16570

Магнито-импульсная обработка металлов

Лабораторная работа

Производство и промышленные технологии

Лабораторная работа №3 Магнитоимпульсная обработка металлов Цель работы: Ознакомление с принципом деформирования проводящих заготовок в импульсном магнитном поле с узлами и элементами установок для магнитоимпульсной обработки металлов а также ознакомление с м

Русский

2013-06-22

1.08 MB

48 чел.

Лабораторная работа №3

Магнито-импульсная обработка металлов

Цель работы:

Ознакомление с принципом деформирования проводящих заготовок в импульсном магнитном поле, с узлами и элементами установок для магнито-импульсной обработки металлов, а также ознакомление с методами расчета процессов в разрядной цепи установки.

Предварительные сведения:

Магнито-импульсная обработка материалов основана на использовании электродинамических сил, которые в импульсных режимах могут достигать гигантских значений.

При магнито-импульсной обработке происходит преобразование электрической энергии, накопленной в конденсаторной батарее, при разряде на индуктор или непосредственно на заготовку в энергию импульсного магнитного поля, совершающего работу деформирования электропроводной заготовки.

Разновидности магнито-импульсной обработки:

Заготовка 3 включается последовательно в цепь разряда, состоящую из заряженного конденсатора С и разрядника Р.

Схемы с использованием индуктора

Схемы с использованием концентратора магнитного потока (массивные детали сложной формы из хорошо проводящего и механически прочного материала, представляет собой незамкнутый виток)

Электрические схемы замещения разрядных установок:


Генераторы токов для магнито-импульсной обработки:

Генераторами являются малоиндуктивные емкостные накопители. Зарядное напряжение обычно 5-20 кВ.

Внутренняя индуктивность разрядной цепи установки может быть сведена до 10^-8 Гн.

В качестве коммутаторов разрядного тока используют воздушные или вакуумные разрядники и игнитроны. В простейших установках используют механические разрядники.

Если требуется точно синхронизировать разряд с работой, например, измерительного или паяльного оборудования или обеспечить одновременную работу отдельных разрядников, используют управляемые разрядники – тригатроны или игнитроны.

Накопитель заряжается от источника высокого постоянного напряжения.

Необходимым элементом установки является заземляющее устройство, разряжающее конденсатор через резистор с малым сопротивлением и закорачивающее выводы конденсаторов после окончания работы.

Индуктор рассчитывается и изготавливается для каждого типа заготовки и заменяется при переходе на обработку другой детали.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

48018. Характеристика вогнищ ураження та методи розрахунку зон ураження від техногенних вибухів 417.5 KB
  Захист населення у надзвичайних ситуаціях 2год. Тому необхідно навчити майбутніх вчителів діям у надзвичайних ситуаціях і засобам захисту дітей працівників школи і членів їх сімей а також основам організації і проведення рятувальних робіт та методикою проведення занять з цивільної оборони з учнями ЗОШ і населенням. Проводять своєчасне інформування населення про стихійне лихо і правила поведінки підсилюють спостереження за підняттям водиперевіряють стан дамб гребель мостів – виявлені недоліки усувають готують сили і засоби на випадок...
48019. Релігієзнавство. Навчально-методичний комплекс 379.5 KB
  Мета курсу релігієзнавства – з академічних позицій дати систематичний огляд питань що стосуються сутності релігії як духовного культурного соціального феномену суспільного функціонування інституціональних форм релігії історії та сучасного стану основних релігійних напрямів та течій світу сприяти формуванню у студентів навичок виваженого об’єктивного раціонально обґрунтованого підходу до правової оцінки та визначення релігійних феноменів. Завдання курсу – дати можливість студентові отримати знання щодо...
48020. Економіка підприємства. Економіка як сфера діяльності та галузь суспільної науки 2.11 MB
  Персонал і трудовий потенціал підприємства. Виробничі фонди та нематеріальні ресурси підприємства. Фінансовоекономічні результати та ефективність діяльності підприємства. Ефективність їх роботи буде залежати від того наскільки правильно фахівці підприємства зможуть спрогнозувати розвиток фірми в перспективі забезпечити конкурентоспроможність продукції врахувати негативні фактори і передбачити шляхи ефективних дій.
48023. ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ І ОСНАЩЕННЯ 3.05 MB
  Тема № 7 Пристосування які використовують на токарних верстатах На токарних верстатах використовуються наступні види пристосувань: – центри упорні; поводкові патрони та хомутики; самоцентруючі патрони; чотирьохкулачкові патрони; планшайби; пневматичні патрони; гідравлічні патрони; електромагнітні патрони; люнети рухомі та нерухомі; конусні лінійки тощо. Тема № 11 Пристосування які використовують на свердлильних верстатах. При конструюванні багатошпиндельних свердлильних головок необхідно вирішити наступні питання: – вибір...
48025. ПЕРША МЕДИЧНА ДОПОМОГА В ЗАГРОЗЛИВИХ ДЛЯ ЖИТТЯ СТАНАХ, ЯКІ ВИНИКАЮТЬ ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ ВНУТРІШНІХ ОРГАНІВ, ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБАХ 114 KB
  Причини ознаки попередження цих порушень. Ознаки нормальної постави. Плоскостопість вроджена та набута її перші ознаки. Загальні ознаки для всіх форм неврозів: моторні порушення зайва рухливість тік заїкання розлади вегетативної регуляції.
48026. Методика викладання природознавства 512 KB
  Метод спостереження – цілеспрямоване сприйняття того чи іншого педагогічного явища без втручання в його хід. Ефективність спостереження залежить від чіткості визначення дослідником об’єктів сприймання мети способів фіксації його наслідків ведення протоколу фото і кінозйомка відео та аудіо записи. У процесі констатуючого експерименту проводяться спостереження бесіди анкетування учителів батьків учнів вивчається шкільна документація й письмові роботи дітей та виконуються учнями діагностуючі завдання. Спостереження – це...