16529

Программные средства учебного назначения

Конспект урока

Информатика, кибернетика и программирование

Занятие №3 Тема: Программные средства учебного назначения Цель: Формирование профессиональной компетентности будущего историка в области использования программных средств учебного назначения. Вопросы для обсуждения: Понятие программных средств уче

Русский

2013-06-22

14.61 KB

98 чел.

Занятие №3

Тема:   Программные средства учебного назначения 

Цель: Формирование   профессиональной компетентности будущего историка   в области использования программных средств учебного назначения.

Вопросы для обсуждения:

  1.  Понятие программных средств учебного назначения
  2.     Педагогическая целесообразность использования программно-методического обеспечения учебно-воспитательного процесса.
  3.     Методические цели, которые наиболее эффективно реализуются с использованием ПС.
  4.   Типология ПС, используемых в учебных целях, по функциональному   назначению.
  5.    Типология программных средств по методическому назначению.
  6.    Требования к педагогическим программным средствам.
  7.  Экспертно-аналитическая деятельность по оценке качества программных средств учебного назначения.

 

Программным средством учебного назначения будем называть ПС, в котором отражается некоторая предметная область, в той или иной мере реализуется технология ее изучения, обеспечиваются условия для осуществления различных видов учебной деятельности. Программное средство учебного назначения обычно предназначается для использования в учебно-воспитательном процессе, при подготовке, переподготовке и повышении квалификации кадров сферы образования, в целях развития личности обучаемого, интенсификации процесса обучения.

Использование программного средства учебного назначения ориентировано на:

• решение определенной учебной проблемы, требующей ее изучения и (или) разрешения, — проблемно-ориентированные ПС;

• осуществление некоторой деятельности с объектной средой (например, с системой подготовки текстов, информационно—поисковой системой, базой данных) — объектно-ориентированные ПС;

• осуществление деятельности в некоторой предметной среде (в идеале  со встроенными элементами технологии обучения) — предметно-ориентированные ПС.

С помощью ПС можно представлять на экране в различной форме учебную информацию; инициировать процессы усвоения знаний, приобретения умений и (или) навыков учебной или практической деятельности; эффективно осуществлять контроль результатов обучения, тренаж, повторение; активизировать познавательную деятельность обучаемых; формировать и развивать определенные виды мышления.

 

Задания для студентов:

1.  Проведите   анализ  Типологии ПС, используемых в учебных целях, по функциональному   назначению.

2. Подготовьте электронный конспект    по результатам анализа.

3. На основе материалов электронных конспектов подготовьте презентацию (25- 30 слайдов) для визуальной поддержки выступления.

4. Подготовьте выступление (8-10 минут) с презентацией, дающее представление  о   возможности использования анализируемых  ПС, используемых в учебных целях.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

57839. Системи лінійних рівнянь з двома змінними 428 KB
  Мета уроку: Формування вмінь розв’язувати системи лінійних рівнянь з двома змінними графічним способом; розвивати графічні навички, увагу, уміння порівнювати, аналізувати, робити висновки; виховувати відповідальність...
57840. Тіла обертання 92.5 KB
  Мета: сформувати поняття тіла обертання; навчитися визначати основні елементи даних геометричних фігур розвивати інтерес до предмету шляхом використання сучасних інформаційних технологій...
57841. АТМОСФЕРНИЙ ТИСК 127 KB
  Сформувати знання учнів про атмосферний тиск причини його зміни та прилади яким вимірюється атмосферний тиск; формувати вміння визначати зміну тиску з висотою простежувати зв’язок між тиском та станом погоди географічною широтою та поясами атмосферного тиску...
57842. Тоталітаризм 29 KB
  Мета уроку: ознайомити учнів з поняттям тоталітаризм з основними ознаками та різновидами тоталітаризму схарактеризувати особливості тоталітарних режимів співвідносити події та явища теми; розвивати вміння учнів аналізувати та порівнювати матеріал...
57843. Означення квадратного рівняння. Неповні квадратні рівняння 174.5 KB
  Сприяти знайомству учнів з поняттям квадратного рівняння та його елементів неповних квадратних рівнянь та організувати діяльність з розробки алгоритму їх розв’язування. Добрий день Я дуже рада вітати вас на тренінгу Неповні...
57844. Тригонометричні функції 493.5 KB
  Мета уроку: узагальнити і систематизувати знання учнів про тригонометричні функції; Розвивати вміння використовувати властивості тригонометричних функцій для розвязання вправ творчу активність розширювати кругозір учнів...
57845. Трикутник 4.09 MB
  Мета уроку: Навчальні: узагальнити та систематизувати знання про трикутник, його властивості, організувати діяльність учнів по застосуванню знань, при розв’язанні задач на застосування елементів трикутника; ознак рівності трикутників.
57846. Рівнобедрений трикутник. Властивість рівнобедреного трикутника 567.5 KB
  По закінченні прошу вас відповісти на запитання. Осмислення нових знань умінь Виконаємо декілька задач на розуміння означення рівнобедреного трикутника...
57847. Таємниці трикутника 475 KB
  Задачі проекту: розширити знання учнів з геометрії про трикутник та його властивості; ознаки подібності трикутників, Формулювати висновки на підставі проведених досліджень і роботи з інформацією...