогодні надзвичайне свято Ми проводжаємо своїх випускників 1 Ведучий: Тепер належить їм майбутнє України І їм долати сходинки життя.
59886. Раціональні вирази. Додавання та віднімання раціональних виразів 519.5 KB
  Знати: Зміст понять цілі вирази дробові вирази раціональний дріб Основну властивість дробу Алгоритм зведення раціонального дробу до нового знаменника Правило додавання та віднімання раціональних дробів з однаковими знаменниками...
59889. КОМП’ЮТЕРНА ВІРУСОЛОГІЯ 222.5 KB
  У процесі реалізації концепції профільного навчання в гуманітарних закладах викладач інформатики має чудову можливість на основі активації міжпредметних звязків значно поглибити вивчення матеріалу деяких тем курсу.
59890. Неклітинні форми життя і одноклітинні організми. Віруси, пріони 3.11 MB
  Дидактична мета: ознайомити студентів з історією відкриття вірусів; сформувати знання про будову властивості вірусів віріонів і пріонів; показати механізми проникнення вірусів у клітину; розкрити взаємозвязок між імунною системою людини...
59891. Сценарій уроку біології з використанням ІКТ з теми «Віруси» 60.5 KB
  Миколаєва Анотація: в даному уроці використовуються методи ІКТ і активізації пізнавальної діяльності проблемно-пошуковий підхід пропедевтичні та тестові завдання що сприяє створенню чітких уявлень учнів про віруси як неклітинні форми життя.
59892. На порозі вибору 98.5 KB
  Мета: поглибити і систематизувати знання учнів про професії; активізувати професійне самовизначення учнів; формувати навички спілкування проектування та аналіз професійної перспективи...