16607

ИССЛЕДОВАНИЕ КОМПЕНСАЦИОННОГО СТАБИЛИЗАТОРА НАПРЯЖЕНИЯ

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

ОТЧЕТ о лабораторной работе №6 по курсу Электроника ИССЛЕДОВАНИЕ КОМПЕНСАЦИОННОГО СТАБИЛИЗАТОРА НАПРЯЖЕНИЯ Цель работы Исследование принципа построения и основных характеристик компенсационного стабилизатора напряжения Схемы Принципи...

Русский

2013-06-22

112.73 KB

7 чел.

ОТЧЕТ

о лабораторной работе №6 по курсу

Электроника

" ИССЛЕДОВАНИЕ КОМПЕНСАЦИОННОГО СТАБИЛИЗАТОРА

НАПРЯЖЕНИЯ"

Цель  работы

Исследование  принципа  построения  и  основных характеристик компенсационного стабилизатора напряжения

Схемы

Принципиальная  схема  исследуемого  компенсационного  стабилизатора напряжения приведена на рис. 6.5. Стабилизатор является последовательным, его

схема в целом соответствует структуре, приведенной на рис. 6.3, а.

Таблицы и графики

Таблица 6.1* (Снятие нагрузочной характеристики стабилизатора)

SA1

SA2

7,00

6,00

5,00

4,00

3,00

2,00

1,00

RH,Ом

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

20,20

32.2

I

Uвых=, В

7,02

7,95

8,36

8,36

8,81

9,21

9,44

IН

1,80

1,40

1,10

0,90

0,80

0,50

0,30

II

Uвых=, В

2,96

3,66

5,30

6,13

6,62

7,71

8,40

IН

0,80

0,60

0,70

0,60

0,60

0,40

0,30

Uвх = 19,4 В

Таблица 6.2* (Снятие  зависимостей  выходного  напряжения  от  входного  при  различны

сопротивлениях нагрузки (сквозных характеристик стабилизатора))

SA1

Uвx=, В

1,10

1,60

2,30

3,10

4,10

4,50

5,90

7,20

8,20

9,10

10,20

I

Uвых=, В

0,84

1,17

1,76

2,35

3,18

3,60

4,75

5,77

6,64

7,34

8,26

IН

0,05

0,05

0,08

0,10

0,12

0,15

0,20

0,15

0,20

0,20

0,30

II

Uвых=, В

0,93

1,30

1,80

2,40

3,30

3,70

4,90

5,90

6,51

7,63

9,12

IН

0,10

0,10

0,10

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,30

0,30

0,20

SA2 = 1 (Rн=32,2 Ом)

Таблица 6.3*()

SA1

Uвx=, В

1,10

2,20

1,90

3,10

4,10

5,40

5,80

7,00

8,10

9,10

9,80

I

Uвых=, В

0,90

1,43

1,02

1,72

2,36

3,20

3,45

4,15

4,82

5,42

5,82

IН

0,10

0,10

0,10

0,20

0,20

0,30

0,40

0,40

0,50

0,60

0,65

II

Uвых=, В

0,90

1,44

1,01

1,71

2,36

3,20

3,45

4,18

4,86

5,04

5,76

IН

0,10

0,20

0,20

0,20

0,20

0,30

0,40

0,40

0,50

0,60

0,65

SA2 = 4

Таблица 6.4* (Снятие  зависимостей  выходного  напряжения  от  входного  при  различныx

сопротивлениях нагрузки (сквозных характеристик стабилизатора))

SA1

SA2

7,00

6,00

5,00

4,00

3,00

2,00

1,00

RH,Ом

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

20,20

32.2

I

Uвх=, В

19,40

20,90

21,80

22,60

23,20

24,40

25,21

Uвых=, В

7,04

7,97

8,38

8,65

8,83

9,24

9,47

Kпп

2,76

2,62

2,60

2,61

2,63

2,64

2,66

Kпп, dB

8,80

8,37

8,30

8,34

8,39

8,43

8,50

II

Uвх=, В

23,30

23,71

23,46

23,76

24,05

24,74

25,52

Uвых=, В

2,97

3,67

5,31

6,13

6,62

7,73

8,42

Kпп

7,85

6,46

4,42

3,88

3,63

3,20

3,03

Kпп, dB

17,89

16,21

12,90

11,77

11,21

10,10

9,63

Uвх = 19,4 В

Выводы

  1. Согласно ГОСТ 13109-97 предельно допустимое отклонение напряжения питания ±10% от номинального. Для режима SA предельное отклонение равно 9,44 В для режима SA1 = I и 8,40  В для режима SA1 = II соответственно (основываясь на графике к таблице 6.1*). Тогда номинальное напряжение будет:
  2. 8,58 В для SA1 = I
  3. 7,64 В для SA1 = II
  4. В обоих режимах SA1 = I и SA1 = II выходное напряжение линейно растёт при увеличении сопротивления нагрузки (основываясь на графике к таблице 6.1*). При этом выходное напряжение в режиме SA1 = I значительно выше. Объяснить это можно тем, что при переключении режимов SA1 = I\II мы по-разному подключаем 2 ветви относительно R5. Например, в режиме I резисторы R6, R7, R8 подключены последовательно относительно резистора R5, а при режиме II – параллельно и суммарное сопротивление будет меньше.
  5. Основываясь на графике к таблице 6.4*, в режиме I КПП не изменяется, а в режиме II – линейно убывает
  6. Из графика к таблице 6.4* очевидно, что КПП на всём промежутке выше при SA1 = II, несмотря на то что он убывает


