16607

ИССЛЕДОВАНИЕ КОМПЕНСАЦИОННОГО СТАБИЛИЗАТОРА НАПРЯЖЕНИЯ

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

ОТЧЕТ о лабораторной работе №6 по курсу Электроника ИССЛЕДОВАНИЕ КОМПЕНСАЦИОННОГО СТАБИЛИЗАТОРА НАПРЯЖЕНИЯ Цель работы Исследование принципа построения и основных характеристик компенсационного стабилизатора напряжения Схемы Принципи...

Русский

2013-06-22

112.73 KB

5 чел.

ОТЧЕТ

о лабораторной работе №6 по курсу

Электроника

" ИССЛЕДОВАНИЕ КОМПЕНСАЦИОННОГО СТАБИЛИЗАТОРА

НАПРЯЖЕНИЯ"

Цель  работы

Исследование  принципа  построения  и  основных характеристик компенсационного стабилизатора напряжения

Схемы

Принципиальная  схема  исследуемого  компенсационного  стабилизатора напряжения приведена на рис. 6.5. Стабилизатор является последовательным, его

схема в целом соответствует структуре, приведенной на рис. 6.3, а.

Таблицы и графики

Таблица 6.1* (Снятие нагрузочной характеристики стабилизатора)

SA1

SA2

7,00

6,00

5,00

4,00

3,00

2,00

1,00

RH,Ом

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

20,20

32.2

I

Uвых=, В

7,02

7,95

8,36

8,36

8,81

9,21

9,44

IН

1,80

1,40

1,10

0,90

0,80

0,50

0,30

II

Uвых=, В

2,96

3,66

5,30

6,13

6,62

7,71

8,40

IН

0,80

0,60

0,70

0,60

0,60

0,40

0,30

Uвх = 19,4 В

Таблица 6.2* (Снятие  зависимостей  выходного  напряжения  от  входного  при  различны

сопротивлениях нагрузки (сквозных характеристик стабилизатора))

SA1

Uвx=, В

1,10

1,60

2,30

3,10

4,10

4,50

5,90

7,20

8,20

9,10

10,20

I

Uвых=, В

0,84

1,17

1,76

2,35

3,18

3,60

4,75

5,77

6,64

7,34

8,26

IН

0,05

0,05

0,08

0,10

0,12

0,15

0,20

0,15

0,20

0,20

0,30

II

Uвых=, В

0,93

1,30

1,80

2,40

3,30

3,70

4,90

5,90

6,51

7,63

9,12

IН

0,10

0,10

0,10

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,30

0,30

0,20

SA2 = 1 (Rн=32,2 Ом)

Таблица 6.3*()

SA1

Uвx=, В

1,10

2,20

1,90

3,10

4,10

5,40

5,80

7,00

8,10

9,10

9,80

I

Uвых=, В

0,90

1,43

1,02

1,72

2,36

3,20

3,45

4,15

4,82

5,42

5,82

IН

0,10

0,10

0,10

0,20

0,20

0,30

0,40

0,40

0,50

0,60

0,65

II

Uвых=, В

0,90

1,44

1,01

1,71

2,36

3,20

3,45

4,18

4,86

5,04

5,76

IН

0,10

0,20

0,20

0,20

0,20

0,30

0,40

0,40

0,50

0,60

0,65

SA2 = 4

Таблица 6.4* (Снятие  зависимостей  выходного  напряжения  от  входного  при  различныx

сопротивлениях нагрузки (сквозных характеристик стабилизатора))

