16573

Исследование работы барьерного озонатора

Лабораторная работа

Производство и промышленные технологии

Лабораторная работа №2 Исследование работы барьерного озонатора Цель работы 1. Ознакомление с конструкцией барьерного озонатора принципом его работы и выходными параметрами. 2. Исследование режимов работы барьерного озонатора определение концентрации озона акт...

Русский

2013-06-22

221.5 KB

1 чел.

Лабораторная работа №2

Исследование работы барьерного озонатора

Цель работы

1. Ознакомление с конструкцией барьерного озонатора, принципом его работы и выходными параметрами.

2. Исследование режимов работы барьерного озонатора, определение концентрации озона, активной мощности разряда.

Трубчатый барьерный озонатор

Рис.1 Трубчатый барьерный озонатор

1 - наружный электрод;

2 - барьер из стеклоэмали;

3 - внутренний электрод.

Для выноса  образовавшегося озона из разрядного промежутка необходимо создать равномерный поток газа через разрядную зону. Наиболее удобно это осуществляется в коаксиальной системе электродов так называемого трубчатого озонатора (рис. 1).

1, 3 - электроды; 2 - диэлектрический барьер; 4 - зона разряда.

Принцип работы лабораторной установки

Воздух, нагнетаемый микрокомпрессором 1, через блок осушки 2 поступает в генератор озона 4, где в плазме поверхностного разряда происходит синтез озона. Расход газовой фазы контролируется ротаметром 3, а концентрация озона - измерителем 6. Далее в барботажной камере 7 происходит растворение озона в воде, неиспользованная часть которого через газосброс и разложитель 12 выбрасывается в атмосферу. После насыщения воды она через штуцер слива заполняет кювету колориметра 9 для измерения прозрачности воды. При необходимости измерять остаточный озон в воде последовательно колориметру подсоединяется измеритель концентрации озона в жидкости 10.

Обработка экспериментальных данных

Зависимость СГ (U):

Расход газа

U, кВ

3

3,2

3,4

3,6

3,8

4

4,2

4,4

4,6

4,8

5

СГ,мг /л

0

0

0,3

1,9

2,7

3,1

2,9

2,7

2,3

1,6

-

СГ, мг/л

0

0

0

0,9

1,7

2,1

2,1

1,9

1,4

0

-

СГ, мг/л

0

0

0,2

0,7

1,1

1,4

1,5

1,4

1,2

0,7

-

при

при

при

Концентрация озона максимальна при U=4кВ и .

Зависимость G(U):

Производительность озонатора  G = cг*Vг                                     

Расход газа

U, кВ

3

3,2

3,4

3,6

3,8

4

4,2

4,4

4,6

4,8

5

СГ,мг /л

0

0

0,3

1,9

2,7

3,1

2,9

2,7

2,3

1,6

-

G, мг/мин

0

0

0,15

0,95

1,35

1,55

1,45

1,35

1,15

0,8

-

СГ, мг/л

0

0

0

0,9

1,7

2,1

2,1

1,9

1,4

0

-

G, мг/мин

0

0

0

0,9

1,7

2,1

2,1

1,9

1,4

0

-

СГ, мг/л

0

0

0,2

0,7

1,1

1,4

1,5

1,4

1,2

0,7

-

G, мг/мин

0

0

0,4

1,4

2,2

2,8

3

2,8

2,4

1,4

-

 

при

при

при

Производительность озонатора максимальна при U=4.2кВ и  

Общие выводы о проделанной работе


1

2

3

ВН

вода

оздух + О3

воздух

вода

вода

вода

Cизм

D

Dвн

Dн

L

3

H2O

4

О3

O2

l

U

2

1

H2O

Dвн

D

Dн

G(U)

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

3

3,2

3,4

3,6

3,8

4

4,2

4,4

4,6

4,8

U, кВ

G, мг/мин

G(U)

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,2

3,4

3,6

3,8

4

4,2

4,4

4,6

4,8

U, кВ

G,мг/мин

G(U)

