16533

Разработка и использование цифровых образовательных ресурсов при организации процесса обучения истории

Конспект урока

Информатика, кибернетика и программирование

Занятие № 7 Тема: Разработка и использование цифровых образовательных ресурсов при организации процесса обучения истории. Цель: Формирование базовых знаний о типологии и дидактических принципах использования современных ИКТ в процессе обучения школьнико

Русский

2013-06-22

16.85 KB

5 чел.

Занятие № 7

Тема: Разработка и использование цифровых образовательных ресурсов при организации процесса обучения истории.

Цель: Формирование базовых знаний о типологии и дидактических принципах использования современных ИКТ  в   процессе  обучения   школьников истории; развитие   умений осуществлять педагогическое проектирование различных форм занятий по истории  в школе с учетом   возможностей ЦОР.

Вопросы для обсуждения:

 1.  Инструментальные средства  для разработки электронных материалов учебного назначения, применяемых на уроках истории в общеобразовательной школе.
 2.  Создание и использование на уроках истории средств мониторинга развития образовательного процесса, основанных на ИКТ.
 3.  Использование Интернет ресурсов для создания дидактических средств, применяемых при организации обучения истории.
 4.  Экспертные и аналитические методы оценки электронных средств учебного назначения.
 5.  Разработка   электронных материалов учебного назначения, применяемых на уроках истории  на основе Power point.

Задания для студентов:

 1.  Зайдите на сайт «Фестиваль педагогических идей», раздел «Преподавание истории», конкурс «Презентация к уроку» http://festival.1september.ru , ознакомьтесь с мультимедийными разработками к урокам истории. Для изучения можете обратиться к разработкам, которые выполнила Романова Ирина Николаевна (Конспект занятия по истории с использованием цифровых образовательных ресурсов и авторских презентаций см. ниже)
 2.  Определитесь с учебной программой по истории для общеобразовательной школы, в рамках которой Вы будете разрабатывать мультимедийное сопровождение для урока.  Используя ресурсы Интернет, скачайте программу и разместите ее в папке Проект.
 3.  Выберите тему урока, по которой Вы будете разрабатывать презентацию.
 4.  Разработайте конспект урока  истории (учебник и тема по выбору студента) с использованием мультимедийной презентации. После разработки презентации - укажите номера слайдов к каждому этапу урока. В конспекте обязательно укажите ссылки на ресурсы, которые Вы использовали при подготовке к уроку.
 5.  Подготовьте презентацию (не менее 15 слайдов) к уроку. Обратите внимание, что слайды должны  использоваться не только как средство наглядности, но и управления учебно-познавательной деятельностью учащихся (вопросы и задания).
 6.  Подготовьтесь к демонстрации разработанных материалов к уроку в аудиторных условиях.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

41961. Проектування засобів введення та редагування даних 334.34 KB
  Теоретична частина: Форма один з об'єктів баз даних. Форма це бланк що підлягає заповненню або маска що накладається на набір даних. Існують такі види екранних форм: стовпцева рядкова таблична вільна таблична діаграмна субформа.
41962. Розроблення форм вихідних документів 438.33 KB
  Вивчення послідовності та засобів розроблення вихідних документів в середовищі СУБД об'єктів звітів та їх властивостей виглядів звітів та застосування обчислюваних об'єктів. Можна скористатися майстром звітів і спроектувати звіт самостійно вручну використовуючи набір інструментів пропонованих конструктором звітів. Конструктор звітів це частина програми яка отримує на вхід потік даних і впорядковує їх у форму зручнішу для читання. Конструктор звітів надає такі можливості: групування записів за...
41963. Розроблення керуючого інтерфейсу інформаційної системи 307.76 KB
  Теоретична частина: Макрос це такий самий об'єкт як і інші об'єкти в ccess таблиці запити форми і звіти. На відміну від макросів в електронних таблицях макроси в ccess зазвичай використовуються не для дублювання окремих натискань клавіш або руху миші а виконують певні завдання користувача наприклад відкривають форму або запускають звіт. ccess дає змогу вибрати і виконати за допомогою макросів 48 макрокоманд. Наприклад можна створити макрос який буде відкривати форму копіювати певне значення в інший елемент керування...
41964. Написать программу на языке C++, моделирующую поведение курицы (Hen) путём создания соответствующего класса 14.17 KB
  Листинг программы: include iostrem include cstring include cmth include cstdlib using nmespce std; clss Chickhen { privte: chr nme; double w h f; Кормление урожай норма кормления sttic int e; норма яйценосности public: Chickhenvoid; Chickhenchr double; Chickhenconst Chickhen ; virtul Chickhen; double hrvest; double feeddouble; }; int Chickhen::e=10; Chickhen::Chickhen { w=0; h=0; f=0; nme=new chr[7]; strcpy nme nonme ; } Chickhen::Chickhen chrndouble F { nme=new chr[strlenn1]; strcpynmen; f=F; h=0; w=0;...
41968. Дослідження стійкості ланки другого порядку 114.05 KB
  Для лінійних систем автоматичного керування, які описуються характеристичним рівнянням виду a0pn+a1pn-1+…+an-1p+an=0 стійкість не залежить від величини і вигляду збурення і визначається коренями характеристичного рівняння, яке залежить від параметрів системи Для зручності зафіксуємо L C та змінюватимемо R withinttrns; urovnenie:=TTpp2xiTp1; h:=k p urovnenie; l:=invlplcehpt; sol:=solveurovneniep: sol[1];sol[2]; Аперіодичний процес Вибираємо L=50мГн.05;C:=2010^6;R:=250;T:=sqrtLC;xi:=RsqrtC L 2;k:=1;p1:=sol[1];p2:=sol[2];задання параметрів для даного виду процесу l:=invlplcehpt;розрахунок зворотнього перетворення Лапласа plotlt=0.05;C:=2010^6;R:=100;T:=sqrtLC;xi:=RsqrtC L 2;k:=1;p1:=sol[1];p2:=sol[2]; l:=invlplcehpt:...
41969. ДОСЛIДЖЕННЯ ВЕКТОРНИХ ПЛОТТЕРІВ 78.68 KB
  Все рассматриваемые здесь команды находятся в основной части языка HPGL 2. Первыми идут команды ини рйализации для установки размера изображения и другие параметры после них следуют команды для прорисовки линий фигур и трок символов а также одна или две команды для завершения процесса. Некоторые команды имеющие числовые аргументы требуют целых значений в то время как другие команды допускают наличие чисел с десятичной точкой. Некоторые команды передают результаты обратно хосткомпьютеру: например 01 сообщает идентификацию модели...