16606

Исследование усилителя, построенного на основе микросхемы К118УН1

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Отчет по лабораторной работе №3 по дисциплине Электротехника электроника и схемотехника на тему: Исследование усилителя построенного на основе микросхемы К118УН1 Цель работы Изучение принципов построения транзисторных усилителей устройств с резис...

Русский

2013-06-22

235.75 KB

36 чел.

Отчет

по лабораторной работе №3

по дисциплине Электротехника, электроника и схемотехника

на тему: «Исследование усилителя, построенного на основе микросхемы

К118УН1»

  1.  Цель работы

Изучение принципов построения транзисторных усилителей

устройств с резистивно-емкостными цепями межкаскадных связей, методики

измерения и расчета их характеристик на примере микросхемы К118УН1.

  1.  Описание лабораторной установки

Рис. 1. Схема лабораторного макета для исследования усилительного устройства на микросхеме К118УН1.

Номинальные значения элементов схемы, приведенной на рис. 3.4,

следующие:

- резисторы: R1=270 Ом, R2=30 Ом, R3=270 Ом, R4=30 Ом, R5=120 Ом, R6=1,2 кОм, R7=12 Ом, R8=120 Ом, R9=1,2 кОм, R10=12 кОм, R11=12 Ом, R12=120 Ом, R13=470 Ом, R14=5,1 кОм, R15=5,1 кОм, R16=1 МОм, R17=47 Ом, R18=470 Ом, R19=470 Ом, R20=5,1 кОм;

- конденсаторы: С1=0,1 мкФ, С2=С3=С4=1 мкФ, С5=0,1 мкФ, С6=С7=С8=1 мкФ, С9=0,1 мкФ, С10=С11=С12=1 мкФ, С13=0,1 мкФ, С14=С15=С16=1 мкФ, С17=1000 пФ, С18=2000 пФ, С19=1000 пФ, С20=0,1 мкФ, С21=1 мкФ, С22=0,1 мкФ, С23=С24=1 мкФ;

- индуктивность L1=2750 мкГн.

Частотная передаточная характеристика усилительного каскада определяется по формуле 2.1: 

                                    ,                               (2.1)

 где K0  коэффициент усиления каскада на средних частотах; R ВЫХ = R К R i /(R К + R i )  активная составляющая выходного сопротивления каскада на средних частотах.

Амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) усилителя, отражающая его

способность усиливать сигналы на разных частотах, может быть рассчитана по

общей формуле 2.2:

                                         ,                              (2.2)

  1.  Ход работы.

                                                          Таблица 3.1


Uвx, В

0,001

0,002

0,003

0,005

0,007

0,01

0,02

Uвых, В

0,02

0,05

0,08

0,1

0,14

0,21

0,4

KU

200,0

250,0

266,7

200,0

200,0

210,0

200,0

Uвx, В

0,03

0,05

0,07

0,1

0,2

0,3

0,5

Uвых, В

0,6

0,95

1,12

1,5

1,8

2,0

2,0

KU

200,0

190,0

160,0

150,0

90,0

66,7

40,0

Rн = 6,2 кОм

Измерения для исследования входного сопротивления:

U ВЫХ ИСХ = 0,85 В, П1= 3 (R ДОП =R6= 1,2 кОм): U ВЫХ ДОП = 0,68 В

Измерения для исследования выходного сопротивления:

U ВЫХ ИСХ = 0,85 В, U ВЫХ ХХ = 0,68 В

R ВХ = 4,8 кОм, R ВХ = 1,24 кОм

Таблица 3.2

Конфиг.