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

3

3,2

3,4

3,6

3,8

4

4,2

4,4

4,6

4,8

U, кВ

G,мг/мин


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

36091. ПОРІВНЯЛЬНА ПЕДАГОГІКА 397.5 KB
  Розвиток освіти на сучасному етапі Б. Обєктом дослідження порівняльної педагогіки є розвиток освіти на глобальному світовому регіональному окремих материків частин світу та локальному окремих держав національному частин держав етнічному рівнях в її минулому сучасному та майбутньому аспектах.; стан основні тенденції та закономірності розвитку освіти в різних країнах геополітичних регіонах і в глобальному масштабі; співвідношення загальних тенденцій і національної або регіональної специфіки позитивні й негативні аспекти...
36092. Історія держави та права 909.5 KB
  Предмет і завдання курсу історії держави і права зарубіжних країн. Значення історії держави і права як науки та її місце її в системі юридичних дисциплін. Періодизація історії держави і права зарубіжних країн. Виникнення держави і права.
36093. Опорний конспект лекцій з «Основ економічних теорій» 528.5 KB
  Представники цієї теорії вважали що країна зміцнює своє економічне становище якщо вона активно продає за кордон товари власного виробництва експортує але при цьому обмежує або забороняє ввіз товарів закордонного виробництва імпорт. Монкретьєн запровадив термін політекономія поліс держава що означає державне управління господарством таким словом він відобразив активне втручання держави в економіку в період формування капіталістичного способу виробництва. Класики встановили що багатство створюється саме в сфері виробництва....
36094. ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ. КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ 2.58 MB
  03050401 Економіка підприємства і 7.03050401 Економіка підприємства ОКР Магістр Мелітополь 2011 УДК Фінансовий менеджмент.03050401 Економіка підприємства і 7.03050401 Економіка підприємства ОКР Магістр.
36095. Історія України. Опорний конспект лекцій, І.М. Гавриленко 1.7 MB
  Первісна історія України. Населення України І тис. Директорія у боротьбі за незалежність україни. Попри різні політичні впливи наука займається відшукуванням об’єктивної істини в її багатогранності. Важливе значення має методологія досліджень, тобто сукупність методів, які застосовуються дослідниками. Для досягнення творчих завдань історики використовують загальнонаукові (наприклад, метод класифікації), специфічно-історичні (хронологічний, описовий, порівняльний тощо) та міждисциплінарні (статистичний, математичний і т. д.) методи.
36096. Інвестиційне проектування. Курс лекцій 1.62 MB
  Оцінка економічної привабливості та ефективності проекту [0. Методичні підходи до визначення економічної вартості проекту [0. Оцінка впливу проекту на економіку країни ТЕМА 1. Досвід проектування на всіх його стадіях накопичений за умов адміністративної економіки базувався на принципах і методах адміністративнокомандної системи і був відірваний від сучасної методології й багатющого інструментарію що застосовується у світовій економічній науці.
36097. Історія економіки та економічної думки 769.5 KB
  Роль матеріального виробництва й виробничих відносин у виникненні розвитку зміні способів виробництва К. У відповідності до класифікаційних факторів виділяються етапи розвитку економіки: 1 первіснообщинний азіатський античний рабовласницький феодальний капіталістичний комуністичний спосіб виробництва К. Предметний простір охоплює: 1 предмет історії економічних учень вивчення історичного процесу виникнення розвитку і зміни економічних поглядів на різних ступенях розвитку суспільства ; 2 предмет економічної історії у...
36098. Інформатика та комп’ютерна техніка. Інформаційні системи та технології 22.72 MB
  Економічна інформатика вивчається протягом 2х семестрів і включає наступні теми: операційна система Windows текстовий редактор Word табличний процесор Excel програмування мовою VBA система керування базами даних Access. Для введення даних у цю комірку ви повинні за допомогою клавіатури ввести необхідний текст або числа. Одним з основних застосувань таблиць є занесення в них різних числових даних їхнє підсумовування й подання підсумкових значень. Табличний процесор Excel створення й занесення даних у ...
36099. Інформаційні системи і технології в фінансових установах 1.18 MB
  Економічна ефективність автоматизованої інформаційної системи АІС. Створення та склад автоматизованого банку даних АБД. Передумови створення та основні переваги баз даних БД. Поняття і класифікація автоматизованого банку даних АБД. Склад автоматизованого банку даних.