16610

Редактирование стандартных библиотечных элементов пакета Orcad

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Лабораторная работа 3. Редактирование стандартных библиотечных элементов. Цель работы: получение навыков редактирования готовых элементов библиотек импортирование элемента из библиотеки изменение элементов библиотеки экспортирование элементов в собственн

Русский

2013-06-22

12.39 KB

3 чел.

Лабораторная работа 3. Редактирование стандартных библиотечных элементов.

Цель работы: получение  навыков редактирования готовых элементов библиотек (импортирование элемента  из  библиотеки, изменение элементов   библиотеки,   экспортирование элементов в собственную библиотеку).

Порядок выполнения работы:

1. Запустить  на выполнение программу LIBEDIT.

2. Ввести название библиотеки, из которой необходимо вызвать элемент для редактирования (например, device.lib).

3. Командой  «Get  Part» основного меню выбрать необходимый элемент (например, С - конденсатор).

4. Отредактировать по необходимости этот элемент.

5. Выбрать пункт «Library» основного меню,  а в нем команду «Update Current» - обновление элемента после редактирования.

6. Выбрать  пункт  «Export»  основного меню и записать этот элемент на диск под нужным именем.

7. Выбрать  пункт «Quit» основного меню и вызвать в нем команду «Initialize».  Загрузить библиотеку,  в которую необходимо записать данный элемент,  введя ее имя (собственная ранее созданная библиотека элементов).

8. Выбрать пункт «Import» основного меню и указать имя файла элемента, под которым он был ранее записан.

9. Выбрать  пункт  «Library» основного меню и вызвать в нем команду «Update Current».

10. Выбрать  пункт  «Quit» основного меню и выполнить в нем команду «Update File». После этого на диск будет записана обновленная библиотека, включающая новый элемент.

11. Выйти в ОС MS DOS и уничтожить файл, в котором был записан экспортируемый элемент.

12. Аналогичным способом наполнить свою библиотеку другими элементами.

Ход работы:

Запустил на выполнение программу LIBEDIT. Открыл рабочую библиотеку и отредактировал элемент, после чего сохранил его в эту же библиотеку под новым именем. Вошёл в ОС MS DOS и уничтожил файл, в котором был записан отредактированный элемент.

Для закрепления полученных навыков несколько раз осуществил вышеперечисленные операции.

Вывод: в ходе выполнения лабораторной работы получил  навыки редактирования готовых элементов библиотек (импортирование элемента из библиотеки, изменение элементов   библиотеки,   экспортирование элементов в собственную библиотеку).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

47961. Технічна естетика. Предмет, завдання та зміст курсу 308.5 KB
  Розвиток станків форми машин завжди був повязаний із стилевим напрямком архітектури відповідно епохи. Зручність і краса форми важливі критерії композиції різного обладнання та предметів побуту призначених для забезпечення матеріальних та побутових благ і потреб людини. Яка вивчає закономірності утворення форми принципи і методи художнього конструювання направлені на створення оптимальної форми виробів. До головних якісних характеристик архітектоніки належать такі ознаки: q рівень вдосконаленості внутрішнього змісту обєкта; q ...
47962. Масообмінні процеси 1.96 MB
  Використання таких технологічних методів як повторний стиск пари дозволяє значно зекономити енергію. Трьохкорпусний випарний апарат з прямотечійним рухом пари і розчину 1 Явище перенесення тепла в рідинах газах або сипких середовищах потоками самої речовинине важливо вимушено чи мимоволі. В кожному корпусі кількість утвореної пари менша від кількості сконденсованої пари внаслідок збільшення прихованої теплоти пароутворення при зниженні тиску і температури. Труднощі пов'язані із транспортуванням в'язких розчинів можна вирішити шляхом...
47963. Оздоровча фізична культура 602 KB
  Стан та перспективи розвитку фізкультурнооздоровчої діяльності в Україні Здоров'я населення його фізична підготовленість є предметом уваги Верховної Ради та уряду України. Головними недоліками її функціонування є: недостатній обсяг рухової активності низька якість навчального процесу в навчальновиховній сфері; руйнація управління фізкультурнооздоровчою роботою з населенням яке раніше здійснювалося через систему взаємодії органів житловокомунального господарства та органів управління фізичною культурою в соціальнопобутовій сфері;...
47964. Організації. Об’єктивні причини виникнення та існування організацій 445.5 KB
  Метр польської і світової соціології Ян Щепанський у своїй праці Елементарні поняття соціології 1970 починає розгляд існуючих дефініцій організації з метафори. Спробуємо від метафори перейти до більш точного визначення змісту поняття соціальної організації. Соціологізувати визначення змісту поняття організації спробував Я. Щепанський ілюструє прикладами з організації життя групи студентів.
47965. Трудове право. Конспект лекцій 1.3 MB
  Переведення працівників. Зміна істотних умов праці. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника ст. Розірвання трудового договору у звязку зі змінами в організації виробництва і праці у тому числі ліквідації реорганізації банкрутства або перепрофілювання підприємства установи організації скорочення чисельності або штату працівників ст.
47966. Цивільне процесуалне право 1000.5 KB
  Цивільне процесуальне право як галузь права це сукупність правових норм що регулюють діяльність суду загальної юрисдикції осіб які беруть участь у справі та інших учасників цивільного процесу щодо здійснення правосуддя у цивільноправових спорах щодо справ наказного окремого провадження а також такі що виникають у звязку із цією діяльністю суспільні відносини щодо розгляду та вирішення зазначених категорій справ1. Цивільний процес це сукупність процесуальних дій суду інших осіб які беруть участь у справі а також інших...
47967. Українська мова (за професійним спрямуванням) 544.5 KB
  Усі слова що вживаються в якійсь мові становлять її лексику від грецьк. Слова можуть називати предмети явища ознаки дії і стан тощо. Співвіднесеність слова з певним поняттям явищем дійсності називається лексичним значенням слова. Наприклад слово росинка є назвою поняття âкрапля водиâ слово пресумний означає âдуже сумнийâ лексичне значення слова розяснювати словник визначає як âробити щонебудь ясним зрозумілим; пояснюватиâ.
47969. Лекції з анатомії, фізіології дитини з основами генетики 544 KB
  Далі прибавки росту в довжину щороку зменшуються і в дошкільному віці становлять 7 8см а в дітей молодшого шкільного віку ще менше в середньому 4 5см за рік. Неодмінною умовою яка може забезпечити всебічний як фізичний так і психічний розвиток дитячого організму є правильна постановка фізичного виховання навчальних занять ігор та трудової діяльності дітей з урахуванням їх вікових анатомофізіологічних особливостей. Завдання педагогів використати у справі виховання і навчання дітей усі можливості які надають розвитку людського...