16569

Изучение основ технологического применения озона

Лабораторная работа

Производство и промышленные технологии

Лабораторная работа № 1 Изучение основ технологического применения озона Цель работы 1 Ознакомление с распространенными схемами технологического применения озона; 2 Исследование выходных характеристик генератора озона; 3 Изучение процесса растворения абсо

Русский

2013-06-22

211.15 KB

0 чел.

Лабораторная работа № 1

«Изучение основ технологического применения озона»

Цель работы

1) Ознакомление с распространенными схемами технологического применения озона;

2) Исследование выходных характеристик генератора озона;

3) Изучение процесса растворения (абсорбции) озона из озоно-воздушной смеси в воду

и взаимодействия озона с загрязняющими примесями в воде в процессе ее обработки;

4) Получение навыков работы с генератором озона, измерителями концентрации озона

в газе и жидкости, измерителем цвета жидкости (колориметром).

Описание установки

1

2

3

ВН

вода

воздух + О3

воздух

вода

вода

вода

Cизм

D

Dвн

Dн

L

Рис.1 Трубчатый барьерный озонатор

1 - наружный электрод;

2 - барьер из стеклоэмали;

3 - внутренний электрод.

Принцип работы лабораторной установки

Воздух, нагнетаемый микрокомпрессором 1, через блок осушки 2 поступает в генератор озона 4, где в плазме поверхностного разряда происходит синтез озона. Расход газовой фазы контролируется ротаметром 3, а концентрация озона - измерителем 6. Далее в барботажной камере 7 происходит растворение озона в воде, неиспользованная часть которого через газосброс и разложитель 12 выбрасывается в атмосферу. После насыщения воды она через штуцер слива заполняет кювету колориметра 9 для измерения прозрачности воды. При необходимости измерять остаточный озон в воде последовательно колориметру подсоединяется измеритель концентрации озона в жидкости 10.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

16068. Відповідальність юридичних осіб за податкові правопорушення 1.02 MB
  В книзі розглянуто види відповідальності за порушення податкового законодавства суб'єктами підприємницької діяльності. Зміст книги побудований на власному адвокатському досвіді автора, публікаціях фахівців з податкового права та чинному законодавстві. Акцент при викладенні матеріалу і при розгляді тих чи інших питань свідомо робиться з позицій платників податків.
16070. риміналістична характеристика злочинів 250.5 KB
  Старушкевич А.В. Криміналістична характеристика злочинів: Навч. посібник. К. 1997. 44 с. Вступ Боротьба зі злочинністю е одним із головних державних завдань на будь якій стадії суспільного розвитку. Особливого значення вона набуває в умовах реформування діяльності
16071. Біржова справа 20.06 MB
  Підручник складається з трьох частин і двадцяти розділів. Кожен розділ завершується коротким резюме, контрольними запитаннями, переліком посилань і рекомендованої літератури, тестами для перевірки знань (усього 300), ситуаційними задачами
16072. Біржове право 1.85 MB
  Біржовий ринок у світі давно вже став центром ринкової економіки. Нагромаджено великий досвід роботи бірж, що пройшли історичний розвиток від торгівлі наявною сільськогосподарською продукцією до торгівлі фючерсами й опціонами на всі види товарів і фінансових інструментів. Це сприяло перетворенню бірж з одного із головних каналів оптової торгівлі товарами на центри ціноутворення і страхування ризику.
16073. Професійна мотивація працівників органів внутрішніх справ вивчення та корекція 886.5 KB
  В запропонованому посібнику розглянуті загальні питання вивчення професійної мотивації, а також проаналізовані мотиви вибору професії та професійної діяльності працівників органів внутрішніх справ.
16074. Право пенсійного забезпечення в Україні 1.27 MB
  І.М. Сирота ПРАВО ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ в УКРАЇНІ Курс лекцій Київ Юрінком Інтер 1998 ББК 67.9 4УКР 305 С40 Рекомендовано вченою радою Юридичного інституту Одеського державного університету ім. 1.1. Мечникова Рецензент В.Т. УСЕНКО на
16075. Кримінально-виконавче право України 879 KB
  Кримінальновиконавче право України: Курс лекцій.Семаков Г. С Гель А. П. Київ 2000 [1] ВСТУП [2] ТЕМА 1 КРИМІНАЛЬНОВИКОНАВЧА ПОЛІТИКА І КРИМІНАЛЬНОВИКОНАВЧЕ ПРАВО. НОРМИ ТА ДЖЕРЕЛА ПРАВА. КРИМІНАЛЬНОВИКОНАВЧІ ПРАВОВІДНОСИНИ [3] ТЕМА 2 ...
16076. Мотив і мотивація злочину 928 KB
  НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ А. В. САВЧЕНКО МОТИВ І МОТИВАЦІЯ ЗЛОЧИНУ Київ Атіка 2002 ББК 67.94УКР308 С12 Рекомендовано до друку спеціалізованою Вченою радою Національної академії внутрішніх справ України Науковий редактор Коржанськи