1

2

3

4

fВХ, Гц

UВЫХ, В

KU

KU dB

UВЫХ, В

KU

KU dB

UВЫХ, В

KU

KU dB

UВЫХ, В

KU

KU dB

20

0,2

4

12,0

0,23

4,6

13,3

0,24

4,8

13,6

0,25

5

14,0

50

0,61

12,2

21,7

0,61

12,2

21,7

0,63

12,6

22,0

0,63

12,6

22,0

102

1

20

26,0

1

20

26,0

1

20

26,0

1,1

22

26,8

2∙102

1,6

32

30,1

1,6

32

30,1

1,5

30

29,5

1,6

32

30,1

5∙102

1,8

36

31,1

1,8

36

31,1

1,9

38

31,6

1,9

38

31,6

103

1,9

38

31,6

1,9

38

31,6

1,9

38

31,6

1,9

38

31,6

2∙103

1,9

38

31,6

1,9

38

31,6

1,9

38

31,6

1,9

38

31,6

5∙103

1,8

36

31,1

1,8

36

31,1

1,9

38

31,6

1,85

37

31,4

104

1,8

36

31,1

1,8

36

31,1

1,8

36

31,1

1,85

37

31,4

2∙104

1,9

38

31,6

1,9

38

31,6

1,9

38

31,6

1,95

39

31,8

5∙104

2

40

32,0

2

40

32,0

2

40

32,0

2

40

32,0

105

2,3

46

33,3

2,3

46

33,3

2,4

48

33,6

2,4

48

33,6

2∙105

2,8

56

35,0

2,9

58

35,3

3

60

35,6

3

60

35,6


График 3.1. Амплитудная характеристика усилителя

График 3.2. Графики амплитудно-частотных характеристик усилителя K U dB (f).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

3562. Сучасна українська літературна мова 198.5 KB
  Лекція 1 Українська мова: походження, розвиток і функціонування План Предмет та завдання курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)». Мова і мовлення. Функції мови. Походження та основні етапи розвитку української мови. Літературна мова....
3563. Адвокатура в Україні 244 KB
  Адвокатура в Україні 1. Право громадян на кваліфіковану юридичну допомогу Важливим кроком у створенні таких умов є Закон «Про адвокатуру», ухвалений Верховною Радою України 19 грудня 1992 р. Він проголошує, що адвокатура України здійснює свою діяльн...
3564. Загальне поняття алгоритму. Алгоритмічні мови 84 KB
  Загальне поняття алгоритму. Алгоритмічні мови. У старому трактуванні алгоритм — це точний набір інструкцій, що описують послідовність дій виконавця для досягнення результату рішення задачі за кінцевий час. У міру розвитку паралельності в роботі...
3565. Послідовність рішення задачі по розробці програми 78 KB
  Послідовність рішення задачі по розробці програми Послідовність рішення задачі по розробці програм складається з наступних етапів: Формулювання задачі в термінах деякої прикладної області знань, Формалізація задачі, побудова математичної та інформац...
3566. Основні визначення. Приклади алгоритмів 122 KB
  Основні визначення. Приклади алгоритмів Аналіз (від др. греч. «розкладання, розчленовування») — операція уявного або реального розчленовування цілого (речі, властивості, процесу або відношення між предметами) на складові частини, виконуван...
3567. Апаратні та програмні складові електронно-обчислювальної машини. 46 KB
  Апаратні та програмні складові електронно-обчислювальної машини. Персональний комп’ютер можна представити з допомогою двох невід’ємних складових частин: апаратна частина, програмне забезпечення. Апаратні складові частини можна розділити ...
3568. Основи мови С# 302 KB
  Основи мови С# Створення мови C# Не зважаючи на те, що курс Алгоритмізації та програмування , як одним із своїх компонентів, передбачає реалізацію розроблених алгоритмів на існуючих мовах програмування. Я хотів би зупинитися на деяких особливостях м...
3569. Типи даних C# 88.5 KB
  Типи даних C# Цей розділ присвячений універсальній системі типів .NET Common Type System (CTS), яка знаходиться в центрі Microsoft .NET Framework. CTS визначає не тільки всі типи, але і правила, яким Common Language Runtime (CLR) слідує відносно ого...
3570. Синтаксис мови програмування C# 164.5 KB
  Синтаксис мови програмування C# У цьому розділі ми розглянемо основу будь-якої мови програмування — його здатність виконувати привласнення і порівняння за допомогою операторів. Ми побачимо, які оператори є в С# і яке їх старшинство, а потім заг...