SA1

SA2

7,00

6,00

5,00

4,00

3,00

2,00

1,00

RH,Ом

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

20,20

32.2

I

Uвх=, В

19,40

20,90

21,80

22,60

23,20

24,40

25,21

Uвых=, В

7,04

7,97

8,38

8,65

8,83

9,24

9,47

Kпп

2,76

2,62

2,60

2,61

2,63

2,64

2,66

Kпп, dB

8,80

8,37

8,30

8,34

8,39

8,43

8,50

II

Uвх=, В

23,30

23,71

23,46

23,76

24,05

24,74

25,52

Uвых=, В

2,97

3,67

5,31

6,13

6,62

7,73

8,42

Kпп

7,85

6,46

4,42

3,88

3,63

3,20

3,03

Kпп, dB

17,89

16,21

12,90

11,77

11,21

10,10

9,63

Uвх = 19,4 В

Выводы

  1. Согласно ГОСТ 13109-97 предельно допустимое отклонение напряжения питания ±10% от номинального. Для режима SA предельное отклонение равно 9,44 В для режима SA1 = I и 8,40  В для режима SA1 = II соответственно (основываясь на графике к таблице 6.1*). Тогда номинальное напряжение будет:
  2. 8,58 В для SA1 = I
  3. 7,64 В для SA1 = II
  4. В обоих режимах SA1 = I и SA1 = II выходное напряжение линейно растёт при увеличении сопротивления нагрузки (основываясь на графике к таблице 6.1*). При этом выходное напряжение в режиме SA1 = I значительно выше. Объяснить это можно тем, что при переключении режимов SA1 = I\II мы по-разному подключаем 2 ветви относительно R5. Например, в режиме I резисторы R6, R7, R8 подключены последовательно относительно резистора R5, а при режиме II – параллельно и суммарное сопротивление будет меньше.
  5. Основываясь на графике к таблице 6.4*, в режиме I КПП не изменяется, а в режиме II – линейно убывает
  6. Из графика к таблице 6.4* очевидно, что КПП на всём промежутке выше при SA1 = II, несмотря на то что он убывает


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65397. ВИЗНАЧЕННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ ЛЕЗОВОЇ ОБРОБКИ СУБМІКРОКРИСТАЛІЧНИХ МЕТАЛІВ ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ПОЧАТКОВИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЗАГОТОВОК 1.35 MB
  Дослідження особливостей оброблюваності металів із субмікро та нанокристалічною структурою; закономірностей розподілу температурних полів в оброблюваній заготовці; впливу початкового розміру зерна температурного і часового факторів на остаточний розмір зерна структури та визначення...
65398. Діяльності політичних партій та громадських організацій України по утвердженню її державного суверенітету 138 KB
  Внаслідок політики перебудови відбулися кардинальні зміни, що призвели до появи політичних партій та політизованих громадських організацій. Це засвідчувало: в Україні відбувається процес громадянської структуризації суспільства, що є запорукою розбудови України...
65399. КІНЕТИКА ЗМІНИ ЗМАЩУВАЛЬНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТРАНСМІСІЙНИХ І МОТОРНИХ МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ В УМОВАХ РЯСНОГО ТА ОБМЕЖЕНОГО МАЩЕННЯ 847 KB
  Гідродинамічна та еластогідродинамічна теорії мащення ЕГД ТМ не враховують при виводі рівнянь товщини мастильного шару гідродинамічні та негідродинамічні шари можливість виникнення турбулентності потоку та високих градієнтів швидкостей зсуву.
65400. СПІРАЛЬНА КОМП’ЮТЕРНА ТОМОГРАФІЯ ТА МАГНІТНО-РЕЗОНАНСНА ТОМОГРАФІЯ В ДІАГНОСТИЦІ ПАТОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ СКРОНЕВОЇ КІСТКИ 265.5 KB
  Актуальність вивчення можливостей СКТ та МРТ у дослідженні скроневих кісток обумовлена зростаючими потребами отіатрії та нейрохірургії що пояснюється складністю їхньої анатомічної будови відношенням їх як до органа слуху та рівноваги людини так і до мозкових структур...
65401. МОТИВАЦІЯ ВІЙСЬКОВО-ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗА КОНТРАКТОМ 239.5 KB
  За цих умов одним із головних завдань сучасного військового відомства є пошук ефективних шляхів добору та підготовки військовослужбовців за контрактом далі – ВЗК до ВПД. Однак як показує практика недосконалість нормативноправової бази з питань соціального захисту...
65402. ПРИКЛАДНІ ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ АДАПТИВНИХ АЛГОРИТМІВ РОЗРАХУНКУ ПРОЦЕСІВ ТЕПЛОПЕРЕДАЧІ В СИСТЕМАХ ОХОЛОДЖЕННЯ НА ТЕПЛОВИХ ТРУБАХ 415.5 KB
  При створенні сучасних електронних систем і пристроїв що містять елементи з високою тепловіддачею виникає задача проектування та розрахунку систем охолодження. Аналіз сучасних середовищ розрахунку процесів теплопередачі показує що засобів ефективного...
65403. Формування готовності до самопізнання майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі фізичної підготовки 238 KB
  У ході самопізнання відбувається напрацювання проектів і програм формування здорового способу життя та середовища перебування формується Я-концепція зорієнтована на цінності фізичної підготовки.
65404. Благодійність та суспільна опіка в Україні (кінець ХVІІІ – початок ХХ століття) 404 KB
  Глибина і міцність вітчизняних традицій милосердя багатий історичний досвід поєднання державного громадського і приватного компоненту в практиці вітчизняної благодійності які відобразилися як у багатоманітності напрямів так і у великій кількості форм її існування...
65405. Міжнародно-правова регламентація кримінальної юрисдикції держав у внутрішніх водах і територіальному морі 135.5 KB
  Багаторазове ускладнення цих проблем виникає за ситуації коли їхнє вирішення потребує врахування регламентації юрисдикції держав у різних категоріях морських просторів. Через специфіку правового режиму морських просторів проблеми кримінальної юрисдикції держав...