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

81317. Місце виконання судових рішень та рішень інших юрисдикційних органів (посадових осіб) 26.46 KB
  Виконавчі Виконавчі дії проводяться державним виконавцем відповідного органу державної виконавчої служби який розташований: за місцем проживання роботи боржника фізичної особи або за місцезнаходженням його майна; за місцезнаходженням постійно діючого керівного органу або майна боржника юридичної особи; за місцем здійснення певних дій які зобовязаний вчинити боржник за відповідним рішенням суду або іншого органу посадової особи. Право вибору місця виконання між кількома органами державної виконавчої служби які можуть учиняти...
81318. Строки пред’явлення виконавчих документів до виконання 26.66 KB
  Виконавчі документи можуть бути предявлені до виконання в такі строки: виконавчі листи та інші судові документи протягом трьох років; посвідчення комісій по трудових спорах протягом трьох місяців; постанови органів посадових осіб уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення протягом трьох місяців; інші виконавчі документи протягом року якщо інше не встановлено законом. Строки встановлюються: для виконання рішень і вироків судів у частині майнових стягнень з наступного дня після набрання рішенням законної...
81319. Прийняття виконавчого документа до виконання. Строки здійснення виконавчого провадження 27.87 KB
  Строки здійснення виконавчого провадження. Державний виконавець зобовязаний прийняти до виконання виконавчий документ і відкрити виконавче провадження якщо не закінчився строк предявлення виконавчого документа до виконання і цей документ відповідає вимогам статті 18 Закону та предявлений до виконання до органу державної виконавчої служби за належним місцем виконання рішення. У разі помилкового надходження виконавчих документів не за територіальністю або підвідомчістю державний виконавець виносить постанову про відмову у відкритті...
81320. Підстави та порядок відмови у відкритті виконавчого провадження 25.99 KB
  Про відмову у відкритті виконавчого провадження державний виконавець виносить постанову протягом трьох робочих днів, а за рішенням, що підлягає негайному виконанню, - не пізніше наступного робочого дня з дня надходження виконавчого документа і не пізніше наступного дня надсилає її заявникові разом з виконавчим документом.
81321. Підготовчі дії до виконання рішення. Об’єднання виконавчих проваджень 25.99 KB
  У разі якщо в органі державної виконавчої служби відкрито кілька виконавчих проваджень про стягнення коштів з одного боржника вони обєднуються у зведене виконавче провадження і на майно боржника накладається арешт у межах загальної суми стягнення виконавчого збору і можливих витрат повязаних з організацією та проведенням виконавчих дій...
81322. Добровільне виконання рішень 26.32 KB
  Державний виконавець починаючи виконувати рішення повинен пересвідчитись чи отримана боржником копія постанови про відкриття виконавчого провадження і чи здійснені ним дії спрямовані на добровільне виконання рішення у встановлений постановою строк. При цьому до отримання відомостей про одержання боржником копії постанови для захисту прав стягувача державний виконавець може вжити заходів щодо забезпечення виконання Постанова про відкриття виконавчого провадження вважається врученою боржнику за адресою зазначеною у виконавчому документі. У...
81323. Час провадження виконавчих дій 22 KB
  Конкретний час проведення виконавчих дій визначається державним виконавцем. Сторони виконавчого провадження мають право пропонувати зручний для них час проведення виконавчих дій. Проведення виконавчих дій у неробочі та святкові дні установлені законодавством допускається лише в разі коли зволікання неможливе або в разі коли вони не можуть бути здійснені в інші дні з вини боржника.
81324. Витрати виконавчого провадження 27.08 KB
  До інших витрат на організацію виконавчих дій належать витрати на виплату винагороди державним виконавцям відповідно до статті 47 Закону; придбання службових житлових приміщень; придбання службових приміщень; страхування державних виконавців; забезпечення державних виконавців форменим одягом
81325. Ускладнення у виконавчому провадженні. Відкладення провадження виконавчих дій 21.48 KB
  Відкладення провадження виконавчих дій. За наявності обставин що перешкоджають провадженню виконавчих дій або несвоєчасного одержання сторонами документів виконавчого провадження внаслідок чого вони позбавлені можливості використати надані їм Законом права державний виконавець може відкласти виконавчі дії за заявою стягувача або за заявою боржника або з власної ініціативи на строк до 10 днів. Про відкладення провадження виконавчих дій державний виконавець виносить відповідну постанову про що негайно повідомляє сторони суд або інший...