16609

Создание библиотеки элементов пакета Orcad

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Лабораторная работа 2. Создание библиотеки элементов. Цель работы: научиться создавать библиотеку собственных схемных элементов с помощью программы LIBEDIT на примере создания резистора конденсатора диода транзистора. Порядок выполнения работы: 1. Запустить на

Русский

2013-06-22

13.93 KB

7 чел.

Лабораторная работа 2. Создание библиотеки элементов.

Цель работы: научиться  создавать библиотеку собственных схемных элементов с помощью программы  LIBEDIT  на  примере создания резистора, конденсатора, диода, транзистора.

Порядок выполнения работы:

1. Запустить  на выполнение программу LIBEDIT.

2. Войти  в  пункт  «Body» основного меню,  выбрать команду «Graphic» (для резистора можно «Block») и установить  контур  элемента.

3. Выбрать пункт «Line» и обрисовать линиями контур  создаваемого элемента. 4. Установить курсор в предполагаемое место  расположения вывода. Выбрать пункт «Pin» основного меню, а в нем команду «Add»-добавить.  Ввести имя вывода (для резистора - 1),  тип  вывода (для резистора – «Passive») и вид вывода (для резистора – «Line»). Аналогично задать имя, тип и вид для второго вывода резистора.

5. Войти в пункт «Name» основного меню, выбрать команду «Add» и задать имя элемента (для резистора - R).  Это имя будет  использоваться для вызова данного элемента из библиотеки.

6. Выбрать пункт «Reference» основного меню и  задать  имя, соответствующее групповому  признаку  для  созданного элемента (для резистора - R). Это имя будет отображено на схеме при вызове данного элемента.

7. Войти в пункт «Library» основного меню и выбрать команду «Update Current «- сохранить все изменения, внесенные при создании элемента.

8. Войти  в  пункт  «Quit» основного меню,  выбрать команду «Write To File» и задать имя файла библиотеки, в  которой  будет храниться созданный  элемент  (расширение  файла  должно  быть «.lib»).

9. Попробовать  вызвать  элемент из созданной библиотеки. Для этого в пункте «Quit» основного меню выбрать команду «Initialize» и задать имя библиотеки.  Затем с помощью пункта «Get Part» основного меню вызвать элемент по имени.

10. Аналогичным  способом  создать следующие схемные элементы: конденсатор, диод, транзистор. Записать эти элементы в свою библиотеку элементов.

Ход работы:

Запустил  на выполнение программу LIBEDIT. Установил поле  контура  элемента и задал масштаб и тип сетки для более точного соблюдения размеров, согласно заданным размерам обрисовал линиями контур создаваемого элемента (резистора). Создал выводы элемента, предварительно задав имя, номер и тип выводов. Убедился в том, что всё сохранено, попробовав вызвать элемент из созданной библиотеки.

После завершения создания элемента сохранил текущие изменения  и записал его в файл под именем g33a9.lib. 

Таким же образом создал и сохранил элементы: диод, транзистор и конденсатор. 

Вывод: в ходе выполнения данной работы я научился  создавать библиотеку собственных схемных элементов с помощью программы LIBEDIT. Создал элементы: резистор, диод, транзистор, конденсатор и сохранил библиотеку элементов в файл g33a9.lib на жёсткий диск.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

31686. Процес створення образів уяви 26 KB
  поєднання якостей властивостей Найелементарнішою формою синтезування нових образів є аглютинація від лат. Прийомом створення нових образів є аналогія. Найскладнішим способом утворення образів уяви є створення типових образів.
31687. Поняття про пам’ять 22.5 KB
  Закріплення зберігання та наступне відтворення людиною її попереднього досвіду називається памяттю. Память є підґрунтям психічного життя людини. Завдяки памяті людина може здобувати необхідні для діяльності знання вміння та навички.
31688. Функції і причини уваги 36 KB
  Загальна характеристика уваги. Функції і причини уваги. Види уваги. Успішне ж виконання цього завдання потребує правильного розуміння природи уваги її видів характерних особливостей і шляхів розвитку у дітей.
31690. Форми переживання емоцій і почуттів 29.5 KB
  Настрій це загальний емоційний стан який своєрідно забарвлює на певний час діяльність людини характеризує її життєвий тонус. Афект як і настрій залежить певною мірою від індивідуальних особливостей людини: її темпераменту характеру вихованості. Афекти викликають глибокі зміни у психічному житті людини виснажують її.
31691. Мотиваційна сфера особистості. Потяги і бажання. Прагнення особистості. Ризик як вияв активності особистості 81.5 KB
  Здійснюючи цілеспрямовані дії людина зустрічається з різноманітними перешкодами. Тут і оцінка ситуації і вибір шляху для майбутньої дії відбір засобів потрібних для досягнення мети прийняття рішень і т.Якщо в людини відсутня актуальна потреба виконувати дію але при цьому необхідність виконання її вона усвідомлює то воля створює допоміжне спонукання змінюючи смисл дії робить його більш значущим. Довільні та вольові дії включаються в зміст вольової поведінки людини.
31692. Самоосвіта та самовиховання як умова успішної діяльності вчителя 31 KB
  Кількість часу й сил які вчитель витрачає на самоосвіту залежить від його мотивації. Ніхто не сперечатиметься з тезою що якщо вчитель хороший то й рівень знань учнів високий. Працювати над собою вчитель починає ще зі студентської лави. Якщо вчитель не вдосконалює себе не експериментує то перетворюється на ремісника який стоїть за верстатом і робить кожного дня одну й ту ж роботу.
31693. Розвиток і виховання дитини в сім'ї потребує безлічі діяльнісних ситуацій, в яких відбувається формування особистості заданої орієнтації 47 KB
  Головне навантаження щодо забезпечення реального звязку з сімєю лягає на плечі класного керівника. Свою діяльність він організовує через класний батьківський комітет, батьківські збори, а також через вчителів, які працюють в даному класі. Важливою частиною практичної діяльності класного керівника з підтримання контактів